definicija rpbi

Skraćenica RPBI odgovara opasnom biološko-zaraznom otpadu koji nastaje u domovima zdravlja, kemijskim laboratorijima ili istraživačkim centrima.

RPBI se sastoje od mikroorganizama koji potencijalno predstavljaju rizik za zdravlje i okoliš te stoga predstavljaju opasnost koju treba znati i pokušati spriječiti.

RPBI klasifikacija

Prema utvrđenim normama, RPBI se smatraju sljedećim tvarima ili elementima: krv, kulture zaraznih bioloških sredstava, tkiva koja se uklanjaju u nekropsijama, jednokratne posude s tekućom krvlju ili materijali namijenjeni zacjeljivanju krvlju ili drugim tekućinama. kao oštri predmeti koji su povezani sa sanitarnom djelatnošću.

Da bi se spriječio rizik od bolesti ili zaraze, obvezno je da je pakiranje tih tvari ili predmeta u potpunosti regulirano i sa sustavom spremnika za organiziranje različitih vrsta otpada.

Neke važne mjere

Stručnjaci za sigurnost i higijenu u RPBI savjetuju niz smjernica o tome što ne treba raditi: ne rukujte uzorcima krvi ili drugih tkiva bez odgovarajuće zaštite, nemojte koristiti spremnik u druge svrhe osim utvrđenih, a otpad se ne smije nalaziti na mjestima koja nisu zaštićena od obvezne sigurnosne mjere (na primjer, u hodniku ili kupaonici) i vreće s otpadom ne smiju se pretrpavati kako bi se izbjegle moguće nesreće u vrijeme rukovanja.

Sigurnost i briga u obradi otpada ključni su za RPBI

U odnosu na osoblje koje rukuje i radi s RPBI-jem, neophodno je da znaju sigurnosne mjere i da koriste regulatornu odjeću. To znači da sve aktivnosti povezane s RPBI-om imaju procese i protokole koji se moraju strogo poštivati ​​i poštivati, bez ikakvih improvizacija ili poremećaja.

Na kraju, moramo imati na umu da obrada otpada ima svoju metodologiju za svaku vrstu otpada, pa se tvari nikada ne smiju miješati. Zapravo, ako je klasifikacija otpada netočna, to može dovesti do inaktivacije RPBI-a, što ima potencijalni rizik za zdravlje stanovništva (otpad završava u sakupljačima smeća i odatle se određene bolesti mogu prenijeti na stanovništvo) .

Zaključno, RPBI su izravno povezani sa zdravljem, a neizravno s okolišem, pa se rizične situacije moraju svesti na najmanju moguću mjeru.