definicija žalbe

Na zahtjev Pravo, apel, podrazumijeva tužba za pojavljivanje pred sucem ili sudom, prema slučaju, radi ukidanja kazne koju je sankcionirao niži sud. Na presudu protiv tvrtke morate se žaliti mjerodavnom sudu.

Treba napomenuti da je žalba a tipična procesnopravna žalba koja je uključena u gotovo sve zakone i iz koje je vjerojatno da viši sud ukida odluku, koja je donesena u nižoj instanci, u skladu s onim što zakon predlaže.

Budući da unutar onoga što je poznato kao sudski poredak postoje različite razine, koje se čine hijerarhijski organizirane, to jest, od najviše do najmanje važnosti, situacija koja, na primjer, omogućuje rješavanje nižeg stupnja da ga pregleda drugi koja se nalazi na višoj razini. Viši sud preispituje presudu ili sudski nalog i, ako je primjenjivo, ovlašten je pravodobno ispraviti presudu. Općenito, sud kojem se žalite ograničen je na razumijevanje zahtjeva strana.

Žalba je klasificirana kao a obična žalba, budući da ga zakon podržava u svim vrstama rezolucija.

Važnost žalbe je takva da će se smatrati vrlo važnom povredom zakona ako pojedinac nema svojstveno pravo žalbe na svoju osuđujuću presudu.

A s druge strane, riječ apel također se često koristi u svakodnevnom jeziku za označavanje onoj radnji kojoj se pribjegava pojedincu jer se široko vjeruje njihovom autoritetu i kriterijima da riješe problem. Apelirao sam na Juanovo sjećanje da napokon razriješi tko je tom prilikom lagao, Juana ili Laura.