definicija punine

Kroz riječ punina možemo izraziti uvjeti u vezi s nečim ili nekim, kao što su: ukupnost i cjelovitost.

Cjelovitost, cjelovitost i kvaliteta cjelovitosti nečega ili nekoga

S druge strane, punoća podrazumijeva puna kvalitetau međuvremenu nešto punim nazivamo kad pun je i pun, a s druge strane kad je nešto ili netko u punom jeku, to jest, oni su u svom najvišem i najintenzivnijem trenutku ili točki izvedbe, sreće, kvalitete, među ostalim alternativama.

Druga strana bila bi oskudica, praznina i dekadencija.

Trenutak apogeja i sjaja koji doseže osoba ili nešto

Stoga se riječ koja nas poziva u ovom pregledu također često koristi u svakodnevnom jeziku za izražavanje najizvrsniji trenutak kroz koji prolazi osoba, organizacija ili grupa, između ostalih.

Bio bi to trenutak najveće visine i sjaja nečega ili nekoga.

Stoga će, pozivajući se na profesionalca u punini njegovog profesionalnog rada, željeti pokazati da je u najboljem trenutku svoje profesije ili aktivnosti, gdje se kombiniraju odgovarajuće iskustvo i zadovoljavajući kontekst.

Suprotno tome, kad netko nije u najboljem profesionalnom trenutku, o njemu se obično ne govori u smislu dekadencije.

Polovica života smatra se fazom punoće osobe

Kada se koncept primjenjuje na ljudska bića, obično se smatra da se punoća postiže oko polovice proteklog života, odnosno kada osoba navrši 50 godina i već ima dovoljno i veliko iskustvo u svim aspektima, zdravlje joj je jako i pokazuje zrelost na intelektualnom planu što mu omogućuje da zadovoljavajuće ocjenjuje i donosi čvrste prosudbe te spokojem koji mu samo život napravljen i bez brige može dopustiti.

Naravno, to ne znači da mlađa ili puno starija osoba ne može pronaći svoju puninu, međutim, ta ideja ne proizlazi iz žudnji, već iz studija i opažanja stručnih stručnjaka koji pokazuju da je srednji vijek kada osoba postigne zajedništvo pitanja tako temeljna za ispunjenje kao što su osobno i profesionalno ispunjenje, iskustvo te mentalna i emocionalna zrelost.

Duhovnost

S druge strane, često se o punoći govori kada netko ima relevantnu duhovnu stranu, kojoj posvećuje velik dio svog vremena da je obrađuje.

Postoji prilično uopćeno gledište da ljudi koji su duhovni uživaju veće ispunjenje od onih koji to nisu.

Vrlo često obično čujemo o punina života nekoga kada taj netko, nakon što je postigao zrelu dob, već uspije provesti razne planove i ciljeve predložene u svom životu, kao što su: diplomiranje, profesionalni razvoj, zasnivanje obitelji, rađanje djece, između ostalog i istovremeno odmor, želja i mogućnosti da nastavite postizati još više ciljeva u svom životu.

U osnovi, punoća podrazumijeva imati ravnoteža, smirenost, ljubav, odluka i integritetVrijednosti koje su upravo one koje će nam pomoći da postignemo ono što predlažemo, da ih održimo i da se potrudimo za više ako je ideja koja proizlazi

Kad bismo morali potražiti sliku koja bi što vjernije predstavljala pojam punine, nesumnjivo bismo tražili lice nasmijane osobe koja svojim očima i crtama lica prenosi mir i poziva nas na akciju, da nastojimo osjećati na isti način.

Sada treba napomenuti da punina ne podrazumijeva savršenstvo daleko od nje, ali to je super pozitivno stanje koje se čak i unatoč prisutnosti poteškoća, pa čak i slabosti može prevladati da bi se došlo do trenutka potpune harmonije.

Ne možemo zanemariti da religije također koriste ovaj koncept i povezuju ga posebno s duhovnim sjedinjenjem s Bogom, to jest kad čovjek uspije ujediniti svoj duh s Bogom kada se rodi vječna punina te osobe.