definicija biotskog

Riječ biotički imaju produženo zaposlenje u području biologija, područje na kojem se koristi, s jedne strane, na ono što je karakteristično za živa bića ili što je s njima u vezi. A s druge strane koristi se za označavanje biota ili što je s tim povezano. U međuvremenu se naziva biota skup živih bića koja naseljavaju određenu regiju, odnosno faunu i floru koja se nalaze na određenom području.

Dakle, fauna i flora mjesta, koje čine ono što je u narodu poznato kao ekosustav, jesu biotski čimbenici i unutar tog svemira se broje svi živi organizmi, kao što su: bakterija, životinja, biljaka, ljudi i svih proizvoda koji potječu od tih organizama. Sada se u ovom suživotu živih organizama odvijaju ponašanja i dokazuju se posebne karakteristike koje će im omogućiti da prežive i razmnožavaju se.

Na pločniku ispred nalazimo koncept abiotski, koja je upravo suprotna onoj koja nas se tiče jer nam omogućuje da to odredimo stanište, okoliš u kojem je nemoguće život se razvija zbog nepovoljnih uvjeta koje za njega predstavlja. Abiotski čimbenici su oni koji proizlaze iz djelovanja fizikalnih i kemijskih komponenata okoliša, takav je slučaj sunca, tla, zraka i vode.

Iako treba napomenuti da biotičkim čimbenicima u određenom trenutku trebaju abiotski čimbenici da bi preživjeli u okolišu, jer na primjer, životinjama, ljudima, trebaju nam zrak i voda da bismo živjeli, bez njih teško da možemo preživjeti.

Sa svoje strane, naziva se elementima probiotici na one tvari koje se koriste za izradu hrane poput mliječnih proizvoda ili kobasica. Ovim proizvodima pružaju blagodati i veću kvalitetu jer imaju bakterije koje su izuzetno zdrave za organizme.