definicija komanditnog partnerstva

Društvo s ograničenom odgovornošću ili se naziva i Društvo s ograničenom odgovornošću (SRL) To je komercijalno poduzeće, odnosno njegova je misija provoditi jedno ili više komercijalnih radnji ili neku vrstu djelatnosti koja podliježe trgovačkom zakonu, a to je sastavljen od ograničenog broja partnera, čiji je kapital podijeljen na udjele jednake vrijednosti.

Tada će odgovornost istog biti ograničena ovisno o kapitalnom doprinosu koji je partner dao i zato u slučaju ugovaranja dugova neće biti obvezan odgovoriti osobnom imovinom partnera.

Ovo sudjelovanje nije ekvivalent akciji, kao što je to slučaj u Anonimno društvo. U međuvremenu, vijećanje i odluka istog odgovorni su za Glavna skupština, koji će se pozabaviti vjerojatnim situacijama: uvrede uprave, odobravanje godišnjih računa, imenovanje i razrješenje administratora i izmjena statuta. Za poziv ovog tijela odgovorni su administratori i mora se izvršiti da ili da u prvih šest mjeseci svake fiskalne godine, ili ako to ne bude učinjeno, ako se to smatra potrebnim zbog neke važne stvari.

S druge strane, uprava može pasti u ruke jednog administratora, dvoje, troje ili više ljudi, iako je u ovom slučaju označena kao Upravni odbor.

Što se tiče partnera, svaki od njih imat će niz prava, među njima: sudjelovati u raspodjeli koristi ili udjela istih, u slučaju da se likvidira, sudjelovanje u stjecanju udjela za odlazeći partneri, sudjeluju u društvenim odlukama koje se donose i moći će preuzeti funkciju administratora, primati informacije o različitim razdobljima utvrđenim u djelima i dobiti računovodstvene informacije od tvrtke.