definicija hrabar

Riječ hrabar je riječ koju najviše koristimo kada želimo objasniti onaj pojedinac koji predstavlja ogromnu hrabrost, kandžu, snagu i poticaj u životuBez obzira na situaciju u kojoj su suočeni, tešku, jednostavnu, ozbiljnu, nema veze, hrabra osoba uvijek će pokazati svoj integritet, bez oklijevanja i bez straha što će se dogoditi nakon njegovog postupka.

Treba imati na umu da ova kvaliteta hrabrosti može podrazumijevati ne samo energičnost i hrabrost na individualnoj razini, već je uobičajeno da oni koji predstavljaju ovu naklonost stave je u korist drugih, svoje okoline, pa čak i svog susjeda, naravno, traže poboljšanje u njihovom općem dobru.

U međuvremenu, hrabri će biti taj pojedinac koji je nositelj hrabrosti, jer je hrabrost a ljudska vrlina koji se sastoji od a ogromna snaga volje pri izvođenju radnji, čak i unatoč poteškoćama i preprekama koje se javljaju. Općenito, poteškoće izazivaju strah, oklijevanje u običnog naroda, međutim, tko ima hrabrosti, moći će široko prevladati strahove i nastaviti do njegove konkrecije radnju koja je predložena i namijenjena.

Iako je češće da je hrabrost povezana s velikim djelima ili postupcima, vrlo često je to i u malim svakodnevnim radnjama koja ljudi provode, odnosno hrabar će biti onaj koji se u bitci bori za neovisnost svoje domovine i također koji brani sina iz skupine koja ga želi napasti.

Nije potrebno izvanredno biće da bi uživalo u vrlini hrabrosti, premda, vrijedi napomenuti, nije svatko sposoban to počastiti svojim postupcima.