definicija misionarstvo

Pod misionarom se podrazumijeva osoba koja odluči slijediti misiju. Obično se pojam misionarstva odnosi na pojedince koji su dio vjerske zajednice i čija je zadaća evangelizirati ili širiti propise svoje vjere kako u istoj zajednici u kojoj žive, tako i u vrlo udaljenim zajednicama u kojima vjerojatno postoje početi od nule. Misionar je, dakle, osoba koja je u potpunosti predana tom zadatku i to obično čini s potpunom predanošću, predanošću i ljubavlju. Povijest nam pruža brojne primjere misionara koji su se, ostavivši čitav život za sobom, predali takvoj zadaći, a Isus je možda bio jedan od najvažnijih.

Osnova svake religije je povećati njezin utjecaj u različitim zajednicama, zadatak za koji trebaju računati na važnu i značajnu prisutnost i rad misionara. Misionari su odgovorni samo za širenje ove religije i odvođenje na udaljena mjesta, čak i na mjesta na kojima postoje druge religije ukorijenjene stoljećima.

Iako nas misionarska misao vraća u doba čovječanstva u kojima je religija igrala temeljnu ulogu u društvu (na primjer, u doba Rimskog carstva ili u srednjovjekovno doba), bila bi pogreška misliti da danas zar ne postoje misionari. Suprotno tome, danas također možemo pronaći ljude koji se posvete čitavom svom životu i odbacuju udobnost ili uvjeravanja koja bilo tko od nas ima kako bi vjeru odnio na nova mjesta. Današnji misionari često poduzimaju i druge vrste zadataka, solidarne zadatke koji se odnose na pomoć najsiromašnijim i zaboravljenijim populacijama različitih sustava moći. Ti su ljudi obično oni koji su najbliži osjećaju koji generira vjera, jer nisu uronjeni u materijalističku i individualističku društvenu stvarnost.