definicija ponuditelja

Riječ ponuđač To je pojam koji, premda ne predstavlja svakodnevnu upotrebu u našem jeziku, on je koji radimo ili upotrebljavamo kada želimo naznačiti onaj pojedinac koji prikazuje radnju nuđenja nečega.

U međuvremenu, u religijska sfera je jedan od konteksta u kojem se termin najviše koristi, upravo kako bi se objasnio onaj koji nudi vjersku žrtvu. Prinos će biti dar koji ponuditelj daje svome bogu ili svetosti s misijom učinkovitog ispunjavanja obećanja ili traženja od njega nešto što treba i što se želi ispuniti.

Iako ponuda često podrazumijeva predaju materijalnog predmeta, ona istodobno izražava čisto duhovno pitanje, čin ljubavi i naklonosti prema Bogu ili prema svecu, jer uvijek pruža potporu, pomoć i zaštitu.

Valja napomenuti da je ponuda praksa koja se u svijetu razvija tisućama godina, iako se s vremenom i razvojem predmet darivanja promijenio, budući da im je u dalekim vremenima bilo izuzetno uobičajeno i uobičajeno. ubiju se ljudi i životinje da bi ih ponudili dotičnom božanstvu. Ova je akcija imala poseban razlog jer se vjerovalo da se davanjem boga nečemu vrijednom, poput života neke osobe, može dobiti ono što se želi.

Na misama, na oltarima svetaca i u blizini grobova prepoznate osobe koja je umrla, ovo su neka od mjesta na kojima ponuditelji najčešće ostavljaju svoje prinose.

A s druge strane, u polje ekonomije a točnije iz ponuda, ponuditelj je taj pojedinac, entitet, zadužen za formuliranje ponude. Ponuda će biti količina proizvoda, robe, usluga koji se nude na tržištu po određenoj vrijednosti.