definicija trigonometrijskih identiteta

Koncept trigonometrijskih identiteta koncept je koji se u području matematike koristi za promjenljive trigonometrijske funkcije koje se mogu naći na geometrijskoj slici. Trigonometrija je grana matematike koja se specijalizirala za analizu i proučavanje trokuta, posebno u oblicima, značenjima i vrijednostima različitih kutova koji mogu postojati. Trigonometrijski identiteti tada će biti rezultat onih vrijednosti koje su promjenjive i vrlo se razlikuju od jedne do druge.

Kao i kod mnogih elemenata matematike, koncepti postoje od davnina u kojima su grčki filozofi već uspostavili pojmove funkcija i vrijednosti kutova geometrijskih likova. Ti bi se koncepti poboljšali tek u modernosti, u sedamnaestom stoljeću, kada su algebarski zabilježeni kako bi mogli izvoditi sve vrste proračuna između različitih kutova.

Trigonometrijski identiteti mogu se široko definirati kao sve moguće varijable kuta koje mogu postojati u geometrijskoj slici. Ti su identiteti uvijek predstavljeni iz grčkih slova kao što su alfa, beta, omega itd. Elementi poput stupnjeva Celzijevih također se koriste za utvrđivanje varijabli svakog identiteta. Najpoznatija su ona koja se uspostavljaju između sinusa i kosinusa, sinusa i tangente itd. Trigonometrijski identiteti pojednostavljeni su oblici koji nam omogućuju izvođenje i poznavanje različitih funkcija trigonometrije. Sva ta pitanja matematike, točnije trigonometrije, služe za organiziranje različitih izračuna koji se moraju provesti iz specifičnih funkcija svake vrste podataka. Trigonometrijski identiteti vrlo su varijabilni i omogućuju im različite mogućnosti za predstavljanje svake trigonometrijske funkcije (odnosno vrijednosti) na različite i specifične načine u skladu sa svakim slučajem.