definicija iskaza

Pismeni ili govorni izraz koji izražava različite probleme

Koncept koji nas se tiče ima posebnu važnost u razini komunikacije jer je riječ o pismenom ili govornom izrazu, općenito kratkom i koji čini pragmatičnu jedinicu koja može izraziti naredbu, ideju, savjet, želju, pa čak i istina. Kao posljedica, mogu imati negativno, usklično, željno, imperativno, sumnjivo ili potvrdno značenje. I naravno svaka izjava ima misiju da se na nešto odnosi, a manifestirat će je govornik koji će koristiti povezane i poredane riječi u rečenicama

Po nalogu Pragmatika, koji je taj dio Lingvistika koja se bavi utjecajem konteksta na tumačenje značenja, izjava je da je minimalni govorni čin uglavnom sastavljen od rečenice ili nekog izraza manjeg od rečenice, koji može izraziti sadržaj prijedloga, naredbe, želje, između ostalih alternativa. Tada će izjava biti podložan kontekstualnim čimbenicima, jer se isti govorni čin može izgovoriti kroz različite sastave, odnosno različite rečenice mogu potaknuti isti izgovor; "Pratite svog brata u školu, molim vas" / "Želite li pratiti svog brata u školu?".

Uzvici, rečenice ili bilo koji drugi jezični izraz najavljena su ostvarenja, jer će se izraziti kroz jezični oblik u danom jezičnom kontekstu; a isti oblik može predstavljati različita tumačenja, usvajajući, u nekim slučajevima ironičan smisao, dok u drugima može izraziti potpuno suprotno značenje od onoga što doslovno izražava, tada ćemo, u skladu s ove dvije upotrebe, imati različite izjave.

Ograničenje ili kraj svake izjave odredit će promjena diskurzivnih subjekata, ili drugim riječima izmjena u zvučnicima.

Svaka izjava, bez obzira odgovara li kratkom dnevnom dijalogu kakav imamo s prijateljem ili članom obitelji, znanstvenom istraživanju ili romanu, imat će određeni početak i kraj. Na početku će biti izjave drugog sugovornika, nakon kraja pojavit će se odgovori ili, ako to ne bude, šutnje koje imaju veze s rađanjem razumijevanja izjave koju je izrazio naš sugovornik.

Skup riječi koji izlaže problem ili pitanje

Druga upotreba izraza odnosi se na skup riječi kojima je matematički problem ili neko drugo pitanje izloženo ili predloženo. Test iz matematike zakomplicirao je iskaz jedne od vježbi koju sam zaista teško razumio.

Moramo napraviti razliku između izjave i rečenice, jer one nisu iste, iako se njihovi pojmovi koriste naizmjenično često. Izjava je spola i rečenica bi bila začin jer svaka rečenica čini rečenicu, ali postoje rečenice koje su fraze, a ne rečenice.

Njihova je upotreba raširena u nebrojenim znanostima i disciplinama, na primjer, u matematici su vrlo popularne kad je riječ o opisivanju problema koji zahtijevaju rješenje. Teoremi su samo predstavljeni u izjavama.

Jedna od najpopularnijih u ovom pitanju je ona Pitagore čija rečenica rečenice: u svakom pravokutnom trokutu kvadrat duljine hipotenuze bit će jednak zbroju kvadrata nogu.

Također je važno napomenuti da što je izjava preciznija, to će biti lakše interpretirati i razumjeti te pronaći dotično rješenje.

S druge strane, logika također koristi tvrdnje ili prijedloge, kako ih se također naziva, na redovnoj osnovi. U ovom su slučaju izjave rečenice koje mogu biti istinite ili lažne. Od njih se može doći do logičkog zaključivanja, glavne svrhe logike.

A također nam izjave služe u životu da razotkrijemo, pokreću probleme bilo koje vrste ne samo povezane sa znanošću kao što smo već vidjeli.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found