definicija životnog plana

Život u društvu može se analizirati iz svih vrsta pristupa. Ekonomija, povijest ili medicina bave se djelomičnim aspektima koji utječu na ljude (bogatstvo, događaji i zdravlje). Mnogo je stajališta korisnih za poznavanje života iz ljudske perspektive. Međutim, svaka osoba na ovaj ili onaj način ima vitalni projekt, životni plan. Bilo svjesno ili nesvjesno, svi imamo na umu projekt za svoj život.

Općenito se slažu tri najvažnija čimbenika u životu svakoga od nas: zdravlje, novac i ljubav. Ne bi imalo puno smisla imati životni plan koji ne bi uključivao neke od ovih aspekata.

Životni plan je mentalna shema kako želimo da naše postojanje prolazi. Ne radi se o detaljnom popisu svega što želimo postići u budućnosti, već je to jednostavan pregled u odnosu na ono što smatramo najvažnijim. Tri već spomenuta elementa tri su stupa za izgradnju dobrog plana. Da biste imali dobro zdravlje, potrebno je ugraditi zdrave navike (pravilna prehrana i tjelesno vježbanje). Da bismo imali dovoljno novca da nam omoguće ugodan i kvalitetan život, potrebno je raditi u nekoj aktivnosti i, koliko je u našoj moći, vrijedi biti ugodan i koristan. Konačno, dok dijelimo život s drugim ljudima, poželjno je da njegujemo emocionalne veze i da u našem intimnom životu postoji ljubav.

Kada pitamo malu djecu što žele biti kad odrastu, pitamo ih na neki način o njihovom životnom planu. Ako dijete kaže da želi biti vatrogasac, morat će provesti niz strategija da bi to postiglo.

Svaki životni plan je individualan i niti jedan od dva plana nije potpuno isti. Postoje ljudi koji to razrađuju dajući važnost polju rada, drugi više cijene afektivni život, a neke zanimaju materijalni aspekti. Uobičajeno postoji ravnoteža između svih njih. Može se dogoditi i da ne postoji konkretan životni plan. To je ono što brane oni koji potvrđuju da je važno intenzivno živjeti sadašnjost, ne praveći planove za budućnost. Tako nešto potvrdilo je Machado u

u stihu kada je rekao da se put čini hodanjem.