definicija ograničenog

Najčešća i općenita upotreba koja se pripisuje riječi ograničeno je ona koja se odnosi na malu, oskudnu ili smanjenu, odnosno kada želite shvatiti da nešto ili netko ima ove karakteristike, tada je uobičajeno da termin koristili ograničeni razgovor o tome.

U vezi s ovim i s obzirom na ovo što smo spomenuli, vrlo je često kad netko pokaže nije vrlo inteligentan, nema razumijevanja i uz vrlo malo sudjelovanja razloga za rješavanje problema ili pitanja je da će se riječ ograničena koristiti za njegovo upućivanje.

S druge strane, izraz ograničeni koristi se za objašnjenje nekih koncepata koji odgovaraju drugim područjima, ali su povezani s njihovom referencom.

Na primjer, na nagovor poslovnog svijeta, koncept društvo s ograničenom odgovornošću, koji se odnosi na tvrtku tipa tvrtke u kojoj je temeljni kapital podijeljen na dionice različite vrijednosti ili jednake vrijednosti, koje se nazivaju društvenim udjelima i u kojima su odgovornosti partnera usko povezane s kapitalom koji je svaki od njih uložio tome. Drugim riječima, što je veći doprinos, veća je odluka i obrnuto.

A druga je ograničena serija, vrlo česta u potrošačkom kontekstu, jer će se na taj način nazvati oni proizvodi koji su proizvedeni i pušteni u prodaju samo u ograničenoj i vrlo maloj količini.