definicija kraljevstva boga

Iz religiozne perspektive, posebno kršćanstva i židovstva u različitim verzijama, koncept Kraljevstva Božjega ideja je koja izražava vječnost Božju. Istodobno, odnosi se na mjesto gdje Bog prebiva, kraljevstvo nebesko. S druge strane, to također znači moć Boga nad svijetom.

Koncept Kraljevstva Božjeg izuzetno je duhovan, jer se ne može izjednačiti ni s jednim kraljevstvom čovječanstva. Drugim riječima, Kraljevstvo Božje koristi se za priopćavanje prisutnosti Stvoritelja među ljudima. Moramo se sjetiti da se u molitvi Oca našega spominje želja kršćana da Kraljevstvo Božje dođe na zemlju ("Dođi Kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja na zemlji kao i na nebu"). Drugim riječima, naš je otac Stvoritelju zahtjev da u naš svijet unese svoju dobrotu, dobrotu koja već živi na nebu.

Razmatranja o Kraljevstvu Božjem

Teolozi i učenjaci svetih tekstova daju nekoliko razmišljanja u odnosu na koncept koji analiziramo. U prvom redu ukazuju na to da pojam Kraljevstvo dolazi od grčke riječi Basileia, što znači moć ili maksimalni autoritet. Na taj se način Kraljevstvo Božje sjeća da postoji Stvoritelj koji ima najvišu vlast, budući da je Svemogući.

S druge strane, cijeni se da koncept ima jedinstvenost, jer postoji Kraljevstvo Božje, ali ono je nevidljivo ljudima. Njegova percepcija pripada redu vjere i ne bi imalo smisla razumjeti je iz racionalnosti.

U židovstvu se izražava ideja da će se Kraljevstvo Božje jednom ostvariti, što znači da će biti vidljivo i svim ljudima.

Vjernici moraju težiti da budu dio Kraljevstva Božjeg i da bi se to postiglo, prvi se korak sastoji u podređivanju njegove moći na ponizan način i kroz vjeru u Isusa Krista u slučaju kršćana.

U Bibliji se nekoliko spominje Kraljevstvo Božje. Dakle, proroci se sjećaju da će se, kad dođe Kraljevstvo Božje, stvoriti vlada koja će trajati vječno i podjednako će vladati svim ljudima. Kad se to dogodi, ljudske vlade će nestati (kao što je detaljno opisano u Danielovu proročanstvu). Napokon, kad Kraljevstvo Božje prevlada među ljudima, ljudska patnja u svim svojim očitovanjima prestat će postojati.

Koncept Kraljevstva Božjeg predmet je stalne rasprave proučavatelja svetih tekstova. Postavljaju se pitanja o razlici između Kraljevstva nebeskog i Kraljevstva Božjeg ili sumnje o tome kako bi kršćani trebali u svoj život uključiti poruku Isusa Krista o Kraljevstvu Božjem.

Fotografije: iStock - grace21 / Horst Gerlach