definicija raslojavanja

Izraz stratifikacija odnosi se na pojam slojeva ili razina za različite redove i okolnosti života. Općenito, riječ stratifikacija može se koristiti i u prirodnim znanostima (kada se govori o raslojavanju Zemlje ili atmosfere) i u društvenim znanostima (kada se recimo odnosi na socijalnu stratifikaciju).

Stratifikacija uvijek pretpostavlja postojanje različitih razina ili slojeva koje karakteriziraju određeni elementi i koje se onda mogu razlikovati od ostalih razina na njima. U tom je smislu pojam raslojavanja ljudska tvorevina ako se uzme u obzir da je njegov glavni cilj klasificirati i kategorizirati različite elemente, okolnosti ili pojave. Uspostavljanjem slojeva, ljudsko biće tada može razlikovati različite postojeće razine za svaku okolnost i tako ih bolje razumjeti. Iako razlike između jedne razine ili sloja i druge mogu postojati bez da ih čovjek kategorizira, samo ih on transformira na racionalnoj i više ili manje logičnoj ljestvici.

Najčešće situacije u kojima se koristi pojam raslojavanja mogu se odnositi i na prirodne pojave i na društvene ili ljudske pojave. Na primjer, može se naći u području matematike kada se govori o statistici ili u području geologije kada su u pitanju različiti slojevi Zemlje. Raslojavanje tvari poput vode još je jedna od uobičajenih namjena koje ovaj pojam koristi za prirodne znanosti.

U slučaju društvenih i humanističkih znanosti, jedna od najčešćih upotreba ovog pojma je kada se govori o društvenoj stratifikaciji, koja nam govori o razvrstavanju različitih društvenih skupina u slojeve ili razine prema njihovoj moći. , njihovo znanje ili njihova kulturna razina, između ostalih.