definicija javnog službenika

Javni službenik je osoba čija djelatnost ima socijalnu funkciju. Na taj način javni službenik (u narodu poznat kao državni službenik) radi za državnu upravu, na primjer za gradsko vijeće, javnu bolnicu, javni školski centar ili u snagama nacionalne sigurnosti.

Podrazumijeva se da skupom usluga koje pruža država moraju upravljati javni službenici i prema tome oni rade za zajednicu, odnosno za cjelokupno stanovništvo u cjelini.

Raditi kao javni službenik

Općenito je da svaki javni službenik posao dobiva putem natjecateljskih ispita, na koje se mogu prijaviti svi građani koji u svakom slučaju ispunjavaju zakonom propisane uvjete. Nakon što odobrenja budu odobrena i javni službenik zauzme radno mjesto, dodjeljuje mu se određeni posao u odnosu na vrstu usvojenog prigovora.

Svaki javni službenik obavlja svoju djelatnost u određenom tijelu (tijelo profesora, zdravstvenog osoblja, policije itd.). Njihove funkcije i zadaci, kao i plaća i uvjeti rada regulirani su zakonom. Ova vrsta propisa znači da javni službenici ne podliježu tržišnim zakonima djelatnosti privatnog sektora, jer njihove funkcije imaju izrazito socijalni karakter.

Na temelju doprinosa društvu

Temeljna ideja koja upravlja djelatnošću javnog službenika upravo je pružanje usluge društvu. Ove vrste radnika postoje u svim zemljama i smatra se da imaju stratešku vrijednost za društvo u cjelini.

Zaposlenik ili javni službenik ima statut koji regulira njegovu djelatnost u svim značenjima. Ovim se statutom utvrđuju pravila koja definiraju njihove funkcije, kao i režim sankcioniranja koji može utjecati na njih kao radnika.

Posao sa sigurnošću, čak i u vrijeme krize

Sa socijalnog gledišta, aktivnost javnih službenika vrednuje se kao siguran i stabilan posao, bez obzira na uspone i padove privatne djelatnosti. Može se reći da je to posao na kojem mu se zavidi, posebno u kriznim vremenima.

S druge strane, javni službenici ili javni službenici ponekad se na neki kritičan način doživljavaju u nekim sektorima društva (u većini su zemalja šale na račun državnih službenika, kao i neki komentari u vezi s njihovim radnim uvjetima).

Bez obzira na procjene koje se mogu dati o tim zaposlenicima, njihova je socijalna uloga neupitna.