definicija laika

Riječ laički koristi se za obračun ono što nije crkveno, bez klerikalnih naredbi.

Ono što nije povezano s crkvom ili religijama i vjernik koji može razviti svoju vjeru, ali nije dužan poštivati ​​svećeničke obveze

Općenito se termin koristi za njegovo označavanje pripadnik Katoličke crkve koji nije član svećenstvaOdnosno, laik je kršćanin koji svoju vjersku misiju vrši izvan klerikalnog okruženja, kršten je, ali nije primio sakrament svećeničkog reda i, na primjer, može provesti postojanje u kojem može razvijati akcije i aktivnosti da je svećenicima zabranjeno, takav je slučaj vjenčanja, rađanja djece, odnosno stvaranja obitelji i, na primjer, nepoštivanja strogog celibata.

Sada, s tim slobodama djelovanja, u svakom slučaju laici mogu učinkovito razviti evangelizacijsku akciju i aktivno sudjelovati u religiji koja nadahnjuje njihovu vjeru, takav je slučaj prisustvovanja misi, sudjelovanja u evangelizacijskim aktivnostima, između ostalog.

S druge strane, termin se često koristi kada se odnosi na bilo koja institucija ili organizacija koja je potpuno neovisna od vjerske organizacije.

Svjetovno obrazovanje: ono učenje koje nije povezano ni s jednom religijom, jer je upravo predloženo da mu mogu pristupiti svi bez razlike u vjerovanjima

Dakle, kada se pojam primjenjuje povezan s nastavom ili obrazovanjem, to podrazumijeva ono učenje koje se odvaja od vjeronauka. "Sa sestrom smo pohađali svjetovnu školu.”

Svjetovno obrazovanje je razred obrazovanja koji se formalno nudi iz države ili iz privatne sfere i za koji je karakteristično da ga ne podržava nijedna vjerska doktrina.

Misija je izjednačiti mogućnosti pristupa obrazovanju i znanju bez ikakve razlike ili diskriminacije po pitanju vjerskih uvjerenja, odnosno sekularno obrazovanje se odriče vjerske vjere koju imaju njegovi učenici, Židovi, katolici, muslimani, evanđelisti, odlazeći takva uvjerenja izlaze i ne ometaju učenje.

Ova vrsta obrazovanja usmjerena je na cjelokupno stanovništvo izvan uvjerenja koja postoje u društvima.

Sada ovo zanemarivanje religije ne podrazumijeva proturječnost religijskim vrijednostima, već se odlučuje kloniti ih se i usredotočuje se posebno na poučavanje bez posredovanja vjerskih interpretacija.

Sekularizam: pokret koji se pojavio po nalogu Francuske revolucije i koji predlaže slobodu savjesti i odvajanje države od religije

Inspiriran je sekularističkom strujom koja jamči slobodu savjesti bez nametanja moralnih vrijednosti ili normi koje različite religije podržavaju.

Sa svoje strane, sekularizam, je pojam koji označava ideologija ili politički pokret koji promiče i brani neovisnu društvenu organizaciju vjerskih poretka.

Valja napomenuti da je koncept sekularne države nastao kao posljedica razdvajanja između državnih institucija i onih koji pripadaju crkvi, a točnije moramo ga locirati u doba Francuske revolucije, 1789. godine, kada je sekularna država suočila se s trenutnim konfesionalnim stanjem, provlačeći oštre kritike društvenog i političkog ustrojstvenog sustava tih godina.

Sekularne države počele su se širiti u svijetu od ovog ključnog trenutka u povijesti i karakterizira ih to što službeno ne drže nikakva vjerska uvjerenja, na primjer Urugvaj je sekularna država.

Za sekulariste, kako se nazivaju pojedinci koji podržavaju i brane sekularizam, društveni poredak mora ovisiti o slobodi savjesti i ni na koji način o nametanju vrijednosti ili moralnih normi koje su povezane s nekom religijom, premda, unatoč ovoj situaciji , sekularisti ne osuđuju činjenicu da postoje vjerske vrijednosti.

Za Katoličku crkvu koncept laika dobio je na značaju od Vatikanski sabor II, održan 1959. godine, na kojem je vjerski poziv laika službeno priznat od posvećenja svojih obveza kao kršćanin. To će reći, laik, iako nije duhovnik, može vršiti evangelizaciju i izvršavati svakodnevne zadatke u skladu s Isusovim prijedlogom.