definicija konture

Uvjet obris Ima dvije prilično ponovljene upotrebe.

The teritorij koji okružuje mjesto ili grad popularno je označen kao kontura. Stanovnici koji žive na tom području kupuju na tržnici koja se nalazi u središtu grada.

Druga referenca koju riječ kontura ima je ona skup linija koje ograničavaju lik. S obzirom na slabo osvjetljenje mogli smo cijeniti samo njegove obrise.

Unutar dizajna, crtanja i slikanja, obris je grafički objekt koji će se dogoditi kad udarac započne u određenoj točki i završi u istoj točki. Jednom kada se nacrta kontura, može se vidjeti da ona stvara dva područja, jedno ograničeno, što će biti kontura i unutrašnjost, a drugo beskonačno, što bi bilo pozadina.

Osnovna linija svake konture bit će ona koja će nam reći o složenosti, karakteristikama i svojstvima koja će predstaviti kontura. Zatim, najosnovnije konture su kvadrat, trokut i opseg.

Sa svoje strane, mješovite konture ispadaju oni koji jesu sastavljen od raznih kontura a onda se zahvaljujući toj kombinaciji istih stvara novi oblik. U međuvremenu, oblik će ovisiti o čimbenicima kao što su boja, mjesto, orijentacija, veličina i debljina kojima je nacrtan.

Isto tako, njegov raspored u vertikalnom ili vodoravnom smjeru izazvat će različite osjećaje u gledatelja, budući da je nestabilnost i nedostatak ravnoteže u prvom, a ravnoteža u drugom. Ova vrsta konture uglavnom se koristi u dizajn web stranica , budući da spomenuta sorta prekida monotoniju koju tradicionalni oblici uglavnom proizvode.

I organske konture Ispostavilo se da su najzastupljeniji jer se mogu nalaziti bilo gdje u prirodi, što sugerira, između ostalog, humanost, fluidnost, razvoj, među ostalim alternativama i zbog te lakoće otkrivanja i prisutnosti u našoj prirodi jest da se oni normalno koriste, kako u crtanje kao na slici, kao referenca za slikanje ljudskih figura ili krajolika.