definicija ovjere

Pojam atestiran ima dva različita značenja. U jednom slučaju to je pridjev koji izražava pojačanu prisutnost nečega ili nekoga. Dakle, ulica je pretrpana ljudima ili je autocesta krcata automobilima kada njihov broj premaši uobičajeni ili, drugim riječima, kada se broj ljudi ili stvari iz nekog razloga smatra pretjeranim. S druge strane, riječ koju analiziramo odnosi se na administrativni dokument i u ovom je slučaju taj izraz predstavljen kao imenica.

Neke vrste izvještaja

Policijska prijava

U uobičajenom radu policije potrebno je povezati događaje kako bi se utvrdilo postojanje mogućeg kaznenog djela. Dopunjeni dokument poznat je pod nazivom policijsko izvješće, u koje policijski službenik mora zapisati sve što smatra relevantnim u vezi s činjenicama koje mogu predstavljati kazneno djelo (događaji koji su se dogodili, imena uključenih ljudi, vrijeme u kojem su počinjeni odvijale su se činjenice i sve one informacije koje se smatraju relevantnima). Policijsko izvješće predstavlja bitne informacije za suca da kasnije presudi jesu li gore spomenuti događaji kazneni ili ne. U policijskoj djelatnosti najpoznatije je izvješće o prometu koje uključuje tehničke podatke koji su vrlo važni za definiranje odgovornosti za prometne nesreće.

Liječnička potvrda

Pojam liječnička potvrda koristi se kao sinonim za liječničku potvrdu. To je dokument koji liječnik mora popuniti kako bi potvrdio zdravstveno stanje neke osobe; na primjer za obavljanje radne aktivnosti ili bavljenje određenim sportom.

Krcat siromaštvom

Odgovorni za socijalne usluge moraju dokazati da su neki ljudi ili obitelji u situaciji siromaštva, za što pripremaju dokument s detaljnim informacijama, izjavu o siromaštvu. Sadržaj ovog dokumenta relevantan je jer će odrediti može li osoba ili obitelj dobiti socijalnu pomoć.

Javnobilježnička potvrda

Po definiciji, javni bilježnik ima funkciju ovjere nečega, to jest jamči da je isprava vjerodostojna i udovoljava zakonom utvrđenim uvjetima. Na taj se način u nekim američkim zemljama koncept javnobilježničkog ovjeravanja koristi za upućivanje na dokument kojim javni bilježnik ovjerava određene činjenice.

Završetak

Dokument ovjere u bilo kojoj od njegovih inačica izražava da tijelo (policajac, liječnik, socijalni radnik ili javni bilježnik) nešto proglašava istinitim. Slijedom toga, sadržaj dokumenta mora biti objektivan, precizan i, iznad svega, ne smije biti neistina iz opisanih činjenica.