definicija binarnog koda

Binarni kod je sustav predstavljanja tekstova ili procesora uputa računala koji koristi binarni sustav, dok je binarni sustav onaj sustav numeriranja koji se koristi u matematike i informatike i u kojoj su brojevi predstavljeni samo pomoću znamenki nula i jedan (0 i 1).

Ovaj se kod posebno na zahtjev telekomunikacija i informatike koristi s različitim metodama kodiranja podataka kao što su: nizovi znakova, bitovi žica i mogu biti fiksne širine ili promjenjive širine.

Današnji brojevni sustavi ponderirani su, što znači da će svaki položaj niza znamenki imati težinu povezanu s njim, dok je binarni sustav zapravo numerički sustav ove vrste: ponderiran.

Sljedeća karakteristika ove vrste koda je kontinuitet što čini moguće kombinacije koda susjednim, odnosno od bilo koje kombinacije koda do sljedeće, promijenit će se samo jedan bit (kontinuirani kôd). I kôd će biti cikličan kada je posljednja kombinacija zauzvrat u blizini prve.

Sa svoje strane, ispravljanje kodova pogrešaka i kodova pogrešaka detektora Predstavljaju vrlo važno i konačno rješenje problema prijenosa podataka električnim impulsima, jer postoji čitav niz čimbenika koji mogu pokrenuti promjenu električnog signala u određeno vrijeme, uzrokujući tako pogrešku koju smo spomenuli.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found