Kategorija: geografija | okoliš

Definicija stepe

Definicija stepe

Riječ stepa koristi se za označavanje određene vrste bioma koji bi se mogao opisati kao pustinja zbog rijetke i niske vegetacije, ekstremne i oštre klime i male količine kiše. Međutim, stepa nije pustinja pravilno govoreći jer ima niže temperature i zato što ima drugu vrstu tla, kao i ostalu floru i faunu (dok u pustinji to dvoje gotovo da i ne postoji).Stepa je v