definicija moći

Općenito se označava s pojmom moći koja znači izvršiti nešto ili proizvesti učinak, općenito se koristi u onim situacijama u kojima želite dati pojam snage i moći.

U međuvremenu, u nekim područjima poput fizike, filozofije, matematike i električne energije pojam snaga ima posebno značenje.

Na zahtjev matematike, proizvod koji proizlazi iz množenja neke količine sam je poznat kao snaga onoliko puta koliko pokazuje njegov eksponent.

Primjerice, u filozofiji kada želite dati ideju o tome što ima moguću kvalitetu, ali što nije na djelu, koristi se pojam moći.

S druge strane, za fiziku je snaga količina obavljenog rada u jedinici vremena, odnosno snaga je jednaka brzini promjene energije u sustavu ili vremenu potrebnom za razvoj ovog ili onog posla. Najpopularnije jedinice snage u ovom smislu su: u metričkom sustavu, vati, u engleskom sustavu, konjskih snaga, u tehničkom sustavu jedinica, kalorija i u cegesimalnom sustavu, erg.

Također možemo pronaći ono što je označeno kao električna snaga, a to je ona količina rada po jedinici vremena koju električna struja izvrši, odnosno količina energije koju određeni element transportira ili potroši u određenom vremenskom razdoblju.

Kad je napon konstantan, snaga je izravno proporcionalna struji, odnosno snaga će se povećavati ako se i struja povećava kako struja raste.

I konačno, u drugom kontekstu u kojem je pojam od posebne važnosti u sportu, na primjer, većina sportaša koji izvode vrlo zahtjevne sportske prakse poput onih koji trče ili skaču, općenito se moraju pripremiti s posebnom pažnjom i naglaskom na svoje fizičke moći kako bi se napravile fizičke razlike u odnosu na ostale, posebno na natjecanjima visokih performansi poput Olimpijskih igara.