definicija modela upravljanja

Model predstavlja teorijski okvir koji objedinjuje različite aktivnosti. S obzirom na ideju upravljanja, referiramo se na sustav kroz koji se organizira neka aktivnost. Stoga se koncept modela upravljanja odnosi na shemu ili teorijski prikaz kroz koji se provodi postupak.

Modeli upravljanja u poslovnom svijetu

Iako je ovaj koncept primjenjiv na sfere različite prirode (na primjer, obrazovanje ili zdravstvo), on se u poslovnom svijetu najviše koristi.

Bez obzira na veličinu tvrtke ili njezinog sektora, u bilo kojoj tvrtki morate osmisliti strategije ili mjere kako biste postigli određene ciljeve. Usvojene mjere moraju uzeti u obzir različite aspekte: financijske, logističke, ljudske resurse, u odnosu na usluge ili marketing. Svi ti elementi interveniraju u modelu upravljanja.

Hijerarhijski model je najtradicionalniji i onaj u kojem tvrtka planira svoju aktivnost s upravljačkom strukturom na vrhu i nizom srednjih i osnovnih položaja kao podređenih

Postoji model upravljanja zasnovan na eliminaciji posrednika (na primjer, kada tvrtka kontaktira svoje kupce putem interneta).

Franšize su također drugi mogući pristup i sastoje se od uspostavljanja ugovornog odnosa između neovisnih tvrtki, tvrtke davatelja franšize i drugog korisnika franšize. Prva ima prava industrijskog vlasništva i ona je koja je stvorila poslovni model, a druga je ona koja stječe prava na zaštitni znak franšizne tvrtke.

Zadruge nastaju kad se članovi poslovne zajednice organiziraju oko zajedničke potrebe ili interesa. Članovi zadruge članovi su organizacije i djeluju solidarno i prema načelu uzajamne pomoći.

Upravljanje kvalitetom u modelu upravljanja

Osim modela upravljanja svake tvrtke, posljednjih godina pitanje kvalitete dobiva posebnu važnost.

Model upravljanja kvalitetom odnosi se na potragu za izvrsnošću u proizvodu ili usluzi. Pojam kvalitete ima sveobuhvatno značenje, jer obuhvaća proizvod ili uslugu koji se prodaju, ali i njegov proizvodni proces i korisničku uslugu. Da bi to bilo moguće uspostavljaju se standardi kvalitete, a najpoznatiji su ISO standardi.

Foto: Fotolia - Primovych-Hrabar