definicija libreta

Pod libretom razumijemo napisano djelo koje se koristi kao vodič glumcima filma ili kazališnog djela. Libreto se obično sastoji od dijaloga koji takvi glumci moraju ponoviti i protumačiti, a uz to i naznaka o položajima u prostoru u kojem djeluju (sjedenje na stolici), pokretima (ulazak u sobu) ili informacijama na sceni, okoliš i drugi. Ove naznake koje nisu dio dijaloga ne čitaju se i ne tumače, one jednostavno pomažu u stvaranju scene.

Libreti su nastali povijesno s prvim kazališnim predstavama, onima koje su nastale u Drevnoj Grčkoj (iako za neke postoje već od egipatske civilizacije). Libreta ili ovi primitivni oblici onoga što danas znamo kao libreta, napisani su da vode glumce u dijalozima i vjerojatno su bili puno jednostavniji nego libreta danas. Postojanje libreta može se naći kako u srednjem vijeku, tako i kasnije, u moderno doba, u kojem je William Shakespeare nesumnjivo bio jedan od vodećih predstavnika libreta za drame.

Libreta imaju više ili manje sličan oblik ili strukturu u svim slučajevima. Podijeljeni su na činove ili scene u kojima se odvija skup srodnih činova ili dijaloga. U svakoj se sceni, koliko je to moguće, pojašnjavaju mjesto svakog lika, okruženje u kojem su pronađeni i ostale informacije, a zatim se nastavlja na pravi dijalog između različitih likova u predstavi. Ovaj je dijalog napisan pojašnjavajući ime svake osobe koja govori ili komunicira s drugima. U libretama bi i riječi i zvukovi, pa čak i tišina trebali biti označeni kako bi glumci mogli znati kada govoriti, a kada šutjeti.