Kategorija: Društveni

Definicija nacionalnog identiteta

Definicija nacionalnog identiteta

Pod nacionalnim identitetom podrazumijeva se identitet osobe koja je povezana s nacijom kojoj pripada, bilo zato što je rođena na tom teritoriju, što je bila dio zajednice ili zato što je osjećala veze pripadnosti običajima i tradiciji te nacije ... Nacionalni identitet jedan je od najvažnijih fenomena moderne ere, onaj koji se na mnogo načina sukobljava i bori s konceptom globalizacije ili globalnog sela.Ideja o
Definicija kulture

Definicija kulture

Kultura je skup oblika i izraza koji će s vremenom karakterizirati određeno društvo.. Pod skupom oblika i izraza razumijeva se i uključuje običaji, vjerovanja, uobičajene prakse, pravila, norme, kodeksi, odjeća, religija, rituali i načini postojanja koji prevladavaju u običnom narodu koji ga integrira. Pojam ku
Definicija životnog projekta

Definicija životnog projekta

Životni projekt nacrtani je plan, vitalna shema koja se uklapa u redoslijed prioriteta, vrijednosti i očekivanja osobe koja kao vlasnik svoje sudbine odlučuje kako želi živjeti. Ovaj životni projekt izravno je povezan s sreća jer ono što ljudsko srce zaista želi jest povezati se s radošću punog života. U osnovi, o
Definicija osobnosti

Definicija osobnosti

Osobnost je skup fizičkih, genetskih i socijalnih karakteristika koje pojedinac prikuplja i koje ga čine različitim i jedinstvenim u odnosu na ostalo. Ima referencu na latinskom personalis, sastavljen od riječi osoba, što podrazumijeva masku povijesno cijenjenu u kazalištu, s referencom i na grčkom prosopon (doslovno za masku) i subjijo -alis, prevedeno kao "upućeno". Dakle,
Definicija rekreacije

Definicija rekreacije

Pod rekreacijom se podrazumijevaju sve one aktivnosti i situacije u kojima je zabava u tijeku, kao i opuštanje i zabava kroz nju. Rekreacijske mogućnosti koje su danas gotovo su beskrajne, pogotovo jer svaka osoba može otkriti i razviti interese za različite oblike rekreacije i zabave.To jest, nisu svi pojedinci isti ili imaju ista iskustva ili interese i tada će svaki od njih razviti sklonost za ovu ili onu rekreacijsku aktivnost; Može biti jasno da postoje slučajnosti, iako se također može dogoditi da ono što je za nekoga rekreacija za drugog možda nije i obrnuto.Razne moguć
Definicija opravdanosti

Definicija opravdanosti

Opravdanje je argument koji podupire ili podržava ideju. Drugim riječima, to je način objašnjavanja nečega što služi kao dopuna ili pojašnjenje prethodne izjave.Koncept opravdanja koristi se u svakodnevnom jeziku, u formalnom kontekstu i, konačno, u polju znanstvenog istraživanjaMoramo opravdati ono što govorimoAko dam izjavu, vrlo vjerojatno će me sugovornik tražiti pojašnjenje, odnosno opravdanje za to. Kada odgovara
Definicija seksualnog identiteta

Definicija seksualnog identiteta

The identitet Seksualno je unutarnje i ujedno intimno iskustvo. Drugim riječima, svaka osoba može slobodno odlučiti s kime dijeli svoje seksualne sklonosti ili ne. Istina je da postoje različite vrste seksualnih identiteta, što pokazuje da postoje i različiti načini razumijevanja ljubavi.Svako ljudsko biće rođeno je kao muškarac ili žena, spolni identitet omogućuje mu odabir spola koji ga identificiraSvaka osoba rođena je muško ili žensko, razlika koja se pokazuje na biološkoj i na emocionalnoj razini. Ta se razlika p
Definicija sukoba

Definicija sukoba

Sukob je situacija koja uključuje problem, poteškoću i može dovesti do sljedećih sukoba, općenito između dviju strana ili ih može biti i više, čiji interesi, vrijednosti i razmišljanja uočavaju apsolutno različite i suprotstavljene stavove. Zatim, ovaj sukob može izazvati razmjenu mišljenja između dvoje ljudi koji imaju suprotstavljene interese i mogu se dogoditi tri stvari koje mogu ostati tamo u toj raspravi ili evoluirati prema dogovoru ili u najgorem slučaju izazvati oružanu borbu, nešto što već imamo gotovo i viđeno u novije vrijeme, uglavnom, između zemalja koje nisu uspjele okončati svoje
Definicija folklora

Definicija folklora

The folklor je li on skup tradicija, običaja i pjesama, između ostalog, naroda, regije ili zemlje, odnosno folklor, poznat i kao folklora ili folklora, je izraz kulture određenog naroda i da će ga stoga razlikovati od ostalih; njegova glazba, ples, priče, legende, usmena povijest, šale, praznovjerja, običaji, umjetnost i sav taj proizvod supkultura ili društvenih skupina koje koegzistiraju u gradu.Folklor
Definicija sigurnosti

Definicija sigurnosti

Sigurnost je osjećaj zaštite od nedostataka i vanjskih opasnosti koji negativno utječu na kvalitetu života; sve dok se upućuje na osjećaj, kriteriji za određivanje stupnjeva sigurnosti griješiti će imati određeni stupanj subjektivnosti. Općenito, pojam se obično koristi za označavanje niza mjera i javnih politika koje se provode radi zaštite stanovništva od zločina, posebno oni koji izlažu tjelesnom integritetu. Prvi aspekt koji
Definicija društvene mreže

Definicija društvene mreže

Društvena mreža društvena je struktura koju čine ljudi, organizacije ili entiteti koji su međusobno povezani jednom ili više vrsta odnosa kao što su: prijateljstvo, srodstvo, ekonomski, seksualni odnosi, zajednički interesi, eksperimentiranje istih uvjerenja, među ostalim druge mogućnosti.U posljednjem desetljeću društveni mediji vladaju svijetom i promijenili su način na koji komuniciramo. Prema najnov
Definicija škole

Definicija škole

Škola je obrazovna ustanova u kojoj se uči obvezno obrazovanje. Obrazovna ustanova u kojoj se predaje nastava Pod školom razumijemo tu instituciju koja je posvećena procesu poučavanja i učenja između učenika i učitelja. Škola je jedna od najvažnijih institucija u životu osobe, možda i jedna od najvažnijih nakon obitelji, jer se trenutno pretpostavlja da je dijete u nju integrirano od ranih godina da bi završilo normalno blizu svoje odrasle dobi .Osnovna i sredn
Definicija grupe

Definicija grupe

Skupinu čini skup ljudi koji igraju specifične i uzajamne uloge, koji djeluju u skladu s normama, vrijednostima i ciljevima dogovorenim prije formalnog formiranja kako bi održali njegov kontinuitet i stabilnost u društvu..Nemoguće je razmišljati o društvu bez podjele na skupine ljudi. Nadalje, nemoguće je misliti na ljudsko biće izolirano od ostalih bića s kojima se cjelokupno društvo formira. Ljudsko bi
Definicija jednakosti

Definicija jednakosti

Jednakost je identičan tretman koji organizam, država, tvrtka, udruga, grupa ili pojedinac nudi ljudima bez ikakvih prigovora zbog rase, spola, društvene klase ili drugih vjerojatnih okolnosti razlike ili da bi ga učinili praktičnijim, jest odsutnost bilo koje vrste diskriminacije.Što se tiče objašnjenja što pojam jednakost znači, koliko je problematičan, jednakost datira od davnina ... Gotovo b
Definicija empatije

Definicija empatije

Pod empatijom se obično podrazumijeva onaj osjećaj koji uključuje pratnju boli ili patnje te osobe koja je u takvom stanju. Empatična osoba bit će ona koja pokazuje taj osjećaj. Kad osoba pati od određene situacije ili uzroka, druga osoba (poznata ili ne od prvih) može osjetiti empatiju prema jednostavnoj činjenici prepoznavanja da je stanje patnje, boli ili tuge karakteristično i uobičajeno stanje ljudskog bića. Mnogo se pu
Definicija organizacije

Definicija organizacije

Pojam organizacija ima dvije osnovne reference. S jedne strane, riječ organizacija koristi se za označavanje radnje ili rezultata organiziranja ili organiziranja. A s druge strane, Određuje se sustav dizajniran za zadovoljavajuće postizanje određenih ciljeva, dok se ti sustavi, pak, mogu sastojati od ostalih srodnih podsustava koji ispunjavaju određene funkcije.Organi
Definicija statusa

Definicija statusa

Status je položaj, društvena i ekonomska razmjera kojoj pojedinac pripada unutar zajednice, činjenica koja će biti određena ekonomskom situacijom koju ima, radom ili profesionalnom aktivnošću koju pokazuje i prestižom koji su stekli u životu za neke situacija X, na primjer, zbog talentiranog pijanista ili zato što je veliki aktivist u korist borbe za ljudska prava, između ostalih.Društvena s
Definicija sociokulturne

Definicija sociokulturne

Pojam sociokulturni koristi se za bilo koji proces ili pojavu povezan sa socijalnim i kulturnim aspektima zajednice ili društva. Na taj će način sociokulturni element imati veze isključivo s ljudskim postignućima koja mogu poslužiti i za organiziranje života zajednice i za davanje smisla. Kad se pridjev sociokulturni primjenjuje na neki fenomen ili proces, on se odnosi na stvarnost koju je konstruirao čovjek i koja možda ima veze s načinom na koji ljudi međusobno komuniciraju, s okolinom i drugim društvima. U tom smisl
Definicija psihologije

Definicija psihologije

Psihologija je znanost koja se teoretski i praktično bavi proučavanjem bioloških, socijalnih i kulturnih aspekata ljudskog ponašanja, kako na socijalnoj tako i na individualnoj razini, kao i funkcioniranjem i razvojem ljudskog uma..Ono što psihologija u osnovi čini jest izravno proučavanje pojedinaca, premda za studije obično koristi i neke laboratorijske životinje čija su ponašanja u nekim slučajevima ekvivalentna ljudskim bićima, a svoju pozornost usredotočuje na to kako se osjećaju, misle i djeluju. Oni se prilago
Definicija ponašanja

Definicija ponašanja

Ponašanje je način na koji se pojedinac ponaša ili djeluje u životu ili bilo koji drugi društveni akter. Odnosno, ponašanje je način postupanja koji ljudi ili organizmi imaju suočeni s različitim podražajima koje primaju i u odnosu na okolinu u kojoj djeluju.Način na koji se osoba ili drugi društveni akter ponaša i koji nam omogućuje da znamo kakav je on svojim postupcima ili propustima Skloni smo koristiti ovaj koncept kao sinonim za ponašanje i obrnuto.Kako se netko p
Definicija samoprocjene

Definicija samoprocjene

The samo procjena To je metoda koja se sastoji od procjene vlastite sposobnosti koja je dostupna za ovaj ili onaj zadatak ili aktivnost, kao i kvalitete rada koji se provodi, posebno u pedagoškom polju.Postupak koji se sastoji od procjene i procjene vlastite sposobnosti ili znanja u nekom područjuLjudi su naviknutiji na tipični redoviti postupak ocjenjivanja koji prolazimo na poticaj škole ili sveučilišta, a u kojem nastavnici procjenjuju je li znanje pravilno naučeno. Ovaj j
Definicija društvenih odnosa

Definicija društvenih odnosa

Odnosom se naziva ona korespondencija ili veza koja se uspostavi između nečega ili nekoga s drugom stvari ili s drugom osobom. U međuvremenu, socijalni odnosi su one socijalne interakcije koje su regulirane socijalnim normama između dvoje ili više ljudi, od kojih svaki predstavlja društveni položaj i socijalnu ulogu.Favoriz
Definicija Nove godine

Definicija Nove godine

Vrijeme neizbježno prolazi u ritmu života koji je obilježen ciklusima. Godina ima 365 dana i dvanaest mjeseci. Svakog prosinca opraštamo se od sadašnje godine da bismo dočekali sljedeći mjesec siječanj koji označava početak nove godine. Promjena u kalendaru koja je razlog za slavlje zbog emocionalne vrijednosti ovog iskustva koja je, iako se ponavlja, svaka godina uzbudljiva. Nova godi
Definicija ruralnog stanovništva

Definicija ruralnog stanovništva

Koncept ruralnog stanovništva primjenjuje se na one tipove stanovništva smještenih u neurbaniziranim područjima koja su posvećena primarnoj proizvodnji, bilo poljoprivrednih proizvoda ili stočarskih proizvoda. Seosko stanovništvo bilo je i u antici i u srednjem vijeku najvažnija središta koncentracije, moći i važnosti stanovništva koja su gubila od rasta gradova i urbanih središta od 15. stoljeća do
Definicija solidarnosti

Definicija solidarnosti

Pojmom solidarnosti poznat je prema tom osjećaju ili ga mnogi smatraju vrijednošću, kroz koju se ljudi osjećaju i prepoznaju ujedinjeni i dijele iste obveze, interese i ideale, a također čine jedan od temeljnih stupova na kojima jesu, uspostavlja modernu etika.Na zahtjev sociologije, izraz solidarnost uživa posebno sudjelovanje u ovom kontekstu , kao što smo rekli, osjećaj koji pretpostavlja jedinstvo društvenih veza koje će ujediniti članove određenog društva.Na taj način s
Definicija psihometrijskog testa

Definicija psihometrijskog testa

U području psihologije važno je objektivno i precizno odrediti pojedince koji su predmet proučavanja. Imajte na umu da je psihologija znanost i kao takva zahtijeva rigorozne i pouzdane mjerne instrumente.Psihometrijski test je onaj u kojem se ocjenjuje osobnost pojedinca, kao i njegove sklonosti. Općenito se ovi testovi koriste tijekom postupka zapošljavanja. Prek
Definicija teritorija

Definicija teritorija

Riječ teritorij odnosi se na definirano područje koje je u pravnom posjedu pojedinca, organizacije, institucije, države ili države. Pojam teritorija je širok i raznolik. U geografiji se široko koristi, i ako je u nekim slučajevima njegova uporaba ima političku koncepciju, u drugim je usko povezana s varijantama krajolika, regije, prostora i klime. Primjer
Definicija perspektive

Definicija perspektive

The perspektiva Konkretno je, posebno i subjektivno gledište koje osoba ima na određenu temu. Perspektiva nije fiksna i nepomična, jer je uobičajeno da osoba tijekom svog života precizno mijenja mišljenje o određenim subjektima, jer iskustvo također mijenja način tumačenja stvarnosti. Kad se osoba nikad ne predomisli, tvrdoglava je i cijeni jednostavnu činjenicu da ima pravo više od same istine. Različita g
Definicija spojeva

Definicija spojeva

Upoznavanje je temeljna faza u vezi. The angažman Odražava međusobno poznanstvo dvoje ljudi koji provode vrijeme zabavljajući se i pokazuju tipičan postupak zavođenja iz vremena osvajanja. Udvaranje opisuje početak ljubavne priče obilježene zaljubljivanjem. Najljepši trenutakThe zaljubljenost To je faza u kojoj zaljubljena osoba osjeća leptiriće u trbuhu, ne može prestati razmišljati o drugoj osobi, ima osjećaj lebdenja u oblacima od sreće, osjeća se ranjivo, idealizira svoj objekt želje ... Svrha udvaranja
Što je Istinska ljubav

Što je Istinska ljubav

Prava ljubav je onaj osjećaj koji se doživljava kao par o kojem mnogi ljudi sanjaju. Treba naglasiti da da bi ljubav bila istinita mora postojati uzajamnost. Nema ljubavi ako netko voli, ali mu se ne uzvraća. Moguće je stvoriti zajednički projekt zajednički uz međusobnu suradnju i volju oboje. Prava
Definicija timskog rada

Definicija timskog rada

Posao koji je radilo nekoliko ljudi i slijedi jedan ciljTimski rad naziva se međusobna suradnja ljudi kako bi se postiglo postizanje određenog rezultata. Iz ove se perspektive timski rad može odnositi na određene sportove, suradnju u ekonomske ili socijalne svrhe, zajedničke inicijative na području politike itd.Dodajt
Definicija središnjeg živčanog sustava

Definicija središnjeg živčanog sustava

The Živčani sustav je podijeljen u dva velika dijela, Središnji živčani sustav i Periferni živčani sustav. Središnji živčani sustav čine mozak i leđna moždina, mozak sa svoje strane čine mozak, mali mozak i moždano stablo. Periferni živčani sustav čine različiti periferni živci koji izlaze ili dopiru do leđne moždine, oni su raspoređeni po tijelu.Svi organi koji čine sr
Definicija Hipstera

Definicija Hipstera

Riječ hipster To je pojam koji potječe iz četrdesetih godina prošlog stoljeća, iako je tek devedesetih stekao veću reputaciju kada se počeo koristiti za opisati mlade i adolescente koji pripadaju srednjoj i višoj klasi, starosjedioce grada i koji očituju interese koji su daleko od prevladavajućih u pogledu mode i kulture, takav je slučaj alternativna glazba ili neovisni film, jednostavnijim riječima, alternativu ili anti-modu To je ono što ovi mladi ljudi najviše vole.Urbano pleme s
Definicija društvene organizacije

Definicija društvene organizacije

Pod društvenom organizacijom podrazumijeva se svaka skupina ljudi koja se uspostavlja iz zajedničkih elemenata, zajedničkih ideja, sličnih načina gledanja na svijet.Uz to, važno je da se takva skupina ljudi smatra društvenom organizacijom da postoji cilj koji treba postići, bio to solidarnost ili privatnost. To je t
Definicija nuklearne obitelji

Definicija nuklearne obitelji

Obitelj je vitalna referentna točka za svako dijete koje u odrasloj dobi postane svjesno vrijednosti korijena i tijekom djetinjstva odrasta u okruženju zaštite, brige i ljubavi. Nuklearna obitelj odnosi se na onu jezgru osobne intimnosti. Odnosno, iako obiteljska skupina može biti vrlo široka jer je čine bake i djedovi, ujaci i rođaci, naprotiv, jezgra se svodi samo na roditelje i djecu. Valja
Definicija kulturne raznolikosti

Definicija kulturne raznolikosti

Riječ raznolikost To je pojam koji omogućuje upućivanje na razliku, raznolikost, različitost i obilje različitih stvari u danom kontekstu. Y kulturni To je pojam koji nam omogućuje upućivanje na sve što je pravilno ili vezano uz kulturu. To omogućuje obogaćivanje znanja o drugim tradicijama i razvijanje međusobnog poštovanja.Koncept kult
Definicija smisla pripadnosti

Definicija smisla pripadnosti

The osjećaj pripadnosti Odnosi se na osjećaj vlasništva ili posjeda koji osoba ima nad predmetom ili materijalnim dobrom. Odnosno, osjećaj pripadnosti pokazuje odnos koji postoji između vlasnika stvari i navedene imovine. Osjećaj pripadnosti pruža vlasniku posebna prava nad korištenjem i uživanjem te materijalne imovine. Od ovoga
Definicija obitelji

Definicija obitelji

To je emocionalna i / ili krvna veza između najmanje dvoje ljudi, čije prepoznavanje evoluira na pravnom i sociokulturnom polju prema dinamici pluralizma opcija, dok religija pritiska da održi tradicionalne propise kojima upravlja veza koja je objavljena pred Bogom između muškarca i žene i projekcija njihovih potomaka. Obite
Definicija buržoazije

Definicija buržoazije

Za sociologiju, Buržoazija je društvena klasa koju karakterizira vlastito sredstvo za proizvodnju i zahvaljujući tome uspostavit će odnos iskorištavanja s proletarijatom ili radničkom društvenom skupinom od koje će kupiti svoju radnu snagu, jer nema vlastita sredstva za proizvodnju. Taj odnos koji obje društvene klase održavaju zahvaljujući moći koju jedna vrši nad drugom, ono je što omogućuje buržoaziji da akumulira kapital..U kasni srednji
Definicija prosudbe vrijednosti

Definicija prosudbe vrijednosti

Presuda je mišljenje, mišljenje ili ocjena koju netko donosi o nečemu ili nekome i na temelju koje osoba obično određuje kada je nešto dobro ili loše, kada je istina ili kada je netačno, kada je pouzdano ili ne, iz njegovo gledište naravno. Utjecaj osobnih karakteristika U međuvremenu, Vrijednosni sud To je ništa drugo nego procjena koju osoba daje o nečemu ili nekome, a koja je rezultat podvrgavanja njenim idejama, osobnim vrijednostima, iskustvima, uvjerenjima i određenom okruženju.To jest, ljudi
Definicija prenatrpanosti

Definicija prenatrpanosti

Pojam prenapučenost odnosi se na nesretno stanje stvari koje karakterizira gužva ili nakupljanje pojedinaca ili životinja na istom mjestu, koje namjerno nisu fizički pripremljene za smještaj.Odnosno, količina ljudskih bića koja nastanjuju ili zauzimaju određeni prostor veća je od kapaciteta koji takav prostor treba i može sadržavati, prema parametrima udobnosti, sigurnosti i higijene. Drugim rij
Definicija međuovisnosti

Definicija međuovisnosti

Uvjet međuovisnost omogućuje vam označavanje uzajamna ovisnost, odnosno uzajamno, koji postoji između dva pitanja, varijable, ljudi, zemlje među ostalima,U osnovi, međuovisnost će podrazumijevati situaciju u kojoj su varijable, ljudi itd., Koje su u situaciji međuovisnosti, međusobno odgovorni i dijele načela koja se oboje pretplaćuju. Treba napo
Definicija organizacija

Definicija organizacija

Riječ organizacije odnosi se na one entitete koje su stvorili pojedinci koji dijele slične interese i vrijednosti i koji njime žele postići određene ciljeve. U organizaciji svaki pojedinac ispunjava određenu i specijaliziranu funkciju čija je svrha postizanje određenih rezultata. Zajedno, takve funkcije imaju veze s približavanjem krajnjem cilju organizacije i moraju se više ili manje planirati i sistematizirati kako bi se mogli promatrati očekivani rezultati.Organizacij
Definicija modernog plesa

Definicija modernog plesa

Ples je jedna od klasičnih likovnih umjetnosti. Kroz pokrete i ritam plesači izražavaju osjećaje i osjećaje. Svaki ples ili ples povezan je s određenim trenutkom. Neki od njih dio su rituala, drugi su puka zabava i, u većini slučajeva, ovaj oblik umjetničkog izražavanja orijentiran je na svijet zabave. Ako govor
Definicija neprijateljskog

Definicija neprijateljskog

Riječ neprijateljski je kvalificirani pridjev koji služi da označi kada je osoba, situacija ili fenomen agresivan ili neugodan. Neprijateljstvo proizlazi iz neprijateljstva, stava agresivnog i opasnog reagiranja na integritet osobe ili bića. Neprijateljstvo se može ispoljavati na tisuće različitih načina, a intenzitet može varirati ne samo ovisno o osobi, već i o situaciji, uzrocima, interesima itd.Iako je ne
Definicija Drag Queen

Definicija Drag Queen

U show businessu postoje muški umjetnici koji nastupaju u ženskoj odjeći i šminkanju. Ovi umjetnici dobivaju denominaciju, Drag Queen.Drag Queen ne predstavlja ženu s normalnim karakteristikama, jer su njezina odjeća i izgled vrlo pretjerani; s velikim platformama, upečatljivom perikom, provokativnom haljinom i, ukratko, vrlo impresivnom inscenacijom. Na taj
Definicija slobodnog vremena

Definicija slobodnog vremena

Slobodno vrijeme poznato je kao vrijeme koje ljudi posvećuju onim aktivnostima koje ne odgovaraju njihovom formalnom poslu ili bitnim kućanskim zadacima. Njegova je različita značajka to što je to vrijeme rekreacije koje "njegov vlasnik" može koristiti po volji, odnosno za razliku od onoga što se događa s neslobodnim vremenom u kojem većinu vremena ne možete odabrati vrijeme završetka, u ovom, osoba može odlučiti koliko će sati dodijeliti. Iako slobodno
Definicija dužnosti

Definicija dužnosti

Pojam dužnosti odnosi se na aktivnosti, djela i okolnosti koje podrazumijevaju određenu moralnu ili etičku obvezu. Općenito, dužnosti su povezane s određenim stavovima koje su sva ljudska bića, bez obzira na svoje podrijetlo, etničku pripadnost, dob ili životne uvjete, dužna ispunjavati kako bi ostatku čovječanstva osigurali mogućnost života u miru, dostojanstveno i s određenom udobnošću. Dužnosti su tada
Definicija principa

Definicija principa

Po nalogu etika, principi Oni su one norme ili pravila koja služe za usmjeravanje ponašanja čovjeka. Niz normi i vrijednosti koje vode i usmjeravaju ponašanje osobe tako da se njihov rast odvija u skladu sa i u okviru zakonaOdnosno, principi se sastoje od opće norme, univerzalno proširene na bilo koju zajednicu, kulturu, kao što su: ne padati u laži, poštivati ​​i voljeti bližnjega, poštivati ​​život, ne vršiti nasilje ni sa kim i ni sa kim, pružiti ruku onima kojima je to najpotrebnije, ne očekujući da će išta primiti Za uzvrat, između ostalih.Načela nisu ništa drugo dol
Definicija obitelji samohranih roditelja

Definicija obitelji samohranih roditelja

Pojam obitelji vrlo je širok i može se proučavati iz različitih perspektiva: njegove povijesne evolucije, kao institucije društva, analiziranja njezinih funkcija u društvu ili dijeljenja obitelji na njihove različite tipologije. Ako se usredotočimo na različite tipove obitelji, moguće je napraviti sljedeću klasifikaciju: tradicionalna obitelj, jednoroditeljska obitelj i drugi modeli. Što je sam
Definicija dobrog liječenja

Definicija dobrog liječenja

Živeći u društvu, ljudi se međusobno povezuju u svim područjima života, u obitelji, na poslu, u školi ili na ulici. U svim okolnostima postoji nepisani zakon prema kojem je poželjno da među pojedincima prevlada dobar tretman.Koja je dobra ponuda?Iako ne postoji jasna i konačna definicija što je dobar posao, moguće je spomenuti neke od njegovih glavnih karakteristika.- Usvajanje
Definicija nesigurnosti

Definicija nesigurnosti

Nesigurnost je poznata kao osjećaj ili percepcija odsutnosti sigurnosti koju pojedinac ili društvena skupina opaža s obzirom na svoju sliku, svoj fizički i / ili mentalni integritet i svoj odnos sa svijetom. Postoje različiti uzroci i okruženja u kojima se možete osvrnuti na nesigurnost ...Emocionalna nesigurnostNa primjer, percepcija nesigurnosti obično je usko povezana s psihom i mentalnim stanjem pojedinca. Prema s
Definicija discipline

Definicija discipline

Da bi bilo reda u bilo kojem području društva, potrebno je uspostaviti niz smjernica i pravila koja određuju što je dopušteno, a što nije. Drugim riječima, disciplina. Uključuje provođenje uredne i ustrajne akcije, radi postizanja određenog dobra ili svrhe, odnosno postizanja cilja u životu, što god mi predložili, bez obzira na to koliko ustrajnosti ili snage imamo i što će naravno pomoći Da bismo to postigli, bitno je imati ili imati osobni nalog koji nas organizira da ga postignemo na konkretniji, uredniji i jednostavniji način.To u smislu općih
Definicija fitnesa

Definicija fitnesa

Poznata je kao sklonost toj sposobnosti i dobro raspoloženje koje osoba pokazuje za obavljanje ili izvršavanje određenog zadatka, posla ili funkcije, iako to ne samo da možemo svesti na radnu aktivnost, već i izvedbu i praksu neke sportske aktivnosti , kao što su nogomet, tenis, između ostalog, uz želju i dobru dispoziciju, uglavnom trebaju ili trebaju sposobnost da se ostvari i još više ako se provodi na profesionalnoj razini tražene kompetencije i za koju se dobiva naknada koja je glavni izvor prihoda.U međuvreme
Definicija očekivanja

Definicija očekivanja

The očekivanje ispada da je osjećaj nade, iluzije, koju pojedinac doživi prije mogućnosti da može postići cilj ili bilo koju drugu vrstu postignuća u svom životu. “Položio sam velika očekivanja u našu vezu i vašom obmanom niste učinili ništa drugo nego uništili sve što smo zajedno izgradili. Očekujem da će me
Definicija socijalne kontrole

Definicija socijalne kontrole

Kad se govori o društvenoj kontroli, odnosi se na skupinu pravila i propisa različitih vrsta koje društvo izričito ili implicitno uspostavlja kako bi održalo poredak pojedinaca i omogućilo razvitak organiziranog i kontroliranog životnog standarda. Društvena kontrola može biti prisutna na različite načine, kako kroz formalne tako i neformalne prakse, kroz društveno prihvaćene propise, a također i kroz prisilu istog pojedinca na sebe.Cilj socijalne
Definicija društva

Definicija društva

The društvo je ukupnost pojedinaca koji imaju međusobne odnose. Dakle, ljudi dijele niz kulturne značajke koji omogućuje postizanje kohezije grupe uspostavljanjem zajedničkih ciljeva i perspektiva. Disciplina koja je posvećena proučavanju društava je sociologija, oslanjajući se na povijest, antropologiju, ekonomiju itd.Socijaliz
Definicija humanističkih znanosti

Definicija humanističkih znanosti

Pod humanističkim znanostima razumijemo sve one discipline koje proučavaju ponašanje, stanje i rad ljudskog bića, za razliku od prirodnih znanosti koje svoje istraživanje temelje na analizi prirode i pojava povezanih s njom. Humanističke znanosti, poznate i kao Društvene znanosti, zainteresirane su za proučavanje elemenata povezanih s kulturom, religijom, umjetnošću, komunikacijom i poviješću. U tom smisl
Definicija integracije

Definicija integracije

Integracija je pojava koja se događa kada skupina ljudi ujedini nekoga tko je vani, bez obzira na njihove karakteristike i bez promatranja razlika. Čin integracije vrlo je važan za sva društva jer svojim članovima približava suživot, mir i život u harmoniji. Međutim, razlike i predrasude koje generiraju često natjeraju neke članove da odbiju integrirati one koji su izvan skupine. Ova se sit
Definicija osnovnog obrazovanja

Definicija osnovnog obrazovanja

Lako se može reći da je osnovno obrazovanje najvažnije obrazovanje koje pojedinac stječe, jer mu ono omogućuje stjecanje elementarnog znanja iz kojeg produbljuju svoj intelektualni i racionalni osjećaj. Osnovno obrazovanje dio je onoga što je poznato pod formalnim obrazovanjem, odnosno one vrste obrazovanja koja je organizirana u razinama ili fazama, koja ima jasne ciljeve i koja se predaje u posebno određenim institucijama (škole, fakulteti, instituti). Iako je
Što je prijatelj

Što je prijatelj

Prijatelj je pojam koji u našem jeziku često upotrebljavamo za označavanje onaj pojedinac s kojim se održava prijateljstvo. Pojedinac s kojim se održava prijateljstvo i s kojim se uspostavlja zajednica ljubavi i želja za dijeljenjem i bliskošću u dobrim i lošim vremenima kako bi ga podržalaU međuvremenu, prijateljstvo To je međuljudski odnos koji održavaju dvoje ili više ljudi, a koji karakterizira osobito naklonost, naklonost i ljubav da se oni koji su u njemu uključeni ispovijedaju i koji ih navodi da prate jedni druge u dobrim vremenima i lošim ljudima života svakog od njih, a također i dijel
Definicija nastave

Definicija nastave

Podučavanje je jedna od najplemenitijih aktivnosti i praksi koje ljudi razvijaju u različitim slučajevima svog života. Podrazumijeva razvoj tehnika i metoda različitih stilova kojima je cilj prenošenje znanja, informacija, vrijednosti i stavova od jednog pojedinca do drugog. Iako postoje primjeri poučavanja u životinjskom carstvu, ova je aktivnost nesumnjivo jedna od najvažnijih za ljudska bića, jer im omogućuje razvoj trajnog preživljavanja i prilagođavanja različitim situacijama, stvarnostima i pojavama.Postoji mnogo
Definicija altruizma

Definicija altruizma

Shvaćen kao jedna od najdivljenijih i svojstvenih osobina ljudskog bića, altruizam je sposobnost nesebičnog djelovanja u korist drugih kojima je možda potrebna pomoć ili su u lošijim uvjetima. Smatra se da je altruizam svojstveno stanje čovjeka jer se on, kad živi u društvu, odnosi s drugim pojedincima i razvija sve vrste osjećaja suosjećanja, empatije i ljubavi zbog kojih djeluje nezainteresirano i suosjećajno.Riječ altrui
Definicija rasprave

Definicija rasprave

Diskusija će se nazvati onim razgovorom ili raspravom koji će se uspostaviti između dvije ili više osoba i koji je uglavnom karakteriziran razmjenom mišljenja, gledišta, ideja i uvjerenja o određenoj temi. Općenito, rasprava će se odvijati između onih sudionika koji iznose vrlo oprečna stajališta ili ideje.Razmjena miš
Definicija zajednice

Definicija zajednice

Ideja zajednice odnosi se na skup pojedinaca. Skupina ljudi ili životinja može stvoriti zajednicu sve dok imaju neki element koji ih ujedinjuje. Dakle, hispanskoj zajednici zajednički su jezik, kultura i povijest, a skupina majmuna čini zajednicu jer dijele rodbinske veze i zajedno čine klan.Različiti načini razumijevanja konceptaLjudska su bića po svojoj prirodi socijalna i obično je tip društva u kojem žive heterogen, jer u njemu koegzistiraju ljudi vrlo različitih socijalnih uvjeta, rasa i sklonosti. U tom smisl
Definicija humanizacije

Definicija humanizacije

Koncept humanizacije vrlo je složen koncept koji dolazi iz društvenih znanosti i koji se izravno poziva na fenomen kojim neživi objekt, životinja ili čak osoba stječe određene osobine koje se smatraju ljudima i koje prije nisu posjedovale. Važno je napomenuti da pojam humanizacija podrazumijeva proces koji se provodi određeno vrijeme i čiji je cilj pretvaranje predmetnog predmeta ili predmeta u nešto sličnije onome što normalno razumije ljudsko biće.Prije nego što
Definicija otpada

Definicija otpada

The gubljenje jesu li to materijale, tvari, predmete, stvari, između ostalog, koje treba eliminirati jer više nisu korisne.Treba imati na umu da, kao što smo naveli, otpad se eliminira zbog svoje beskorisnosti, iako se ponavlja da ono što je za jednog otpad i kao takav mora biti eliminiran, drugi pojedinac još uvijek može smatrati korisnim za svoj život. Na pri
Definicija afektivnosti

Definicija afektivnosti

Na Psihologija the afektivnost bit će to Reakcijska sposobnost koju subjekt predstavlja na podražaje koji dolaze iz unutarnjeg ili vanjskog okruženja i čija će glavna manifestacija biti osjećaji i osjećaji.Izražavanje osjećaja i osjećaja koji proizlaze iz primanja vanjskog ili unutarnjeg podražaja U manje formalnom i kolokvijalnijem jeziku, kada govorimo o afektivnosti, svi znamo da mislimo na one uzorci ljubavi koje ljudsko biće nudi ljudima koje voli, a zašto ne i drugim vrstama koje su također dio njegovog voljenog okoliša, takav je slučaj domaćih kućnih ljubimaca, da nabrojimo nekoliko bića
Definicija incesta

Definicija incesta

Dugo shvaćen kao tabu element u mnogim ljudskim društvima (iako ne u svim), fenomen incesta prilično je složen. Kad govorimo o incestu, mislimo na seksualne odnose koji se mogu uspostaviti između ljudi koji su rođaci ili koji održavaju međusobne krvne veze (na primjer, između braće i sestara, rođaka ili roditelja i djece). Pojam ince
Definicija ponašanja

Definicija ponašanja

Ljudsko ponašanje je manifestacija ponašanja, odnosno ono što radimo. Naše se ponašanje može analizirati iz psihološke perspektive, etičke refleksije ili u određenom smislu (na primjer, ponašanje potrošača). S druge strane, koncept ponašanja također je primjenjiv na životinje, a etologija je disciplina koja se bavi ovim pitanjem.Ponašanje i psi
Definicija starije odrasle osobe

Definicija starije odrasle osobe

Koncept Starije osobe predstavlja relativno nedavnu upotrebu, jer se pojavio kao alternativa klasicima starija osoba i starac. U međuvremenu, starija odrasla osoba je ona osoba koja je u posljednjoj fazi života, ona koja slijedi nakon punoljetnosti i koja prethodi smrti osobe. Jer upravo se tijekom ove faze ljudska tijela i kognitivne sposobnosti pogoršavaju.Opć
Definicija carine

Definicija carine

Običaji su poznati kao sve one radnje, prakse i aktivnosti koje su dio tradicije zajednice ili društva i koje su duboko povezane s njezinim identitetom, jedinstvenim karakterom i poviješću. Običaji jednog društva posebni su i rijetko se točno ponavljaju u drugoj zajednici, iako teritorijalna blizina može uzrokovati dijeljenje nekih elemenata istog.Običaji
Definicija socijalne pomoći

Definicija socijalne pomoći

The socijalna pomoć je aktivnost koja se bavi različitim situacijama, među kojima se ističu: promicanje društvenih promjena prema stanju poboljšanja ljudi, rješavanje sukoba koji nastaju u ljudskoj interakciji, jačanje i oslobađanje naroda prema cilju postizanja zajedničko dobro.Aktivnost koja je odgovorna za pružanje pomoći onima kojima je najpotrebnija, promicanje uključivanja najugroženijih i zaustavljanje nejednakostiOdnosi koje ljudi održavaju jedni s drugima iu njihovom okruženju su višestruki i složeni, pa će, tamo gdje se pojave sukobi ili ako to nedostaje, postojati socijalna pomoć kako
Definicija protokola

Definicija protokola

Uvjet protokol Obuhvaća nekoliko značenja, dok se najpoznatiji i najčešće korišten od strane običnih ljudi odnosi na skup ponašanja i pravila koje osoba mora poštivati ​​i poštovati kad se kreće određenim službenim područjima, bilo zbog posebnih okolnosti ili zato što zauzima položaj koji ih vodi do prolaska kroz njih. Općenito, oni ljudi
Definicija etničke pripadnosti

Definicija etničke pripadnosti

Je imenovan etnicitet do ta društvena skupina, zajednica ljudi koja dijeli različite karakteristike i osobine kao što su: jezik, kultura, rasa, religija, glazba, odjeća, rituali i festivali, glazba, između ostalih. Skupina ljudi koja među ostalim dijeli kulturu, vrijednosti, pretke, običaje i običaje, rasuU međuvremenu, svi ti zajednički problemi koji identificiraju članove su ono što ih tjera da nastave održavati iste prakse kao i njihovi preci tijekom godina i stoljeća.Drugim riječim
Definicija frustracije

Definicija frustracije

Frustracija je tipičan emocionalni odgovor koji ljudska bića očituju kad želja ili nada propadne, odnosno sastoji se od hipernegativnog i neugodnog osjećaja koji je usko povezan s nezadovoljenim očekivanjima zbog toga što nije uspio postići ono što se tražilo ili željelo.U međuvremenu, neuspjeh podrazumijeva nedostatak uspjeha koji nešto ima ili postizanje nepovoljnih rezultata, što se očito nije očekivalo.Treba imati na u
Definicija zahvalnosti

Definicija zahvalnosti

The zahvalnost je li on osjećaj zahvalnosti koji se obično doživljava kao rezultat primanja od nekoga nečega što se očekivalo ili trebalo, pružanja pomoći u nekim teškim okolnostima, između ostalih situacija.Osjećaj izuzetne zahvalnosti koju netko pokazuje prema drugome tko mu je pomogao u složenim okolnostima Kad netko učini nešto za nas, taj stav, ponašanje generira ogromno zadovoljstvo, vrlo ugodno naravno, to pokreće osjećaj zahvalnosti, jer se ta dobivena korist ili korist pozitivno vrednuju. U međuvremenu, p
Definicija kognitivnog

Definicija kognitivnog

Kognitivni pridjev dolazi od latinske riječi cognoscere, što znači znati. U psihologiji i pedagogiji ovaj se izraz koristi u odnosu na ljudsku sposobnost učenja i asimilacije znanja.Na polju psihologije Od 1950. godine psihologija je napustila postupake ponašanja zasnovane na modifikacijama ponašanja i započela novi tečaj s kognitivnom ili kognitivnom orijentacijom. Ovaj no
Definicija segregacije

Definicija segregacije

Pojam segregacija odnosi se na jedan od najtradicionalnijih i najupornijih društvenih problema čovječanstva, a sastoji se od razdvajanja ili marginalizacije koju netko, skupina, provodi protiv drugog ili drugih kao posljedicu rase, kulture, ideologije ili spola koji drži. . Odvajanje ili marginalizacija koja je napravljena protiv nekoga zbog njegovog rasnog podrijetla, dobi, spola, ideologije, između ostalog Segregacija je čin razdvajanja i stvaranja podjela unutar društvenih skupina koje čine zajednicu. Temelji
Definicija tima

Definicija tima

Tim je skupina ljudi koja se okuplja kako bi postigla zajednički cilj. Grafički i konkretan primjer momčadi su nogometne momčadi, vrijedne viška, čija je svrha saveza postići jedno od prvenstava koje osporavaju. Nogometaši iste sportske organizacije radit će kao tim i formirati momčad kako bi postigli svoj cilj.Tada će ka
Definicija sankcije

Definicija sankcije

Sankcija je primjena neke vrste kazne ili kazne na pojedinca za određeno ponašanje koje se smatra neprikladnim, opasnim ili nezakonitim. U tom smislu pojam sankcije može se razumjeti na dva različita načina, iako sličan i međusobno povezan. Ta su dva značenja u osnovi pravno i socijalno, svako s određenim elementima.Na prvom
Definicija socijalne prakse

Definicija socijalne prakse

Svako ljudsko biće živi integrirano u kontekst grupe, dio je određenog društva obilježenog kulturom. Svaka kultura ima svoje norme, odnosno uobičajena ponašanja koja imaju određeno značenje unutar te kulture, ali koja nemaju vrijednost u drugoj kulturnoj skupini.Na taj način možemo govoriti o društvenim praksama koje se odnose na ovu vrstu ponašanja koje društveno prihvaća skupina pojedinaca. Povremeno, pro
Definicija maloljetničke delinkvencije

Definicija maloljetničke delinkvencije

Maloljetničko prijestupništvo je općeniti naziv za one zločini koje čine isključivo osobe koje nisu navršile punoljetnost, općenito uspostavljen u 18 godina. Primjerice, mlada osoba koja nema 18 godina i koja sudjeluje u raznim nezakonitim radnjama nazvat će se maloljetničkim delinkventom.Posljednjih desetljeća, kao posljedica velikog napretka maloljetničke delinkvencije, provodile su se studije i izvještaji iz najrazličitijih kutova mišljenja kako bi se analizirala ova rastuća pojava, dok je nemoguće odrediti jedan čimbenik kao što je okidač za ovu akciju, ali u stvarnosti postoje mnogi uvjeti
Definicija foruma

Definicija foruma

Forum je fizičko ili virtualno mjesto koje se koristi za susrete i razmjenu ideja i iskustava o raznim temama. Riječ forum dolazi od latinskog foruma, što znači trg, tržište ili javni prostor. Rimski je forum u praksi postao mjesto susreta i, prema tome, za razmjenu ideja i mišljenja.Povijesno značenje pojmaRimski forum, poznat kao Magnum Forum, nalazio se u središtu grada i bio je izuzetno komercijalno mjesto. Izvorno
Definicija inkluzije

Definicija inkluzije

Uključite i sadrže nešto ili nekoga. Da bismo razumjeli što pojam uključivanje znači, trebali bismo započeti definiranjem akcije uključivanja. Pretpostavlja da sadrži ili obuhvaća nešto ili nekoga unutar druge stvari, prostora ili specifične okolnosti. Uključiti tada znači dodati nešto u nešto drugo što već postoji. Dakle, izraz inkl
Definicija matične knjige

Definicija matične knjige

Kao što joj i samo ime kaže, matična knjiga je tijelo ili tijelo koje pripada državi koje je zaduženo za registraciju različitih aspekata građanskog života ljudi, što znači da registrira i kontrolira aspekte svakodnevnog života neke osobe s kojima su povezani društveni prostor, a ne s javnim prostorom. Neki od ele
Definicija višekulturnosti

Definicija višekulturnosti

Onaj od multikulturalizam je relativno novi koncept na našem jeziku i koristi se za objašnjenje raznolikost kultura koje su prisutne u zajednici, naciji ili grupi, između ostalih. Raznolikost kultura koje koegzistiraju i mirno komuniciraju na nekom teritoriju i koje svoje razlike rješavaju dijalogomU međuvremenu, taj se suživot mora odvijati u okviru pacifizma i dobrog suživota, tako da se sve kulture, većinske i manjinske, mogu razvijati na zadovoljavajući način, a ne da to jedna radi na štetu druge. Ono što ko
Što je dijeljenje

Što je dijeljenje

Jednostavno rečeno, mogli bismo reći da dijeljenje drugima daje nešto od sebe. Davanje nečega može biti mnogo stvari: dio naše hrane, novac koji netko ima, osobne iluzije ili osjećaj ljubavi prema drugoj osobi. Dakle, koncept dijeljenja nužno podrazumijeva intervenciju dva ili više subjekata, obično onoga koji daje i onoga koji prima ili nekoliko koji nešto razmjenjuju.U odnosima
Definicija epistemologije

Definicija epistemologije

Epistemologija je znanost koja proučava ljudsko znanje i način na koji pojedinac djeluje kako bi razvio svoje strukture mišljenja. Rad epistemologije opsežan je, a povezan je i s opravdanjima koja ljudska bića mogu pronaći za svoja uvjerenja i vrste znanja, proučavajući ne samo njihove metodologije već i uzroke, ciljeve i unutarnje elemente. Epistemo
Definicija tolerancije

Definicija tolerancije

Tolerancija bi se mogla opisati kao stav, način djelovanja, način postojanja koji se temelji na ideji da su sva ljudska bića jednaka i da se stoga moramo poštivati, štititi i prihvaćati takvi kakvi jesmo bez stvaranja podjela koje se s nama suočavaju, bez napada i diskriminacije. Konkretnije ili pojedinačno, toleranciju se može razumjeti i kao stav kojim osoba tolerira ili prihvaća osobine koje ne moraju nužno imati veze s rasnim, etničkim ili vjerskim pitanjima druge osobe koju poznaje (na primjer, tolerancija prema nekome kasniti, netko biti neuredan itd.). Toleranci
Definicija pojedinca

Definicija pojedinca

Koncept pojedinca nesumnjivo je velike složenosti i bogatstva. U tehničkom smislu simbolizira sve ono što se ne može podijeliti, iako se općenito koristi za označavanje čovjeka ili čovjeka, jer se ne može dijeliti ili fragmentirati. Stoga je pojedinac najmanja i najjednostavnija jedinica složenih društvenih sustava, a ujedno i izvor iz kojeg se uspostavlja i organizira. Definicija
Definicija društvenog konteksta

Definicija društvenog konteksta

Svatko raste u okoliš odlučan. Odrasta u određenoj obitelji, živi u određenom gradu, komunicira s određenim prijateljima i kreće se u krugu odnosa koji je poznat kao društveni kontekst s kojim pojedinac odmah stupa u interakciju. Iako je istina da ne postoji utjecaj putem uzroka i posljedica, istina je da nijedno ljudsko biće ne može biti svjesno okolnosti u kojima je živjelo jer sva iskustva utječu na nas iz kolijevke. Drugim rije
Definicija nepismenosti

Definicija nepismenosti

Nepismenost se podrazumijeva kao nesposobnost čovjeka da izvrši osnovne operacije čitanja i pisanja. Nepismenost se pojavljuje kao rezultat nedostatka obrazovanja i premda je postotak svjetske populacije još uvijek uronjene u takve uvjete beskrajno niži nego u drugim vremenima povijesti, još uvijek postoje brojna društva i zajednice koje u svom stanovništvu imaju velik dio nepismenih. .Nepism
Definicija vlastitog kapitala

Definicija vlastitog kapitala

The Pravednost je ona kvaliteta koja će ga onoga tko ga ima potaknuti da svakom pruži ono što zaslužuje i odgovara. Kvaliteta davanja svakomu onoga što treba. Sinonim pravdeUglavnom je to pojam koji se koristi u odnosu na Pravda, jer će uključivati nepristranost u provođenju posla ili posla. Čak se i pojmovi, jednakost i pravda često koriste kao sinonimi. Pravednos
Definicija urbanosti

Definicija urbanosti

Grad se odnosi na socijalno okruženje u kojem ljudi žive i koegzistiraju. U ovom urbanom okruženju uspostavlja se odnos suživota u kojem je pozitivno tražiti opće dobro jer dobrobit grupe također jača individualnu dobrobit. U odnosu na kvalitetu uljudnosti, ova se osobina odnosi na ljude kada vježbaju svoje dobre manire i uljudnost gestama poštovanja prema drugima. Geste ulj
Definicija inhibiranog

Definicija inhibiranog

Od pojma inhibiran može odrediti ono ili ono što trpi učinak bilo kakvih ograničenja, zabrana ili zapreka, ili da djeluju ili da nastupaju slobodno i takvi kakvi jesu. Kad su tamo njegovi roditelji, Juan, on je inhibiran i ne ponaša se onako labavo kao uvijek prije grupe. Osjećam se inhibiranim njegovim karakterom, koliko god se trudio, ne mogu se opustiti u njegovom prisustvu.Ono št
Homoparentalna obitelj - definicija, pojam i što je to

Homoparentalna obitelj - definicija, pojam i što je to

Homoparentalna obitelj je ona u kojoj članovi istospolnog para postaju roditelji jednog ili više djece. Valja napomenuti da grčki prefiks homo znači isto, poput riječi homoseksualac, homolog ili homonim.Homoparentalni parovi mogu biti očevi ili majke jer su usvojili dijete, surogat majčinstvom ili kao posljedica umjetne oplodnje u slučaju žena.Nova soci
Definicija radnih odnosa

Definicija radnih odnosa

Odnos uspostavljen između dvoje ili više ljudi na radnom mjestu ili na poslu poznat je pod nazivom radni odnosi. Radni odnosi su oni koji nastaju između onoga koji nudi svoju radnu snagu (fizičku ili mentalnu) i onoga koji nudi kapital ili proizvodna sredstva za prvu osobu koja izvrši zadatak (primjer toga bio bi zaposlenik ureda i vlasnika ili šefa koji mu odobri radni prostor plus sva potrebna sredstva za izvršavanje zadatka). Jedna
Definicija društvene klase

Definicija društvene klase

The društvena klasa je oblik socijalne stratifikacije u kojem skupina pojedinaca dijeli obilježje ili situaciju koja ih socioekonomski povezuje, odnosno njihov društveni položaj, kupovnu moć koju imaju, položaj koji imaju u određenoj organizaciji, ponašanje, ideološko predstavljanje ili afinitet, bilo u običajima ili interesima.Oblik soci
Definicija književne lubanje

Definicija književne lubanje

U kontekstu Dana mrtvih, Meksikanci su uspostavili vrlo jedinstvenu proslavu. U njemu se sjećaju najdražih, ali to nije tužno i melankolično putovanje. Zapravo postoje boja, zabava i humor. Lubanje ili književne lubanje očiti su primjer vitalnog odnosa Meksikanaca prema smrti.Iskreno meksička književna vrstaOvaj prijedlog ne podliježe određenom formatu, jer iako je riječ o skladbi u stihu, broj strofa i rima potpuno su besplatni. Međutim, s