Kategorija: komunikacija

Definicija dijagrama toka

Definicija dijagrama toka

Dijagram toka shematski je način predstavljanja ideja i koncepata u odnosima. Često se koristi za grafičko određivanje algoritama. Dijagrami tokova poznati su kao reprezentativne grafike koje se koriste za ocrtavanje koncepata povezanih s programiranjem, ekonomijom, tehničkim i / ili tehnološkim procesima, psihologijom, obrazovanjem i gotovo bilo kojim predmetom analize. Dijag
Definicija članka otkrivanja

Definicija članka otkrivanja

A popularan članak je općenito kratko pisanje, koje može objasniti činjenice, ideje, koncepte, ideje i otkrića vezana za znanstveni i tehnološki rad, koji je namijenjen općenitijoj vrsti javnosti i nije specijaliziran za temu kojoj se bavi, iako je zainteresiran i koji će se širiti u pisanim medijima putem prilično uobičajenog i pristupačnog jezika za prosječnog čitatelja.Kratko novinar
Definicija mišljenja

Definicija mišljenja

Članak s mišljenjem je novinarski tekst koji izražava osjećaj ili razmišljanje određene osobe ili medija o nekoj stvari koja pobuđuje interes javnog mnijenja. Članci s mišljenjima obrađuju različite teme: politiku, gospodarstvo, društvo, emisije, sport, između ostalog. U svakom slučaju, moramo reći da kada se u naciji dogodi relevantan i silovit događaj s konkretnim posljedicama na zajednicu, na stranicama glavnih novina ima mnogo članaka s mišljenjem. StrukturaU bilo k
Definicija grafikona

Definicija grafikona

Općenito, riječ grafika odnosi se na pisanje ili tiskanje i sve što je s njima povezano.Ali također se pod grafom razumijeva prikaz podataka, gotovo uvijek numeričkih, iako oni također mogu biti brojke ili znakovi, kroz crte, površine ili simbole kako bi se utvrdio odnos koji oni održavaju jedni s drugima.U međuvr
Definicija intervjua

Definicija intervjua

Možete započeti definiranjem koncepta intervjua kao komunikativnog čina koji se uspostavlja između dvoje ili više ljudi i koji ima određenu strukturu organiziranu kroz formuliranje pitanja i odgovora. Intervju je jedan od najčešćih oblika i može se predstaviti u različitim situacijama ili područjima svakodnevnog života.Intervju se u
Što je retorička slika

Što je retorička slika

Govorne figure, koje se nazivaju i govornim figurama, predstavljaju drugačiji način korištenja jezika. Svrha ovih figura je stvoriti izvorniji, književniji komunikativni stil.Na španjolskom postoji više od stotinu govornih figura, a mnoge od njih su inačice iste ideje. S druge strane, mora se imati na umu da se svi oni temelje na općoj ideji ili strukturi, odnosno subjektu, glagolu i predikatu. Retorič
Definicija stripa

Definicija stripa

Pojam strip koristi se za označavanje onih oblika grafičke priče koji se sastavljaju na osnovu crteža uokvirenih vinjetama. Strip može biti poznat i kao strip ili strip, ovisno o mjestu ili regiji u kojoj se na njega odnosi. Strip je oblik umjetnosti koji je postao popularan posebno u dvadesetom stoljeću, iako razne prethodnice ovog oblika priče možemo pronaći i u drugim vremenima povijesti.Strip se
Definicija izraza tijela

Definicija izraza tijela

Koncept tjelesnog izražavanja koristi se za one ljude koji koriste svoje tijelo, pokrete i oblike koje pomoću njega mogu postići za izražavanje različitih vrsta ideja. Općenito, pojam tjelesnog izraza primjenjuje se na umjetnike poput plesača, koreografa, mima itd., Koji više rade sa svojim tijelom nego s riječju. Umjetnos
Definicija moždane oluje

Definicija moždane oluje

Proces poznat kao brainstorming (ili popularan na engleskom kao mozganje) je didaktički i praktičan postupak kroz koji se pokušava generirati mentalna kreativnost u vezi s nekom temom. Baš kao što i samo ime kaže, olujna pamet uključuje brzo i spontano razmišljanje o idejama, konceptima ili riječima koje se mogu povezati s prethodno definiranom temom, a koje onda mogu imati različite svrhe. Proces mo
Definicija trgovine

Definicija trgovine

Određen je mandatom u tom dokumentu, koji ga obično koriste veleposlanstva, ministarstva, općine, škole i vladini uredi, a čija je svrha priopćavanje odredbi, naredbi, izvještaja, savjetovanja i, s druge strane, za obavljanje izbaci postupke koji se odnose na dogovore, pozivnice, čestitke, suradnju i zahvalnost, među najčešće ponavljajućim. Drugim riječ
Definicija komunikacije

Definicija komunikacije

Pojam komunikacija u svom najširem smislu odnosi se na radnju i rezultat komunikacije. Kada ljudska bića komuniciraju jedni s drugima, mi dijelimo probleme, što dovodi do toga da su njihove vlastite situacije uobičajene s drugima i onima koje on ima. Stoga je komunikacija apsolutno ljudska djelatnost i dio odnosa ljudi u bilo kojem području i vremenu života. Akcij
Definicija jezika

Definicija jezika

Jezik je sposobnost ljudskih bića da se izraze putem komunikacijskog sustava koji se sastoji od usmenih i pisanih znakova koji su dio datog jezičnog konteksta.Drugim riječima, snaga govora čini razliku u humanosti ljudskog bića koje je sposobno sebe razumjeti i uspostaviti odnose s drugima ne samo riječima, već i gestualnim znakovima. Sustav
Definicija autobiografije

Definicija autobiografije

Autobiografija je biografija osobe koju je napisao sam i koja je uglavnom napisana u prvom licu.U njemu nema fikcije, sve što je povezano stvarno je, dogodilo se i iz tog razloga to za mnoge uživa poseban interes. Životopis koji je u prvom licu napisao glavni junak koji je obično poznata ličnost u nekom područjuOvdje su autor i glavni junak knjige ista osoba i premda danas iza ovog književnog prijedloga stoji strašan pribor, odnosno golema i milijunaška industrija koja ga podržava, moramo reći da je taj žanr prisutan oduvijek, najdrevnija vremena, udaljena od čovječanstva; a izravno je proizašlo
Definicija pravopisa

Definicija pravopisa

Pravopis je dio normativne gramatike zadužen za uspostavljanje pravila koja reguliraju ispravnu upotrebu riječi i interpunkcijskih znakova u pisanju.. Temelj pravopisa čini niz konvencija koje je unaprijed uspostavila jezična zajednica s ciljem poštivanja i održavanja odgovarajućeg jedinstva pismenog jezika tijekom vremena. U među
Definicija socijalne komunikacije

Definicija socijalne komunikacije

Zove se kao socijalna komunikacija Za to studijsko područje koje proučava i istražuje pitanja poput komunikacije, informiranja, izražavanja, uloge masovnih medija i kulturne industrije.Ali naravno, bez sumnje, komunikacija je jedno od temeljnih pitanja kojima se bavi ova disciplina. Komunikacija je odnos koji se uspostavlja između pošiljatelja, koji je pojedinac koji emitira poruku, i primatelja, koji će biti odgovoran za dekodiranje, primanje poruke. Oboje
Definicija gramatičkog članka

Definicija gramatičkog članka

The gramatički članak je dio rečenice koji se bavi izražavanjem roda (muškog / ženskog roda) i broja (množine / jednine) dotičnog imena ili predmeta. Sastavni element rečenice i koji će izražavati rod i broj imenice Drugim riječima, članak služi kao sredstvo za ažuriranje kako bi se moglo odrediti ili ažurirati referenca imenice, kako bi se od nepoznatog prešlo u nešto konkretno. Na neki način, on
Definicija pismenosti

Definicija pismenosti

Je imenovan pismenost do sposobnost i sposobnost adekvatnog čitanja i pisanja, ali također, pismenost čini a proces učenja u kojem će odgajatelji stavljati poseban naglasak tijekom početnog obrazovanja predlažući djeci razne zadatke koji uključuju aktivnosti opismenjavanja. Postoje razne metode i teorije o tome kako uspješno dovršiti proces opismenjavanja, na primjer, neke se usredotočuju na njih formalniji aspekti i onda oni postupak tretiraju iz njegovih dijelova u općenito, to jest, počevši od slova, slijedeći slogove, a zatim prolazeći kroz riječi i na kraju kroz fraze; i naprotiv, tzv konst
Definicija radijske skripte

Definicija radijske skripte

Radio skripta je alat koji vam omogućuje planiranje radijskog programa, a posebno snimanje sav zvučni materijal koji će biti potreban za realizaciju programa..Zatim su u radio scenariju svi oni koraci i detalji koji se tiču ​​dotičnog programa detaljni i istaknuti, a ovisno o vrsti programa o kojem je riječ, trebat će mu veća ili manja iscrpnost, odnosno ako ono što prevladava u program je improvizacija, zasigurno će skripta biti općenitijih oblika i neće sadržavati toliko podataka.S druge strane, r
Definicija školskih novina

Definicija školskih novina

The školske novine je Periodična publikacija koju izdaje obrazovna ustanova i čija je misija informiranje o različitim činjenicama i događajima koji se događaju u ustanovi, takav je slučaj događaja, posebnih aktivnosti, kao i kreacija ili produkcija samih učenika, poput priča, pjesama , crteži, među ostalim, i više pitanja vezanih uz obrazovanje i kulturu zajednice.Dakle, školske
Definicija semiotike

Definicija semiotike

Semiotika je znanost ili disciplina koja je zainteresirana za proučavanje različitih vrsta simbola koje su ljudi stvorili u različitim i specifičnim situacijama. Ova se studija temelji na analizi značenja koja svaka vrsta simbola može imati i kako se to značenje može mijenjati tijekom vremena ili prostora.Semiotik
Definicija anegdote

Definicija anegdote

Anegdota to je kratka priča o znatiželjnom ili smiješnom događaju. Općenito se anegdota temelji na stvarnim događajima koji se događaju na stvarnim mjestima i koji uključuju ljude koji stvarno postoje. "Anegdote koje moja teta govori o svojoj mladosti zaista su nevjerojatne i krajnje smiješne. Jednom n
Definicija Write

Definicija Write

Pisanje je predstavljanje riječi ili ideja slovima ili znakovima na papiru ili bilo kojoj drugoj površini. Pisanjem se naziva vježba pisanja u svrhu prenošenja ideja, pisanja rasprave, dokumenta ili izmišljenog teksta, crtanja glazbenih nota i znakova, upisivanja podataka ili bilo koje druge radnje transponiranja slova i simbola na datu površinu. Povij
Definicija izloženosti

Definicija izloženosti

Pojam izložba ima nekoliko referenci. S jedne strane, to se naziva izlaganjem toj prezentaciji ili izložbi određene stvari ili pitanja na javni način kako bi je masovna javnost mogla znati ili joj pristupiti.. Obično, zbirke predmeta različitog porijekla i tematike, poput umjetničkih djela, arheoloških nalaza, instrumenata, modela, znanstvenih izuma, između ostalih, obično su ona pitanja koja zauzimaju predmet izložbe jer upravo zanimaju određeni segment javnosti. S druge str
Definicija koordinirane molitve

Definicija koordinirane molitve

Koordinirana rečenica je vrsta složene rečenice, odnosno ona koja se sastoji od dva ili više glagolskih oblika (one koje imaju samo jedan glagol su jednostavne rečenice).Postoje tri vrste složenih rečenica: koordinirane, podređene i suprotstavljene.Koordinirane rečenice su one da dijelovi koji ih tvore imaju istu sintaktičku razinu. Drugim ri
Definicija razumijevanja

Definicija razumijevanja

The of razumijevanje nesumnjivo je jedan od najvažniji kapaciteti koje imaju ljudska bića jer kroz njih možemo znati i razumjeti one stvari koje nas okružuju i situacije koje nastaju u našem životu.Umjesto toga, to je intelektualna vještina koja uključuje ne samo razumijevanje riječi ili fraza, već uključuje i pravilno shvaćanje značenja, na primjer, teksta.Tada, tko god
Definicija jezika

Definicija jezika

Poznat je pod pojmom jezika bilo kojem semiotičkom kodu formalne strukture i koji pretpostavlja za njegovu upotrebu postojanje konteksta upotrebe i određenih principa.Kako postoji nekoliko konteksta, to znači da postoje i različiti jezici. Tako imamo ljudski jezik, jezik životinja i takozvane formalne jezike. Prva
Definicija audiovizualnih medija

Definicija audiovizualnih medija

Zovemo kao audiovizualni mediji Njima masovni mediji koji apeliraju na upotrebu osjetila vida i sluha za prenošenje svojih poruka. Odnosno, audiovizualni mediji kombinirati slike i zvuk , i u slučaju, primatelj može vidjeti i čuti dotičnu poruku. Među najistaknutijim audiovizualnim medijima su televizija, kino i internet, koji se pridružio kategoriji posljednjih desetljeća.Treba na
Definicija grafičkog dizajna

Definicija grafičkog dizajna

Grafički dizajn disciplina je i profesija koja ima za svrhu smišljanje i projiciranje poruka kroz sliku. Također se naziva i grafički dizajn "vizualne komunikacije" A to je tako jer uključuje prisan odnos s komunikacijom kao teorijskom znanošću i grafičkom disciplinom. Pod grafičkim dizajnom podrazumijeva se praksa razvijanja i izvršavanja vizualnih poruka koje uzimaju u obzir informacijske, stilske, identitetske, uvjerljive, tehnološke, produktivne i inovacijske aspekte. Polazeći o
Definicija naslova

Definicija naslova

The naslov je tekst koji se uvijek pojavljuje raspoređen u donjem rubu slike, ponavljajući se, pod istim porezom, čija je temeljna misija pružiti čitatelju konkretne informacije o dotičnoj fotografiji.Treba napomenuti da je naslov vlastiti koncept i stoga se široko širi u kontekstu urednički dizajn, kako se naziva grana dizajna, koja se posebno bavi izgledom i sastavom grafičkih publikacija kao što su: novine, novine, časopisi, knjige, između ostalog.U zadatku ras
Definicija slika

Definicija slika

Slika je vizualni prikaz predmeta, osobe, životinje ili bilo koje druge stvari koju je ljudsko oko moguće uhvatiti kroz različite tehnike poput slikanja, dizajna, fotografije i videa, između ostalog..U današnje vrijeme i kao posljedicu opsežnog razvoja koji su tehnologije povezane s projekcijom i snimanjem slika dostigle posljednjih desetljeća, vrijeme koje prolazi možemo klasificirati kao dominirajuće svim onim što je vizualno. Gotovo sv
Definicija razgovora

Definicija razgovora

Pod razgovorom se podrazumijeva onaj komunikativni čin koji se uspostavlja između dvije ili više strana i koji uključuje razmjenu ideja na miran i pošten način; razgovori govore s poznavanjem. Komunikativni čin u kojem dvoje ili više ljudi razmjenjuju ideje koristeći se istim jezikom i po mogućnosti u okviru međusobnog poštovanjaTo je jedan od najčešćih sinonima za dijalog i razgovor. Jedna od karak
Definicija Telegrama

Definicija Telegrama

Telegram je sredstvo komunikacije koje vam omogućuje da pitanje prenijeti na sažet, brz i kratak način, dok njegovo ime potječe od telegrafa, sredstva komunikacije koje se pojavilo sredinom devetnaestog stoljeća i koje vam precizno omogućuje prijenos poruke s velikom neposrednošću i u daljini, koristeći kod. Na primj
Definicija slova

Definicija slova

Pojavom novih tehnologija tradicionalni rukopis izgubio je svoju važnost u svakodnevnom životu. Unatoč tome, pokušava se oporaviti ovaj običaj, a slova su nova moda koja ima za cilj spasiti umjetnost rukopisa iz zaborava.Slova i kaligrafijaKaligrafija je umjetnost ručnog pisanja, bilo olovkom, flomasterom ili četkom. Umjest
Definicija fonetike

Definicija fonetike

Unutar znanosti poznate kao lingvistika nalazimo vrlo važnu granu koja je poznata kao fonetika. Fonetika je posvećena proučavanju zvukova koje emitira ljudski glas, njegovoj tvorbi i njegovim varijantama, ovisno o položaju različitih dijelova govornog sustava koji uključuju od jezika do većine unutarnjih organa u grlu.Kad se
Definicija posvete

Definicija posvete

The posveta je li on tekst koji se pojavljuje u književnom djelu kroz koji autor djelo koje je nastao posvećuje jednom ili više ljudi koji mogu biti prijatelji, obitelj ili bilo koji drugi glumac koji mu je pomogao u njegovoj produkciji i procesu, pružajući otkrivajuće svjedočanstvo za primjer,; obično je raspoređen na prednjoj strani stranice koja slijedi naslovnicu. Kratka b
Definicija povratnih informacija

Definicija povratnih informacija

Sa semantičkog gledišta, povratna informacija je složeni pojam. Prefiks retro označava unatrag u vremenu, a hrana se koristi u smislu opskrbe ili informiranja, a ne u odnosu na prehranu.Trend u komunikacijiPovratne informacije su fenomen komunikacije. Mogla bi se definirati kao ta informacija u učinkovitoj komunikaciji. U sv
Definicija znaka

Definicija znaka

Znakovi su simboli ili grafike koji se koriste za sastavljanje različitih abeceda i koji su potrebni za razvoj pisanih jezika. Ti se znakovi mogu jako razlikovati od jezika do jezika, od jednostavnih i primitivnih do vrlo složenih i teških za tumačenje. Likovi također mogu predstavljati koncept (u tom slučaju postaju složeniji) ili zvuk (ovdje je jednostavniji). Naravn
Definicija avangardne književnosti

Definicija avangardne književnosti

Avangardna književnost je onaj korpus tekstova koji su nastali u prostorijama koje je avangardni pokret držao u prvim desetljećima 20. stoljeća.. U osnovi, kriteriji prema kojima su se avangarde vodile podrazumijevali su odbacivanje utvrđenih estetskih normi, zagovarajući eksperimentiranje i potragu za umjetnošću koja bi odražavala promjene koje su se nazirele i socijalno i specifično kulturološki. Iz ove per
Definicija sufiksa

Definicija sufiksa

The sufiks to je vrsta morfema (minimalna jezična jedinica čije značenje ili mijenja ili dovršava značenje leksema) dodana nakon leksema riječi. Leksema je minimalna leksička jedinica kojoj nedostaju morfemi.Dakle, sufiksi su jezične sekvence koje se odgađaju u riječi ili leksemu kako bi se izmijenila njegova referenca, bilo gramatički ili semantički; oni su spojeni iza, u osnovi dotične riječi, na primjer, udvaranje, blesavo, između ostalih.Pri pisanju suf
Definicija semiologije

Definicija semiologije

Semiologija je jedna od znanosti koja je dio proučavanja komunikacije jer je odgovorna za analizu različitih vrsta simbola i znakova koje ljudi proizvode za komunikaciju, kao i njihovih značenja i označitelja. Semiologija se u mnogim slučajevima razumije kao ekvivalent semiotike.Kad komunicira, ljudsko se biće koristi bezbroj vrsta simbola i znakova koji su sredstvo kroz koje se projicira neka vrsta poruke. I kad
Definicija sinopsisa

Definicija sinopsisa

U sinopsisu razumijevamo argumentirani sažetak pisanog djela, filma ili pripovijesti, međutim, točno je da i bitni sažetak izlaganja koji je netko iznio na temu ili temu nazivamo sinopsis. Učestalost sinopsisa po nalogu djela ili filmaSinopsis je uvijek skraćena verzija središnjeg argumenta dotičnog djela i njegov je glavni cilj omogućiti budućem čitatelju pristup par općih ideja o tekstu kako bi ga upoznao s temom koju treba čitati.Uz sažetak ar
Definicija suprotstavljene rečenice

Definicija suprotstavljene rečenice

Supostavljena rečenica vrsta je složene rečenice, čija je glavna karakteristika nepostojanje riječi kao veze između dijelova koji čine rečenicu. U većini slučajeva vezni element koji djeluje kao neksus znak je zareza. S druge strane, suprotstavljene rečenice imaju posebnost da niti jedan od dva dijela rečenice nije od veće važnosti od drugog. Komentirani p
Definicija fokusne skupine

Definicija fokusne skupine

A Fokus grupa, kako se to naziva na engleskom, ili Fokus grupa, kako se to naziva na španjolskom jeziku, je a vrsta tehnike proučavanja koja se koristi u društvenim znanostima i u komercijalnom radu koja omogućava poznavanje i proučavanje mišljenja i stavova određene publike.Njegova metodologija rada sastoji se od sastanak grupe od šest do dvanaest ljudi, plus moderator koji će biti zadužen za postavljanje pitanja i usmjeravanje sastanka. Da bi rad
Definicija reference

Definicija reference

Referenca je broj, informacija, koja može biti ime, što će omogućiti naknadno lociranje stvari ili predmeta kada je to potrebno u bilo kojem polju, bilo u knjižnici za pronalaženje knjiga koje studenti traže ili u poštanskom svijetu; Na primjer, slova obično imaju ispisane reference koje se na njemu moraju ispisati da bi se ostvarilo, takav je razlog razloga za dodjelu poštanskog sandučića.Najčešća ref
Definicija dosjea

Definicija dosjea

Dosje je skup dokumenata ili izvještaja o određenoj temi ili osobi. Pokazalo se da je to široko korišteno sredstvo u području poslovanja, znanosti, među znanstvenicima za razmjenu informacija, u tisku, izvršavanje njihove zadaće informiranja i odnosa s javnošću. U potonjem je slučaju formalno poznat kao Press kit i to je a priloženi skup dokumenata koji sadrže vrlo detaljne informacije o aktivnosti koju treba provesti. To je osnovn
Definicija postera

Definicija postera

Plakat je obavijest koja komunicira o nekom budućem događaju ili trenutnoj situaciji i koja općenito ima znatnu dimenziju, tako da je dobro cijenjena i primijećena od strane javnosti kojoj je namijenjen i namjerna umjetnička namjera koja će nastojati privući više od uobičajenog.U međuvremenu, poster je jedan od glavni alati koje oglašavanje ima kada je u pitanju urbana vizualna komunikacija. Drugim rij
Definicija deduktivnog obrazloženja

Definicija deduktivnog obrazloženja

Po nalogu logičnoca, odbitak će biti to argument u kojem se zaključak zaključuje, da ili da, iz premisa koje predlaže.U međuvremenu, deduktivno zaključivanje To je taj vrsta razmišljanja koja polazi od cjeline, od općenitog, od opće premise, prema određenom, odnosno od nečega što je opće, izvodi određene zaključke.Treba napomenuti
Definicija najave

Definicija najave

Tease, poznat i pod imenom na španjolskom kampanja spletki, to je vrsta formata koja je postala moderna posljednjih godina, prvo na polju oglašavanja, a zatim se također zbog dobrog prijema proširio i na medije poput televizije i kina, koji se posebno koristi kao prethodnik, unaprijedite reklamnu kampanju, povezan s proizvodom ili uslugom, a to se izdvaja po tome što javnosti nudi fragmentirane informacije, što neizbježno na kraju daje primatelju stanje najveće intrige, što će ih tjeskobno iščekivati ​​pristizanje informacija ili cjelovitog proizvoda.Format oglašavan
Definicija simpozija

Definicija simpozija

Pod simpozijem razumijemo da je to vrsta društvenog okupljanja na kojem se različiti pojedinci okupljaju kako bi raspravljali, razgovarali i razmjenjivali ideje o prethodno utvrđenom dnevnom redu. Danas se koncept gotovo isključivo odnosi na akademske razgovore u kojima jedan ili više stručnjaka predstavljaju i razvijaju teorije o različitim temama za prethodno organiziranu i registriranu publiku.Riječ s
Definicija tragedije

Definicija tragedije

Tragedija je kazališna predstava u kojoj su likovi suočeni s tajanstvenim silama koje djeluju protiv njih, nužno uzrokujući njihovo uništenje.. Jedna je od varijanti koju dramski žanr može imati. Njegovo podrijetlo je u drevnoj Grčkoj.Jedna od najranijih analiza koja se može primijetiti na ovu temu pripisuje se Aristotelu. U Poetik
Definicija izdavatelja

Definicija izdavatelja

Izdavač razumijemo jedno od dva bitna i čine dijelove svih komunikacijskih procesa zajedno s prijamnikom. Pošiljatelj je taj koji šalje poruku u odgovarajućem kodu da bi ga primatelj mogao adekvatno primiti i razumjeti, oblikujući tako komunikacijski proces koji se može dogoditi na razne i beskonačne načine.Zadaća iz
Definicija izvješća

Definicija izvješća

U našem jeziku pojam izvješće koristi se za označavanje bilo a izvještaj ili vijest. Na primjer, to je izraz koji se često koristi u raznim područjima kao što su poslovanje, znanost, istraživanje i masovni mediji.Zatim, Izvještaj je dokument koji će se koristiti kada želite obavijestiti ili dati vijesti o određenom problemu. Može se kori
Definicija recepcije

Definicija recepcije

Recepcija je pojam koji ima različita značenja, odnosno ima polisemični karakter.Razumijevanje kao dolazak stvariImenica recepcija odnosi se na radnju primanja nečega. Dakle, moguće je govoriti o primanju poruke, paketa ili čak o primanju lopte u nogometnom kontekstu. U tom smislu, tri su aspekta koja su dio postupka primanja: pošiljatelj koji nešto šalje, primatelj koji to prima i specifična činjenica primanja. Ovaj je po
Definicija stavka

Definicija stavka

Stavak je jedinica govora koja u napisanom tekstu izražava ideju ili argument ili će reproducirati riječi govornika u govoru. Sastavljen je od skupa rečenica koje imaju određenu tematsku cjelinu ili, iako ih nema, izgovaraju se zajedno.Lako ga je otkriti u tekstu zbog sljedećih karakteristika: Počinje velikim slovom, a završava točkom i uključuje nekoliko rečenica, kao što smo rekli, povezanih na istoj podtemi, dok će jedna od njih izraziti samo glavnu ideju.Najčešća prak
Definicija monologa

Definicija monologa

Monolog je razmišljanje ili govor, uglavnom kratak, koji se može naglas izraziti samom sebi ili pred publikom koja neće intervenirati, uglavnom jer onaj tko ga izvede neće ostaviti mjesta za mišljenja. Refleksija ili govor koji se izražava naglas sebi ili pred publikom i u kojem nema mjesta za intervencije javnostiTakođer je uobičajeno pronaći pojedince koji se redovito koriste monologom kada se izražavaju, odnosno monolog je predstavljen kao još jedna karakteristika njihove osobnosti koja je obično popraćena velikim udjelom samoživosti. Ljudi koje ka
Definicija PR-a

Definicija PR-a

Kratica PR označava odnose s javnošću i odjel je tvrtke ili osobe koja je odgovorna za komunikaciju s kupcima.Trenutno se pojam PR koristi rjeđe, jer se pojavom interneta koncept komunikacije radikalno promijenio. Tradicionalni odnosi s javnošću imaju i druge konkurente koji obavljaju vrlo slične funkcije: lik upravitelja zajednice. Postoj
Definicija studijskih tehnika

Definicija studijskih tehnika

Tehnike učenja su oni alati koje student može koristiti za olakšavanje učenja u razumijevanju teksta. Kroz različite tehnike proučavanja moguće je sintetizirati informacije o subjektu kako bi ih se moglo učinkovitije obuhvatiti na intelektualnoj razini, poboljšavajući pamćenje podataka i rasuđivanje. Postoje raz
Definicija copywritinga

Definicija copywritinga

Pod pisanjem se razumije sav onaj pisani element koji je osoba napisala i izvršila. Pisanje se može odvijati na mnogo različitih načina i s mnogo različitih stilova, ovisno o vrsti informacija koje želite opisati, trenutku, prostoru, publici i mnogim drugim stvarima. Čin pisanja je, drugim riječima, pisanje nečega što je proživljeno ili nešto što želite reći.Pisanje je bita
Definicija teških riječi

Definicija teških riječi

Sve riječi kojima se u svom jeziku izražavamo imaju slog na koji pada akcentuacija, dok se formalno naziva naglašeni slog.Iako se to ne događa sa svim riječima, akcenat ili pravopisni akcenat je onaj koji će biti stavljen u njih kako bi učinkovito označio tu akcentuaciju koju nose.Na primjer, kad vidimo tildu, znat ćemo da toj riječi moramo dati intonaciju izgovorenu u slogu koji je ima.Postoji ne
Definicija prologa

Definicija prologa

Poznat je pod pojmom prolog tom kratkom spisu koji će se uvijek naći na početku opsežnog književnog djela, među onim što se naziva preliminarnim dokumentima i koje autor istog obično koristi kako bi čitateljima objasnio motivacije da dovela do toga da ga stvori ili da istakne neke aspekte koje smatra odlučujućim i relevantnim pri čitanju djela, iako će i potonjim pomoći da se malo orijentiraju u čitanju, jer prolozi čitatelju često nude ključeve za interpretaciju djela.Međutim, to nisu j
Definicija pisanja

Definicija pisanja

Pisanje se smatra jednim od najvažnijih izuma čovječanstva u cijeloj njegovoj univerzalnoj povijesti. Pisanje je način koji je čovjek razvio da pismeno izražava ideje i misli, to jest uglavnom na papiru, ali i na drugim nosačima raznih vrsta poput drveta, gline, kore, zemlje, pa čak i danas na različitim digitalnim i tehnološkim podupire. Pisanje j
Definicija ankete

Definicija ankete

To se zove pregled prema set pitanja posebno dizajniran i za koji se misli da će biti usmjeren na uzorak populacije, koji se uzima u obzir u određenim funkcionalnim okolnostima na radu, reprezentativnom za tu populaciju, s ciljem da se sazna mišljenje ljudi o određenim trenutnim pitanjima, a zašto se ne bi mjerili i ljudi temperatura oko određenog događaja koji se događa u zajednici odlučan i koji izaziva posebnu pozornost javnog mnijenja i koji zahtijeva provođenje ankete kako bi se saznalo više o osjećajima ljudi i tako nastavilo. U potonjem
Definicija poruke

Definicija poruke

Poruka je središnji objekt bilo koje vrste komunikacije koja se uspostavlja između dviju strana, pošiljatelja i primatelja. Iako se općenito ideja poruke odnosi na napisane poruke, u današnje vrijeme raznolikost mogućih poruka i stilova komunikacije zasigurno je beskonačna i omogućava pojedincima da održavaju kontakt s drugim ljudima na vrlo različite načine.Da bi je te
Definicija tematskih osi

Definicija tematskih osi

U planiranju obrazovanja učitelji moraju poredati znanje s određenom koherentnošću, inače bi različite teme bile predstavljene bez ikakve veze. U tom smislu tematska os djeluje kao osnovna skripta koja unosi određeno jedinstvo u različite teme, ali s određenim vezama. Tematska os skup je sadržaja i srodnih disciplina. Na taj je
Definicija APA stila

Definicija APA stila

Za akademski rad ili bilo koja rigorozna istraživanja prikladno je koristiti referentni sustav koji je prihvatila međunarodna zajednica. Jedan od tih sustava poznat je kao APA stil. To je skup pravila koja se odnose na upotrebu citata i bibliografskih referenci. Ciljevi APA stilaSvrha ovog stila je standardizacija načina pisanja kako bi se olakšao rad istraživača, studenata i urednika.S drug
Definicija anglosaksonskog

Definicija anglosaksonskog

Pojam anglosaksonski može se razumjeti u nekoliko značenja. Njegova se upotreba odnosi na doseljenike germanskog podrijetla koji su se naselili u Britaniji i, paralelno s tim, na engleski jezik prije današnjeg engleskog i na kulturu s međunarodnom projekcijom koja se razvila iz širenja Britanskog carstva.Povij
Definicija govora tijela

Definicija govora tijela

Komunikacija se može definirati kao interakcija dvoje ili više ljudi, u svrhu dijeljenja značenja. Polazeći od premise da sve komunicira, možemo reći da su ljudska bića sposobna poslati velik broj poruka bez korištenja riječi, bili mi toga svjesni ili ne. Stoga je govor tijela sposobnost prenošenja informacija kroz naše tijelo. U potpunos
Definicija kritičara

Definicija kritičara

To se zove pregled do ta reakcija ili osobno mišljenje o određenoj temi, općenito, ljudskim bićima, kritikom izražavamo ne samo svoja osobna mišljenja o x temi, već i prosuđujemo ljepotu, ružnoću, zloću ili dobrotu osobe ili stvari.Ovisno o njihovoj namjeri, nalazimo tri različite vrste kritika: pozitivno, negativno i konstruktivno. Kao što se
Definicija kvalificiranog pridjeva

Definicija kvalificiranog pridjeva

Pridjev je gramatički element čija je glavna funkcija prate imenicu u rečenici kako bi ograničili ili upotpunili njezinu referencu. Obično mu može prethoditi ili prethoditi i uvijek se podudaraju u smislu broja (množina ili jednina) i roda (muškog ili ženskog roda).Postoje razni pridjevi koji su tipizirani prema funkciji koju imaju u odnosu na imenicu koju prate, dok ćemo u nastavku riješiti jednu od vrsta pridjeva koje najviše koristimo u razgovorima i pisanjima, kvalificirani pridjevi.U preciznom
Definicija Learn

Definicija Learn

Riječ naučiti je pojam koji je usko povezan s stjecanje znanja i popravljanje podataka i informacija u našem mozgu. Proces kroz koji se stječe znanjeIako je ova aktivnost posebno povezana s ljudskim bićima, također moramo reći da životinje imaju sposobnost učenja ponašanja iz podučavanja svojih vlasnika ili od strane profesionalaca. Općenito,
Definicija usmenog izražavanja

Definicija usmenog izražavanja

Unutar područja ljudske komunikacije nema sumnje da je usmeno izražavanje i uvijek je bilo od velike važnosti za pojedince. Opstanak ovog oblika komunikacije u odnosu na druge pokazuje da je on tada jedna od najvažnijih i najkorisnijih sposobnosti čovjeka za suživot u društvu. Iako je tijekom povijesti ljudsko biće uvijek imalo mogućnost usmenog izražavanja, to se ne može reći za druge oblike i tehnologije komunikacije koji u usporedbi s tim postoje relativno kratko vrijeme.Ako nastojim
Definicija uredništva

Definicija uredništva

Uvodnik je jedan od mnogih novinarskih žanrova, ali koju uglavnom karakterizira njegova subjektivnost, ako je usporedimo sa žanrom vijesti, na primjer, budući da je Kolektivno mišljenje komunikacijskog medija, novina češće i koje slijedi ideološku crtu ovoga na trenutnu i relevantnu novinarsku činjenicu koja zahtijeva mišljenje, objašnjenje i ocjenu medija o tome.Ova vrsta č
ICONTEC-ovi standardi - definicija, pojam i što je to

ICONTEC-ovi standardi - definicija, pojam i što je to

Skraćenica ICONTEC skraćenica je od Kolumbijskog instituta za tehničke standarde i certifikaciju. Ova je institucija zadužena za objedinjavanje kriterija za predstavljanje izvještaja ili pisanih radova. U kolumbijskom akademskom kontekstu Nastavnici često predlažu istraživačke radove kao dio procesa učenja. Kako bi n
Definicija Madrigala

Definicija Madrigala

Postoje različite vrste književnih tekstova, jedan od njih je madrigal. Lirska kompozicija koja ima kratku strukturu. Ova vrsta lirskog sastava kao glavnu temu ima ljubav, odnosno evociranje osjećaja. Ova vrsta kompozicije imala je posebno dominantnu ulogu tijekom renesansne književnosti. Postoje autori koji su se istakli u ovom žanru: Dante i Petrarca jasan su primjer za to. U od
Definicija glazbe

Definicija glazbe

Riječ glazba označava tu umjetnost organiziranja na razuman i logičan način koherentne kombinacije tišine i zvukova, koristeći kao vodeće parametre za uspješno provođenje takve aktivnosti temeljne principe melodije, harmonije i ritma, koji će biti predmet i intervenirati, u osim toga, složenim i ponekad nepredvidivim psiho-emocionalnim procesima. Iako se ko
Definicija pregleda

Definicija pregleda

Kratki članak s kojim se otkriva djelo, film, zapis ...Pregled je članak ili vrlo kratak spis koji odgovara novinarskoj publikaciji u mediju za masovnu komunikaciju (novine, časopis) ili je obrazovne naravi, u kojem će se događaj, književno i znanstveno djelo opisati sažeto i sažeto. način., između ostalih alternativa. Knjige, z
Definicija oštrih riječi

Definicija oštrih riječi

Riječi prema svojoj intonaciji imaju sljedeću klasifikaciju: akutna, ravna i esdrújulas. Riječi visokog tona su one u kojima se zadnji glas najsnažnije izgovara u glasu. Drugim riječima, akutne su riječi one koje imaju veći intenzitet u posljednjem slogu (koji se naziva i naglašeni slog).Neki pri
Definicija sugovornika

Definicija sugovornika

Osoba koja sudjeluje u razgovoru ostvaruje ulogu sugovornika u razgovoru u kojem se uspostavlja povratna informacija između sudionika u razgovoru. Razgovor u kojem postoji dijalog između pošiljatelja i primatelja. Postoje neka pravila ljubaznosti koja je važno održavati u međuljudskom razgovoru: poštujte govorne zavoje, vježbajte aktivno slušanje i postavljajte pitanja koja poboljšavaju razgovor. Postoje r
Definicija konotacije

Definicija konotacije

Po nalogu lingvistika označen je kao konotacija za to značenje riječi koja se bavi izražavanjem sekundarne vrijednosti koju ima kao posljedicu povezanosti s određenom referencom. Sekundarno značenje riječi ili fraze, koje je povezano s subjektivnošću i kulturom govornika Odnosno, konotacija vrši djelovanje kontekstualizacija, koji će, uz strogo značenje predmetnog koncepta ili fraze, pružiti namjeru koja će biti usko povezana sa subjektivnošću pošiljatelja ili primatelja, prema potrebi.Konotacija riječi
Definicija Cameo

Definicija Cameo

U nekim filmovima ili televizijskim serijama posebno se dobro poznat lik pojavljuje u javnosti, igrajući potpuno sporednu i nebitnu ulogu. Kad se to dogodi, govori se o kameji. Takav lik može biti glumac, ali to je obično netko tko je vrlo popularan i ne glumi, na primjer, poznati kuhar, televizijski voditelj, poznati nogometaš ili poznati književnik.Prola
Definicija izraza

Definicija izraza

Naziva se izražavanjem manifestacije želja, misli i osjećaja neke osobe. U produžetku se obično koristi za označavanje svih vrsta manifestacija ili pojava koje uzrokuje netko drugi.Pojam izražavanja nečega povezan je s pokazivanjem toga kao očitog i očitog ostatku ljudi i ne bi trebalo čuditi da je to potreba koja je prisutna od zore čovječanstva.Na primjer, k
Što je Mise en Place

Što je Mise en Place

Mise en place je francuski izraz koji se uobičajeno koristi u području gastronomije. Doslovno znači postaviti ili staviti na mjesto i može se odnositi na bilo koji postupak kulinarske pripreme u kojem je potrebno uspostaviti određeni redoslijed sastojaka koji će se koristiti za pripremu recepta. U gas
Definicija suglasnika

Definicija suglasnika

Suglasnik je zvuk usmenog jezika koji nastaje zatvaranjem ili sužavanjem vokalnog trakta prilikom približavanja ili kontakta organa povezanih s artikulacijom, što uzrokuje zvučne turbulencije. Drugim riječima, suglasnik je vrsta abecede. Riječ suglasnik na latinskom znači "zvučati zajedno s", a ima veze s idejom da suglasnici nemaju zvuk u sebi, već ih uvijek mora pratiti jedan ili više samoglasnika - druge vrste slova - kako bi imali značenje . To se prec
Definicija napisanog

Definicija napisanog

A napisano je pismo, dokument ili bilo koji drugi rukom pisani, otkucani ili tiskani papir. Kroz pisanje smo saznali za njegov stav u vezi s prodajom tvrtke.Nekako je napisano materijalno svjedočenje koje postoji o činjenici ili radnji koje su izvršavale institucije, pravne osobe, fizičke osobe, privatne osobe ili javne osobe u obavljanju njihovih funkcija i koje će zauvijek biti zabilježene u mediju kao što su papir, fotografije, magnetski diskovi, videozapisi, između ostalih opcija.Tradicio
Definicija parafraze

Definicija parafraze

Parafraziranje je proces intelektualne reprodukcije koji se sastoji od izražavanja vlastitim riječima onoga što su drugi ljudi rekli ili napisali. Svrha parafraze je postići jezik prilagođeniji osobnom stilu i na taj način postići bolju komunikaciju s drugima.Može se reći da je to didaktički izvor, budući da se parafraza temelji na prilagodbi onoga što su drugi izrazili vlastitom jeziku. Istodobno,
Definicija razgovora

Definicija razgovora

Riječ razgovor označava da razgovor koji obično pokazuje prijateljske i neformalne prizvuke i koji se održava s drugim pojedincem ili s nekolicinom koji djeluju kao sugovornici s misijom komentiranja teme, stavljanja ili učenja o nečemu, između ostalog.Neformalni razgovor dvoje ili više ljudi u kojem komentiraju jednu ili više tema od interesaKarakterizira ga neformalnost i mala svečanost, a iako se mogu odgovoriti na relevantna i duboka pitanja, uobičajeno je da ljudi čavrljaju o trivijalnim stvarima i mijenjaju se s jedne teme na drugu, posebno kada su u pitanju razgovori prijatelja koji nisu
Definicija književnog djela

Definicija književnog djela

Pod književnim djelom podrazumijeva se umjetničko djelo koje je predstavljeno u pisanom obliku, a ne u grafičkom ili fizičkom obliku. Središnji element književnog djela je pripovijedanje o činjenici, događaju, nizu događaja, osjećaja, ideja ili jednostavno umjetnički izraz o različitim situacijama. Književna d
Definicija tekstnih markera

Definicija tekstnih markera

Da biste pravilno napisali tekst, potrebno je zadovoljiti određene osnovne zahtjeve. Stoga je neophodno poštivati ​​gramatička pravila, pridržavati se pravopisnih pravila i koristiti odgovarajući rječnik za svaki kontekst.Isto tako, da bi spis imao unutarnju koherentnost i argumentiranu nit, potrebno je koristiti niz tekstualnih markera, odnosno skup kratkih i neovisnih jezičnih struktura koje služe za strukturiranje, predviđanje i povezivanje rečenica.Njihova je svr
Definicija biblioteke novina

Definicija biblioteke novina

Novinska knjižnica je knjižnica specijalizirana za prikupljanje, konzerviranje i skladištenje novina, časopisa ili drugih periodičnih publikacija povezanih s njima za kasnije savjetovanje. Može se postaviti i upravljati u vlastitoj zgradi, u određenoj sobi ili u određenom sektoru, ali unutar tradicionalne knjižnice.Općenito,
Definicija riječi

Definicija riječi

Riječ je zvuk ili skup zvukova povezanih s određenim značenjem. Grafički prikaz tih zvukova naziva se i riječ. Međutim, unatoč ovoj privremenoj definiciji, valja napomenuti da se o kriteriju za definiranje riječi široko raspravljalo s jezičnog gledišta. Može se istaknuti da je pored početne i završne pauze koje obično prate određeni pojam, važno uzeti u obzir i sintaksu, do te mjere da će riječ uvijek ispunjavati određenu funkciju unutar rečenice, ovisno o tome razred koji će se koristiti. onaj koji pripada. Št
Definicija izvješća

Definicija izvješća

Riječ izvješće izraz je koji u našem jeziku često koristimo za izražavanje ona radnja kojom osoba daje izvještaj o nekoj činjenici, događaju, događaju drugom koji to ne zna, odnosno obavještava nas o nekim vijestima.Treba napomenuti da se ova referenca odnosi kako na priopćavanje činjenica ili osobnih problema, tako i na događaje koji imaju nacionalnu ili globalnu važnost, a potonji je zadatak masovnih medija kao što su radio, televizija, novine, širenje ove. U tolikoj mjeri,
Definicija jezika

Definicija jezika

To se zove jezika do verbalnog ili gestualnog komunikacijskog sustava putem kojeg će stanovnici određene zajednice komunicirati i razumjeti.Da ovo ne postoji u obliku konvencije, ljudima bi bilo praktički nemoguće razmjenjivati ​​ideje, osjećaje, pa čak i osjećaje. Govor je najtradicionalniji način na koji se jezik izražava i, kao što smo gore rekli, nije sveden na usmeno izražavanje, već se također može prenositi pisanjem i gestualnim ili znakovnim jezikom, a ovo potonje najviše koriste oni koji imaju smetnje u komunikaciji, kao što je slučaj s gluhonijemima, na primjer. Jezici se temelje na
Definicija kritičnog

Definicija kritičnog

Riječ kritično To je izraz koji se naširoko koristi u našem jeziku i kojim ga primjenjujemo kako bi se odnosio na različita pitanja.DO ona osoba koja kritizira temu ili stvar s ciljem njihovog poboljšanja, nazvat će se kritičarom. Otac mu je veliki kritičar, uvijek mu govori što treba poboljšati u profesionalnom radu.Vrijedno je
Definicija Epigrafa

Definicija Epigrafa

Epigraf je koncept koji ima posebnu i redovitu uporabu u poljima kao što su književnost, trenutna informacijska komunikacija i arhitektura.Pokazalo se da su epigrafi u arhitekturi vrlo česti i sastoje se od natpisa legendi koji se prakticiraju na zidovima zgrade kako bi im dali razliku. Mnogo puta ukazuje na odredište koje je ova građevina u nekom trenutku imala ili imala. S dr
Definicija obavijesti

Definicija obavijesti

Prema svojoj upotrebi, pojam obavijest može se odnositi na različita pitanja. Općenito, obavijest se odnosi na onu najavu ili vijest koju osoba mora dati drugoj ili koja je namijenjena mnogo široj publici i koja se može odnositi na bilo koju situaciju koja bi se mogla priopćiti.. Gotovo uvijek, ako je riječ o potonjem slučaju, masovni mediji donijet će dotičnu obavijest. Primjer o
Definicija imperfekta

Definicija imperfekta

Uvjet preterit omogućuje nam da uzmemo u obzir što se već dogodilo ili dogodilo. U prošlo smo vrijeme bili vrlo sretni s Juanom, danas se to, nažalost, više ne događa.U međuvremenu, na zahtjev gramatika, prošlost ili prošlost, je a glagolsko vrijeme kojim se označavamo one radnje koje su se već dogodile ili su završile. Moja je grip
Definicija podcrtavanja

Definicija podcrtavanja

Podcrtavanje je jedna od tehnika koju koriste mnogi ljudi koji kada proučavaju tekst, upečatljivom bojom ističu one dijelove koji sadrže glavne ideje. Podcrtavanjem ovih glavnih ideja, jasnim razlikovanjem od sekundarnih, osoba može vizualizirati istaknuti sadržaj. Podcrtavanje je faza prije realizacije nacrta ili konceptualne mape teme studije. Osim
Definicija konceptualizirati

Definicija konceptualizirati

Proces znanja pokazuje racionalan proces u kojem je vježba konceptualizacije informacija vrlo važna. Kroz ovaj proces mi asimiliramo stvarnost prema svom znanju. Stalno se bavimo mentalnim konceptima, idejama koje se odnose na stvarnost. Bit znanja je namjernost, kako je objasnio filozof Toma Akvinski, odnosno svaki se mentalni koncept odnosi na objekt ili stvarnu ideju. V
Definicija jukstapozicije

Definicija jukstapozicije

Koncept jukstapozicija može se koristiti u našem jeziku za pozivanje na suprotstavljanje radnje koja uključuje stavljanje nečega uz nešto drugo. Sada je vrijedno spomenuti da ova riječ nema tako popularnu ili široko rasprostranjenu upotrebu, a onda je to da obično koristimo neke sinonime uobičajenije upotrebe da bismo uputili na isto, takav je slučaj: sindikat, pristup, među najčešće korištenim.Također, po nal
Definicija Prosopopeje

Definicija Prosopopeje

Vjerojatno nam zbog svog naziva ovaj koncept ne zvuči toliko uobičajeno, međutim, jedan je od retoričke ili književne ličnosti da najviše primjenjujemo u svojim izrekama i jedno od onih koje najočitije nalazimo na zahtjev literature. Prosopopeja se sastoji u pripisivanju onim predmetima i stvarima koji nemaju život ili koji imaju apstraktan karakter, karakteristike, postupke, pa čak i osobine ljudi ili bića sa životom.Štoviše, rij