definicija matematike

Poznato je kao matematika ili matematika, prema potrebi, proučavanje svih onih svojstava i odnosa koji uključuju apstraktne cjeline, poput brojeva i geometrijskih figura, kroz točne osnovne zapise i logičko zaključivanje..

Matematička se teorija očituje u malom broju danih istina, poznatijih kao aksiomi, iz kojih se može zaključiti cijela teorija.

Kao i sve studije, i matematika je nastala kao rezultat nekih potreba koje je čovjek počeo doživljavati, među njima radeći izračune svojstvene komercijalnoj djelatnosti i naravno radeći ih dobro da bi mogla i dalje postojati, mjeriti zemlju i biti sposoban predvidjeti neke astronomske pojave. Mnogi ljudi pretpostavljaju da su upravo ti nedostaci uzrokovali trenutnu podjelu matematike na proučavanje količine, strukture, promjene i prostora.

Većina predmeta proučavanja matematike, brojeva, geometrije, problema, analiza, pitanja su koja jesmo ili nismo znanstvenici ili fanatici predmeta koji moramo znati jer su na neki ili drugi način povezani s našom svakodnevnom aktivnošću, čak i kad je naša profesija ili posao daleko od rješavanja matematičkih problema. Na primjer, za domaćicu je izuzetno važno imati matematičke pojmove za rješavanje ili odlučivanje o kupnjama u supermarketu, između ostalog.

Isto tako, za postizanje ispravnog opisa, analize i predviđanja nekih pojava neophodna je matematika koja će nam pomoći u rješavanju ovih pitanja kroz grane poput vjerojatnosti i statistike koje su toliko funkcionalne kada su u pitanju ova pitanja.

Euklid i Tales iz Mileta neki su od učenjaka koji su imali najveći utjecaj i doprinos na tom polju.

Matematika je podijeljena u brojne međusobno povezane grane, Neki su objekti proučavanja: teorija skupova, matematička logika, istraživanje operacija, cijeli brojevi, racionalno, iracionalno, prirodno, složeno, račun, jednadžbe, algebra, geometrija.