definicija kutova

Prema znanstvenim definicijama, kutovi su oni likovi sastavljeni spojnicom dviju linija u zajedničkoj točki ili tjemenu. Da bi se stvorio kut, linije koje su dio procesa ne mogu biti paralelne jedna s drugom, jer to implicira da između njih nema kontakta i da između njih ne nastaje zajednička površina. Kao što je dobro poznato, postoje različite vrste kutova, a stupanj nagiba ili njegova veličina ovisit će o udaljenosti koja razdvaja dvije ili više interventnih crta na slici.

Kada analiziramo riječ kut s etimološkog gledišta, shvatit ćemo da je njegovo značenje na latinskom ("kut") očito temeljno za njegovu definiciju. Mogu se imati brojni predmeti za mjerenje i analizu pod kutom, iako svi moraju raditi u ravnini ravne dimenzije da bi postigli rezultate. Stupanj kuta je u tom smislu jedan od glavnih elemenata koji nam pomažu u opisivanju i karakterizaciji svakog kuta. Radijan će također biti jedinica svakog kuta koja je jednaka duljini kutnog radijusa.

U vezi s klasifikacijom različitih vrsta kutova, možemo reći da ćemo među glavnim pronaći prave kutove (one koji mjere 90 °), oštre kutove (manje od 90 °) i tupe kutove (veće od 90 °). S druge strane, imamo i ravne kutove (svi oni kutovi koji imaju 180 ° - to jest, dva prava kuta koja su postavljena na površinu-). Konačno, u ovu klasifikaciju moramo uključiti i nulte kutove (kada zbog rasporeda linija ne postoje kutovi), cjelovite kutove (karakterizirane s 360 °.

Kutovi se također mogu klasificirati prema tome jesu li konveksni ili udubljeni, prvi je manji od 180 °, a drugi veći.