definicija un

UN je kratica koja je skraćeno Organizacija Ujedinjenih naroda, međunarodna organizacija kojoj je cilj borba i promicanje mira u svijetu, poštivanje i širenje ljudskih prava, promicanje međunarodne suradnje i rješavanje sukoba mirnim metodama, jest. Drugim riječima, nasilje nikada neće biti način ili put kojim UN rješava bilo koji problem, već će naprotiv osuditi svaku praksu koja uključuje nasilje i štetu među ljudima. .

Međunarodna organizacija koju čine 193 zemlje i čija je svrha promicanje mira i ljudskih prava u cijelom svijetu, uvijek dajući prednost dijalogu i dogovoru

UN je Međunarodna organizacija, najvažnija koja postoji danas, koja okuplja različite nacije koje su dio planeta, s misijom zajedničkog rada na relevantnim pitanjima kao što su: svjetski mir, sigurnost, optimalan ekonomski i socijalni razvoj društava, ljudska prava , kontrola naoružanja i razoružanje te humanitarna pitanja, između ostalog.

Podrijetlo i obrazloženje

UN je bio stvorena 24. listopada 1945. u gradu San Franciscu, Sjedinjene Države, tadašnjim sporazumom 51 zemlje i u kontekstu dovršenja programa Drugi svjetski rat i Povelja Ujedinjenih naroda naziv je dokumenta kojim je obveza zapečaćena i ujedno djeluje kao unutarnji ustav organizma.

Ali kao i kod svakog velikog podviga, početak se odvija neko vrijeme prije sastancima koje su održale Sjedinjene Države, Rusija i Ujedinjeno Kraljevstvo i koji su imali misiju stvaranja organizacije s ovim karakteristikama koja bi naravno nadmašila prethodnu .

Povelja Ujedinjenih naroda: sastav i opseg

Povelja Ujedinjenih naroda dokument je koji je potpisan na temelju ove organizacije i čiji je glavni razlog postojanje to što u pisanom obliku prikuplja načela i ciljeve koje je namjeravala postići od samog trenutka svog stvaranja.

Mogli bismo je učiniti kompatibilnom kao interni propis koji regulira njezin rad i rad država članica, naravno, i protokole koji se slijede u svakom slučaju u kojem će morati intervenirati.

Stupio je na snagu 24. listopada 1945., nakon što je pet članova Vijeća sigurnosti UN-a (Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sovjetski Savez, Kina i Sjedinjene Države) tako odlučilo.

Sastoji se od preambule, kako je to uobičajeno u upotrebi i običajima državnih ustava, a slijedi je četrnaest poglavlja koja su pak podijeljena u devetnaest poglavlja.

U gore spomenutom utvrđuju se obveze i prava država članica, od slučaja do znanja, njihovo je prihvaćanje ključno ako se želi biti članom ove organizacije.

U početku je 50 izvornih zemalja koje su sačinjavale UN potpisalo ovo pismo, a zatim su ga morale potpisati sve države koje su postupno inkorporirane do trenutnog broja od 193 članice.

Neposredni prethodnik UN-a bio je Društvo nacija, osnovana 1919. godine, koja je nestala upravo zbog neuspjeha u sprečavanju spomenutog oružanog sukoba.

Unutarnja struktura, lokacije i financiranje

Treba napomenuti da su UN strukturirani iz različitih tijela kao što su: Vijeće sigurnosti, Generalna skupština, Ekonomsko i socijalno vijeće, Generalno tajništvo, Starateljsko vijeće i Međunarodni sud pravde, a njegova izvršna referenca je glavni tajnik.

Trenutno se sjedište UN-a nalazi u New York, Sjedinjene Države, a također ima i druge urede u različitim zemljama kao što su: Ženeva, postavljeno kao drugo svjetsko sjedište, Hag, Kopenhagen, Montreal, Nairobi, Pariz, Santiago de Chile i Buenos Aires.

Za to su posebno odgovorne države članice UN-a i njihova pridružena tijela pružiti podršku i savjete o važnim problemima i situacijama koje utječu na svijet na sastancima zakazanim tijekom godine.

Financiranje UN-a osigurava se obveznim doprinosom država članica.

Od danas se UN sastoji od 193 države članice, koji uključuje: službeno priznate suverene države i njihovi službeni jezici su: španjolski, mandarinski kineski, arapski, francuski, engleski i ruski.