definicija kodiranja

Kodiranje se naziva transformacijom formulacije poruke kroz pravila ili norme unaprijed određenog koda ili jezika.

Kodiranje znamo kao bilo koju operaciju koja uključuje dodjeljivanje vrijednosti simbola ili znakova određenoj verbalnoj ili neverbalnoj poruci u svrhu njezinog prenošenja drugim pojedincima ili entitetima koji dijele kôd.

Kodiranje je nešto tako jednostavno kao što radimo svakodnevno kada transformiramo vizualne slike ili konceptualne cjeline u riječi, rečenice, tekstove i prenosimo ih onima oko nas. Također kodira one složenije operacije koje uključuju kodove koje dijeli manje sugovornika, poput šifrirane poruke ili podataka izdanih putem Morseova koda. Pored toga, metaforički se može govoriti o kodiranim porukama kada sadrže tajnu ili nerazumljivu vrijednost za prosječnu javnost.

Stoga je u računalstvu kodiranje također ona operacija koja se odvija za slanje podataka s jednog mjesta na drugo, obradu i dobivanje rezultata od toga. Sve su računalne operacije šifrirane u binarnom kodu ili u više ili manje složenim kombinacijama jedinica i nula koje se neprestano javljaju.

Zauzvrat, određene računalne operacije zahtijevaju drugu razinu šifriranja. To su oni koji zahtijevaju aspekte sigurnosti i povjerljivosti te, prema tome, podrazumijevaju stvaranje šifriranih poruka koje mogu čitati samo određene vrste računala ili korisnik koji ih je stvorio, kao što se događa s lozinkama i osobnim podacima u transakcijama na mreži.

Ova vrsta šifriranja ima visoku vrijednost pouzdanosti i koristi se u svim vrstama zadataka i računalnim okruženjima, u pitanjima jednostavnim poput stvaranja računa na društvenoj mreži i složenim poput obavljanja bankarskih i financijskih operacija putem Interneta.