postaviti definiciju

Skup je grupiranje, klasa ili kolekcija predmeta ili, ako to nije uspjelo, elemenata koji pripadaju istoj kategoriji ili grupi stvari i odgovaraju na njih, zbog čega se mogu grupirati u isti skup. Ova pripadnost koja se uspostavlja između predmeta ili elemenata je apsolutna i možda je uočljiva i uočljiva od strane bilo koga. Među objektima ili elementima koji su sposobni integrirati ili oblikovati skup naravno su i fizičke stvari, poput stolova, stolica i knjiga, ali i apstraktne cjeline poput brojeva ili slova.

Kompleti su predmet proučavanja matematike i sigurno je većina onih koji čitaju kritiku tog pojma naučili ono što o njima znaju u satovima matematike u školi.

Neka osnovna razmatranja koja treba uzeti u obzir pri radu sa skupovima jest da se oni mogu odrediti na dva načina: proširenjem i razumijevanjem. Proširenjem kada su komponente skupa A koji sadrže prirodne brojeve manje od 8 opisane jedna po jedna, na primjer: A = {1,2,3,4,5,6,7}. I kaže se da se određivanjem razumijevanja određuje kada je navedena samo zajednička karakteristika da se svi elementi koji je čine okupljaju. Na primjer: skup A sastoji se od primarnih boja A = {crvena}. Može biti i da su dva skupa međusobno jednaka jer dijele sve elemente koji ih čine.

Tradicionalno, za opisivanje elemenata koji čine skup, zagrade se otvaraju i, ako je potrebno, budući da se radi o više elemenata, odvajaju se zarezima.

Pri predstavljanju skupova možemo se naći u sljedećim situacijama: unija, koja je skup svih elemenata sadržanih u barem jednom od njih; presjek koji podrazumijeva susret u istom skupu svih onih elemenata koji se ponavljaju ili dijele par skupova. Prvi je predstavljen s dva skupa ujedinjena i obojena u istu boju, označavajući taj spoj, a u drugom slučaju spoj sredine ova dva seta obojen je kao zajednički, gdje se okupljaju isti elementi.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found