definicija samozaposlenih

Riječ autonomna je ona koja se koristi za označavanje uvjeta slobode koju osoba posjeduje i koja joj omogućuje pravilno funkcioniranje u bilo kojoj aktivnosti bez potrebe za vanjskom pomoći.

Slobodno i neovisno stanje koje nešto ili netko ima i koje im omogućuje funkcioniranje bez ičije pomoći

Koncept se može primijeniti na osobu, element ili proces.

Izraz potječe od grčkog, što znači riječ 'sebe' i normu ili pravilo 'nomos'. Konačno značenje predstavljaju oni ljudi koji su sami i ne trebaju pomoć ili pomoć trećih strana.

Koncept je usko povezan s konceptom neovisnosti.

Prijave na osobnoj i radnoj razini

U svakodnevnom svijetu riječ autonomno može se odnositi na bezbroj specifičnih situacija i okolnosti u rasponu od radnog, obrazovnog, osobnog, psihološkog ili čak fizičkog.

Primjerice, s psihičke razine, osoba će postati autonomna kad može prekinuti tu vezu ovisnosti koju održava s roditeljima od rođenja, činjenica koja se prirodno događa kad osoba raste, stječući znanje i iskustva i tako uči funkcionirati sama .

Dijete je apsolutno fizički i psihički ovisno o roditeljima, nije sposobno izaći samo i donijeti ispravne odluke za svoj život ako njegovi roditelji ne interveniraju, čak ovisi i o mišljenjima koja iznose o raznim pitanjima da bi moglo djelovati .

Prirodnim rastom, iskustvima i dobivenim lekcijama osoba prekida tu vezu i tako će početi donositi odluke same po sebi, dobre ili loše, ali će ih uzimati u njihovo ime.

U radnoj i ekonomskoj sferi, osoba će biti autonomna kad nema poslodavca i ona je ta koja vodi svoje poslovanje donoseći sve odluke.

U bilo kojoj situaciji koja se pojavi autonomija je pozitivna vrijednost na mnogim razinama jer nam daje vrlo visoku razinu slobode.

Autonomija

Autonoman je pridjev koji proizlazi iz pojma autonomije.

Autonomija je sposobnost osobe da samostalno donosi odluke ili provodi radnje, bez potrebe za savjetima ili pomoći drugih. Neovisna osoba također se može odrediti kao neovisna, slobodna osoba.

Iako je sposobnost da budete autonomni u različitim životnim redovima privilegija, jer omogućava pojedincu da se razvija onako kako želi, a ne onako kako ga nameću drugi ili društvo, ona može biti i sukobljena kada se radi o rješavanju grupnih situacija ili zajedničkih s drugim ljudima.

Autonomni radnik

Pojam samozaposlenih danas je u velikoj mjeri povezan s radnim mjestom. To je tako jer je osoba koja ne radi u odnosu ovisnosti i koja se stoga kreće u svijetu rada, u skladu sa svojim sklonostima i mogućnostima, određena kao autonomna.

Gospodarska djelatnost koja se provodi uobičajena je, osobna i ne podliježe ugovoru o radu.

Odgovornost koju preuzima je neograničena, jer za aktivnosti svog poslovanja mora odgovoriti svom svojom sadašnjom i budućom imovinom, odnosno nema rodbinske odvojenosti između osobe i tvrtke.

Samozaposlena osoba nema šefa ili nadređene kojima bi mogla odgovarati, može ispuniti svoje rasporede za pijacere i obavljati aktivnosti koje voli raditi. Međutim, budući da je autonoman, mora si osigurati uzdržavanje i napor da osigura pristojnu plaću na kraju mjeseca, a ponekad napor mora biti mnogo veći od onog koji ulažu radnici u vezi s ovisnicima.

Nije čak ni jamstvo da svakog mjeseca možete dobiti isti novac za svoj posao kao što se to događa s radnikom u ovisnom odnosu jer je prihod samozaposlenih promjenjiv, ovisno o tome kako je posao tekao taj mjesec.

U slučaju radnika u vezi s ovisnicima, neće biti važno je li tvrtka u mjesec dana prošla lošije ili bolje, on će primati prema mjesečnoj plaći dogovorenoj u njegovom ugovoru.

Također, kao samostalni radnik, dio dohotka morate rasporediti za plaćanje poreza za sutra da biste mogli pristupiti mirovini.