definicija verbalne

U odnosu na pojam "glagol", glagolska riječ služi kao pridjev svemu što ima veze s uporabom jezika. Verbalni element ili pojava je onaj koji podrazumijeva postojanje govorne i pisane komunikacije. Na primjer, verbalna agresija je, za razliku od drugih vrsta agresija, ona koja se razvija upotrebom eksplicitnih, a ne implicitnih ili skrivenih riječi.

Tradicionalno, pridjev 'verbalni' koristi se za označavanje vrste komunikacije koja se uspostavlja uporabom usmenog jezika u kojoj se koristi uporaba riječi, interjekata i izraza svih vrsta. Da bi postojala verbalna komunikacija, potrebno je imati jezik koji omogućuje izražavanje pojmova ili imena koja pripadaju svakom entitetu. Usmeni i verbalni jezik nesumnjivo je jedno od najvažnijih i najekskluzivnijih dostignuća ljudskog bića, što ga značajno razlikuje od ostatka živih bića.

U mnogim se situacijama pridjev 'verbalno' odnosi i na situacije u kojima je govor važan, na primjer kada se verbalno nasilje naziva za razliku od fizičkog nasilja. U tom smislu, snaga riječi uvijek se prepoznaje kao vrijednost možda čak i važnija od vrijednosti djela, jer ljudsko biće kroz njih može izraziti duboke pritužbe. Međutim, riječi i verbalna komunikacija također nam omogućuju da razjasnimo svoje pozitivne osjećaje.

Suprotno definiciji, pod neverbalnom komunikacijom razumijevamo sve ono što služi za izražavanje osjećaja, vrijednosti ili misli, ali kroz druge elemente osim govora. U ovu skupinu možemo uključiti različite vrste gesta i izraza lica, pokreta i položaja tijela. Svi oni predstavljaju načine neizravnog izražavanja naših osjeta, a u mnogim slučajevima to može biti i nehotična i spontana komunikacija.