definicija socijalne komunikacije

Zove se kao socijalna komunikacija Za to studijsko područje koje proučava i istražuje pitanja poput komunikacije, informiranja, izražavanja, uloge masovnih medija i kulturne industrije.

Ali naravno, bez sumnje, komunikacija je jedno od temeljnih pitanja kojima se bavi ova disciplina. Komunikacija je odnos koji se uspostavlja između pošiljatelja, koji je pojedinac koji emitira poruku, i primatelja, koji će biti odgovoran za dekodiranje, primanje poruke. Oboje dijele zajednički kôd i putem njega komuniciraju. Iako pitanje nije tako jednostavno, u taj odnos interveniraju i drugi elementi kao što je kontekst (sva ona pitanja koja su oko poruke i koja mogu utjecati na njezino značenje); kod (koji uključuje konvencionalne znakove i simbole koje ljudi koriste za komunikaciju); i kanal (koji će biti sredstvo putem kojeg se poruka može prenijeti i doći do odredišta).

Socijalna komunikacija osnovni je i bitan alat kada je u pitanju izgradnja javnog mnijenja. Dobro vođena komunikacija omogućuje otvaranje mostova dijaloga između različitih društvenih aktera i time, naravno, izravno pridonosi jačanju demokracije.

Tada će, uzimajući u obzir da je komunikacija presudna za ljudski razvoj, biti potrebno i važno promicati sudjelovanje i znanje ljudi o utjecaju ove, ali i svih tehnologija koje su s njom povezane posljednjih godina. Provedba programa i promicanje programa komunikacije pomoći će općenito društvu u ovom vrlo važnom smislu korištenja komunikacije odgovorno i za vlastiti razvoj.

Koncept također u mnogim dijelovima svijeta označava Sveučilišna karijera u kojoj se mogu steći znanja o gore spomenutim temama. Odnosno, ova se karijera bavi osposobljavanjem socijalnih komunikatora kako bi mogli zadovoljavajuće raditi na području komunikacije, bilo u tisku, u tvrtki ili na bilo kojem drugom mjestu gdje obavljaju funkcije komunikatora.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found