definicija egzegeze

Riječ egzegeza potječe iz grčkog i doslovno znači objasniti ili protumačiti. Na taj je način egzegeza svako tumačenje teksta. Mora se imati na umu da su egzegeza i hermeneutika sinonimni pojmovi, jer se oba odnose na intelektualni proces kojim se otkriva pravo značenje teksta. Osoba koja obavlja ovu aktivnost poznata je kao egzeget.

Određeni tekstovi, posebno oni iz antičkog svijeta ili oni koji su povezani s judeokršćanskom tradicijom, ne mogu se čitati uz uobičajene kriterije. Zapravo, da bismo razumjeli njegovo pravo značenje, potrebno je znati razna pitanja: tko je napisao tekst i koja je bila njihova motivacija, povijesni kontekst dokumenta i mogući simbolički elementi koji se pojavljuju.

Egzeget je netko tko zna sve elemente i tipke koji omogućuju pravilno tumačenje teksta. Kad egzegeta u svoju interpretaciju uključi osobnu ocjenu, egzegeza se ne donosi, već eisegeza (egzegeza podrazumijeva objektivan položaj, a eisegeza se temelji na subjektivnosti tumača).

Biblijska egzegeza

Stručnjaci za Sveto pismo suočeni su sa složenim zadatkom, ispravnim tumačenjem značenja Evanđelja

U židovskoj tradiciji egzegeti su poznati kao mefarshim, izraz koji znači komentator. Danas židovske zajednice nastavljaju analizirati svete tekstove poput Talmuda ili Tore na temelju egzegetskih studija.

U kršćanskoj tradiciji istražuje se i autentično značenje Svetog pisma. Mora se imati na umu da kršćanski egzegeti, posebno katolički, moraju prihvatiti službenu Bibliju (poznatu Vulgatu) i, s druge strane, cijeniti tumačenja crkvenih otaca (na primjer, sveti Toma), a ne zaboravite da su sveti tekstovi napisani nadahnućem Božjim.

Pravna egzegeza

Pravni tekstovi ne izlažu samo skup normi, već su te norme nastale u određenom društvenom kontekstu i stoga zahtijevaju odgovarajuću interpretaciju.

U tom je smislu pravna egzegeza struja pravne znanosti.

Egzegetska tradicija pojavila se u Francuskoj u devetnaestom stoljeću kada se shvatilo da pravo nije samo stvar pravila koja odgovaraju određenoj situaciji. Stoga oni koji zagovaraju pravnu egzegezu smatraju da pravni tekstovi moraju biti prilagođeni društvenom kontekstu svakog povijesnog trenutka. Drugim riječima, pravni tekst bez egzegeze ili tumačenja postaje formalni dokument odvojen od stvarnosti.