definicija javnog prava

Javno pravo dio je pravnog sustava čiji je cilj reguliranje odnosa između pojedinaca i privatnih subjekata u odnosu na javne institucije države. Na taj je način javno pravo skup pravila i zakona čija je orijentacija obrana pojedinaca i poštivanje općih interesa društva.

Ciljevi javnog prava i vladavine prava

Svrha javnog prava je održavanje društvenog poretka, harmonije i mira u zajednici. Drugim riječima, njegov je cilj postići miran suživot između pojedinaca. Na taj se način radi o očuvanju interesa većine, poznatog općeg interesa ili općeg dobra.

Da bi se cilj javnog prava mogao postići na učinkovit način, neophodno je da postoji pravna država. Pod vladavinom zakona podrazumijeva se skup pravila o kojem su se pojedinci dogovorili tako da unutar društva postoji stabilnost, odnosno razuman i miran suživot. To znači da se o javnom pravu ne može govoriti izvan vladavine zakona.

Javno pravo i privatno pravo

Treba imati na umu da je rimsko pravo već uspostavilo opću razliku u pravu: javno pravo i privatno pravo (Ius Publicum i Ius Privatum). Prvi se fokusira na uređivanje i reguliranje odnosa države s pojedincima i veza pojedinaca sa društvom u kojem žive. Privatni zakon za Rimljane regulira odnose između samih pojedinaca. Ukratko, mogli bismo potvrditi da javno pravo uključuje norme po kojima je društvo organizirano. S druge strane, u ovoj je grani prava interes usredotočen na ulogu države (u privatnom pravu interes je usmjeren na pojedinca). Javno pravo ima imperativnu prirodu, dok je privatno pravo podložno volji naroda.

Temeljna područja javnog prava

Dvije su ključne oblasti javnog prava: temeljna prava i ustavno pravo. Što se tiče prvog područja, obrađuju se pitanja poput ljudskog dostojanstva, prava na obrazovanje ili zdravstvo ili socijalna prava. Na polju ustavnog prava obrađuju se zaštitni mehanizmi uspostavljeni u ustavnom tekstu jedne nacije (pravosudni mehanizmi, kako tužiti pred pravosudnim tijelima ili narodne akcije za zaštitu kolektivnih prava).

U okviru javnog prava postoji i grana upravnog prava kao područje koje regulira čitav niz situacija (medicinska odgovornost, odgovornost za štetu zatvorenika, imigracijski zakoni, urbano planiranje, javne nabave itd.)

Fotografije: iStock - Paolo Cipriani / Yuri_Arcurs


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found