definicija naselja

Koncept naselja povezan je s različitim kretanjima koje društvo ili stanovništvo čini u potrazi za mogućnošću naseljavanja tamo gdje se može osjećati sigurno, ugodno i s budućnošću za razvoj. Naselje je najvažniji čin u životu zajednice, jer u tom trenutku ili u tom procesu počinje se pisati njegova povijest kao novog entiteta, skupina ljudi koji se odluče nastaniti na određenom mjestu kako bi zadovoljili svoje potrebe. potrebe.

Jasno je da se tijekom povijesti čovječanstva populacijski fenomen događao na tisuće različitih načina i u mnogo različitih situacija. Stoga možemo govoriti o međusobno međusobno međusobno sličnim slučajevima nagodbe poput američke nagodbe koju su izveli oni prvi hominidi koji su prvi put prešli Beringov tjesnac, kao i o nagodbi Amerike koju će tisuće godina kasnije provesti španjolski, engleski, portugalski i francuski kada su pronašli ovaj kontinent, ili naseljavanje koje su u 19. stoljeću provele različite nacionalne države, kao što je slučaj s Argentinskom državom, naselje koje je značilo produženje državne granice i posljedično uništavanje autohtonih naroda.

Stanovništvo regije može se pojaviti u različitim kombinacijama u svakom slučaju. Stoga su neka naselja rezultat dobrovoljnog planiranja koje su države ili pojedinci same provele kako bi naselile nenaseljena područja i tako im omogućile integraciju na svjetsko tržište proizvodnje. U drugim slučajevima naselje je bilo spontano zbog prirodnog kretanja koje su razne zajednice ostvarile na određenom prostoru. Konačno, tijekom povijesti bilo je i prisilnih naseljavanja, to su ona u kojima su države ili različite društvene skupine prisiljavale druge skupine ili sektore da se presele iz svog mjesta prirodnog podrijetla u drugo (na primjer kada su Židovi protjerani iz Egipta u davnim vremenima ).

S druge strane, o urbanom naselju možemo govoriti i kao o relativno aktualnoj pojavi koja ima veze s masovnim dolaskom stanovnika u veće gradove u potrazi za poslom i boljim životnim uvjetima, situacijom koja u potpunosti ili djelomično mijenja izgled grad ili grad. prethodno postojeće urbano središte.