definicija navoda

Riječ izjasniti se ima razne namjene u našem jeziku, mi ga obično primjenjujemo kad spominjemo, dočaramo neku činjenicu, komentar, situaciju, po nalogu razgovora, s misijom postavljanja kao dokaz, demonstraciju ili kao obranu nečega.

Spomenite činjenicu koja se koristi kao dokaz ili obrana nečega

Administrator zgrade tvrdio je da nije primio moju uplatnicu i stoga nije naplatio troškove.”

Manifestacija zasluga ili uvjeta nečega ili nekoga

S druge strane, riječ navod omogućuje nam da izrazimo izloženost koju netko daje u pogledu zasluga, uvjeta ili usluga koje pruža pojedinac ili tvrtka i da će na neki način biti temeljni pri odabiru te osobe ili tvrtke u trenucima odluke. "Laura je tvrdila da uvjeti moraju biti unajmljeni.”

Zakon: govor koji odvjetnici iznose pred sucem ili sudom u kojem argumentiraju obranu ili krivnju nekoga

U međuvremenu, na polju Pravo riječ navod posebno je prisutna jer je kroz nju tipična radnja koju provodi odvjetnik u kojoj on navodi zakone, uzroke ili motive u obranu svog klijenta ili razloga koji brani. “Obrana je tvrdila da se ubojstvo dogodilo u samoobrani.”

Po nalogu suđenja, točnije dostizanju svoje kulminacije, odvjetnici stranaka iznose argumente koji čine temeljni dio procesa koji se razvija.

Oni su zaduženi za odvjetnike

Treba napomenuti da je gore spomenuta radnja optužbi koju su odvjetnici izveli u žargonu poznata kao navod.

U osnovi se izjašnjavanje o krivici sastoji od govora u kojem se iznose različiti argumenti, bilo za ili protiv drugog, ovisno o položaju odvjetnika, obrane ili optužene strane.

Prema upotrebi i običajima, nakon navoda, sudac ili sud odgovoran je za donošenje kazne u predmetu.

Odvjetnici i tužitelji, na temelju prisutnih dokaza, iznijet će svoje zahtjeve putem molbe za odlučivanje suca, bilo njihovim povodi ili odbacivanjem.

Po tom pitanju, pripisuje im se izvanredna vrijednost jer su navodi sposobni utjecati na konačnu odluku prekršajnog suda.

U kaznenom postupku navodi se mogu iznijeti u pisanom ili usmenom obliku, a sastoje se od izvođenja dokaza, bilo optužnog bilo obrambenog.

Optužitelj će pred sucem ili sudom iznijeti dokaze koje ima i koji pokazuju da je optuženi kriv za djela koja su mu pripisana.

I sa svoje strane, obrana će se poslužiti argumentima, dokazima i obrazloženjima koja optuženika oslobađaju položaja.

Ovaj dio postupka karakterizira napunjenost emocionalnošću, čak je i odvjetnici pokušavaju pripisati kako bi pokrenuli porotu, u slučaju da suđenje provodi porota ili suci.

Navodi se sigurno dugo koriste u zakonu, budući da ih se rimska kultura intenzivno koristila.

Sada je vrijedno naznačiti da iako je ova riječ posebno prisutna u području prava, njezina je upotreba postala popularna u svakodnevnom jeziku i tada je vjerojatno da je koristimo u bilo kojoj situaciji u kojoj osoba ili grupa prosipa argumente za ili protiv nekoga ili nečega.

Kad se ljudi žele braniti ili se protiviti stvarima ili idejama, obrani okoliša, obrazovanju, pobačaju ili se usprotiviti rezanju socijalnih fondova od strane države, koriste se navodi.

Izvan konteksta i cilja kojim se želi prigovor, neophodno je da se izraze jasnim i preciznim riječima koje ne dovode do zabune i da nisu preduge kako se ljudi koji ih slušaju ne bi izgubili salvom riječi, jer će se izgubiti u pitanju konačnosti, morate prijeći ravno na stvar s navodima.

Među sinonimima koji se koriste u primjeru ove riječi su i sinonimi navesti i očitovati, u međuvremenu, kao kontradiktorni koncept možemo navesti taj koncept preskočiti koji se odnosi na šutnju o nečemu što se dobrovoljno zna.