definicija vodstva

Sposobnost koju osoba ima i kojom može utjecati na svoju pripadnost

Terminom vodstva označava se onom sposobnošću koju osoba ima i kojom može utjecati na svoju pripadnost ili određenu javnost pred kojom se njegova poruka izražava i usmjerava. Situacija vodstva podrazumijeva utjecaj na vjerovanja, vrijednosti i postupke drugih, a također ih podupire kako bi s entuzijazmom radili na postizanju zajedničkih ciljeva grupe kojoj pripadaju..

Tko zauzima vodeću ulogu u grupi ili sektoru, razlikovat će se od ostalih svojih vršnjaka jer su sposobni donijeti najispravnije i najprikladnije odluke za slučaj i to će im omogućiti postizanje zajedničkog cilja.

Odnosno, vodstvo nam omogućuje da vidimo dalje od površnog, to je da imamo viziju izvan vidljivog i upravo nam ta karakteristika omogućuje izvršavanje vodstva u bilo kojem polju.

Učinkovito izvršavajte izvršnu funkciju u projektu

Vodstvo je sposobnost moći preuzimati inicijativu u bilo kojem pitanju, upravljati, pozivati, promovirati, motivirati, poticati i ocjenjivati ​​skupinu ili tim, što bi formalno bilo izvršavanje izvršne aktivnosti projekta na djelotvoran i djelotvoran način, bez obzira odgovara li on osobnom ili upravljački ili institucionalni opseg poduzeća ili organizacije.

Osnovni uvjeti za vršenje vodstva: sposobnost uvjeravanja, utjecaja na druge i karizma

Kad god postoji vodstvo, bit će i vođa, koji će biti pojedinac na koga će pasti odgovornost zadatka utjecaja i motiviranja grupe ili njezinih sljedbenika. Iako postoji nekoliko uvjeta koje vođa mora ispuniti da bi mogao zauzeti taj privilegirani položaj unutar grupe ili organizacije, sposobnost uvjeravanja, utjecaja na druge i njihova karizma smatrat će se odlučujućim varijablama kada je u pitanju postizanje cilja utjecaja .

Vrste vodstva

postoje razne vrste vodstvaU međuvremenu, određivat će ih tri pitanja, s jedne strane, formalnost po njihovom izboru, s druge, odnos uspostavljen između vođe i sljedbenika i vrsta utjecaja koji vođa ima na one kojima on naredbe.

Zbog formalnosti po vašem izboru, sastat ćemo se s formalno vodstvo (prethodno uspostavila organizacija) i neformalno vodstvo (nastaje u grupi).

Prema drugom pitanju naći ćemo sljedeće vrste: vodstvo diktatora (forsira svoje ideje u grupi, nefleksibilan, voli naređivati ​​i uništavati kreativnost drugih), autokratsko vodstvo (vođa jedini donosi odluke i organizira grupu, ne mora opravdavati odluke koje donosi), demokratsko vodstvo (vođa donosi odluke nakon rasprave o njima sa skupinom koja razmišlja i bira između rješenja koja je predstavio vođa), paternalističko vodstvo (Odluke donosi dijeleći nagrade i kazne svojim sljedbenicima prema tome poštuju li ili ne upute), liberalno laissez faire vodstvo (Vođa delegira odluke grupi, članovi grupe imaju potpunu slobodu odlučivanja).

I prema vrsti utjecaja vođe na njegove podređene, transakcijsko vodstvo (članovi grupe prepoznaju vođu kao takvog i kao autoritet), karizmatično vodstvo (vođa ima sposobnost mijenjanja vrijednosti, uvjerenja i stavova svojih sljedbenika), autentično vodstvo (onaj u kojem se vođa koncentrira na to da prvo vodi sebe), bočno vodstvo (između ljudi istog ranga unutar organizacije) i vodstvo na poslu (unutar radnog mjesta).

Tvrtka, proizvod ili gospodarski sektor zauzima mjesto apsolutne superiornosti

S druge strane, koncept vodstva obično se koristi kada želimo naznačiti da poduzeće, organizacija, proizvod ili sektor gospodarstva zauzima mjesto ili situaciju apsolutne superiornosti u odnosu na svoje vršnjake i kontekst u kojem djeluju.

Na komercijalnoj razini vrijednost koja se daje konceptu vrlo je visoka jer će zadržavanje vodstva u komercijalnom sektoru ili proizvodu biti ključ komercijalnog i poslovnog uspjeha. Budući da će vodeći proizvod ili usluga biti onaj koji ima najveću prodaju i također kojem će se potencijalni potrošači prvo obratiti, odnosno prije pristupanja konkurenciji koja zauzima nižu razinu, a ako su dostupni potrebni resursi, potrošač će uvijek odlučite se za vodeću opciju, a ne za najmanje razmatranu.

Zbog toga oglašavanje i marketing imaju za cilj stvaranje vodećih robnih marki i proizvoda, jer je očito u tim pitanjima komercijalni uspjeh.

Politike i strategije koje utječu na postizanje vodstva

Nebrojene su strategije i komercijalne politike koje se mogu provesti tako da se tvrtka uspije smjestiti u prvi korak potrošačkih preferencija.

Naravno, ponuditi proizvod izvrsne kvalitete u svim aspektima koji ga uključuju biti će velika vrijednost, ali bez sumnje je mnogo puta ključ cijene proizvoda. One strategije koje se odluče za postavljanje pristupačnih cijena bez smanjenja kvalitete proizvoda obično postižu vodeću ulogu na tržištu na kojem posluju.