definicija homologata

Izjednačavanje dviju stvari

Kroz riječ homologat možemo se osvrnuti na radnju izjednačavanja dviju stvari, odnosno preko nje je moguće da su dvije stvari ili problemi slični i da zadržavaju sličnosti. Obično se ova radnja provodi u praksi tako da nešto dobije na operativnosti i funkcionalnosti.

U sportu, registracija i potvrda rezultata testa

S druge strane, riječ se na sportskom terenu obično koristi za imenovanje radnje registracije i potvrde rezultata testa ili testa od strane nadležnog tijela.

Kontrola koju provodi tijelo tako da su ispunjeni uvjeti i obilježja radnje ili predmeta.

A također kroz ovu terminologiju moguće je naznačiti kontrolnu radnju koju provodi formalno tijelo kako bi se osiguralo da su ispunjeni određeni uvjeti i karakteristike, bilo da je riječ o radnji ili elementu.

Homologacija stupnjeva ili studija

Pomislimo da iz x razloga želimo putovati u inozemstvo i nastavimo sa studijama koje provodimo u destinaciji, gdje će naravno biti programski prijedlog drugačiji od onog u našoj zemlji.

Tada će, kako bi se studiralo, biti potrebno provesti postupak koji se općenito naziva homologacija i koji se u osnovi sastoji od predmeta koje smo polagali i odobravali do trenutka putovanja, ili ako to ne uspijemo, stupnja stečenog nakon završetka , odgovarajuće se analiziraju kako bi se postigla jednakovrijednost između obrazovnih sustava svake zemlje.

Nakon što je odobrenje postignuto, možemo nastaviti sa studijem na onoj razini na kojoj smo ih ostavili ili se možemo baviti strukom za koju smo kvalificirani.

Općenito je to jednostavan postupak, iako će ovisiti o sporazumima koji već postoje između zemalja porijekla i odredišta. Troškovi su promjenjivi jer ovise o tome hoće li se zaposliti upravitelja ili se postupak provodi izravno na konzultiranoj osobi ili je li potreban prijevod nekih dokumenata i naslova.

Postupak kojim se potvrđuje da su proizvodi prilagođeni važećim tehničkim propisima

S druge strane, tvrtke koje proizvode robu obično provode homologaciju kako bi potvrdile da su prilagođene trenutnim tehničkim propisima.

Homologacija u tom smislu omogućit će proizvodnju i prodaju proizvoda s potrebnom kvalitetom i sigurnošću.

Ovisno o vrsti proizvoda ili, odobrenje će odrediti specijalizirani laboratoriji za provođenje odgovarajućih ispitivanja i ispitivanja.