definicija društvene stvarnosti

Ljudsko biće živi u društvu, dio je konkretnog konteksta, a utjecaj okoline također ima značajan trag na pojedinačnoj temi.

Ovo društveno tkivo pokazuje stvarnost koja ima svoj entitet zasnovan na načelima, običajima i normama koji definiraju kulturu određenog okruženja. Svi ljudi žive u određenoj društvenoj stvarnosti, mi smo dio okoline u kojoj neprestano komuniciramo.

Dinamična stvarnost u kojoj postoji trajna interakcija

Ova socijalna stvarnost nije statična, već dinamična, što pokazuje povijesni razvoj ljudi. Društvena stvarnost pokazuje stalni utjecaj cjeline i dijela (sustava i određenog pojedinca). Unutar ove društvene stvarnosti postoji stalna interakcija između pojedinaca koji uspostavljaju međusobne odnose.

Odnos između sebe i drugosti

Odnos koji proizlazi iz stalne veze između sebe i drugosti (sebe i ostalih). U društvenoj stvarnosti također postoji anonimnost, što pokazuje stvarnost koja postoji u velikom gradu, gdje su svi pojedinci dio sustava u kojem ravnodušnost prema drugome predstavlja način života te društvene stvarnosti kao posljedica prenapučenosti velikog grada.

Jezik je jedna od najvažnijih točaka društvene stvarnosti budući da komunikacijski kapacitet društvene stvarnosti ljudskog bića pomaže razumjeti socijalni suživot ljudi. Društvena stvarnost također dovodi do stvaranja institucija kojima je cilj ponuditi uslugu za dobrobit spomenute zajednice. Te institucije također omogućuju promicanje organizacije u društvenom suživotu.

Sociologija proučava društvenu stvarnost

Društvena stvarnost razvijene zajednice koja uživa dobar sustav socijalne skrbi obilježena je pravednom raspodjelom bogatstva. Naprotiv, postoje i socijalne stvarnosti u kojima postoje mnoge socijalne nejednakosti.

Sociologija je znanost koja objektivno proučava društvenu stvarnost. Znanost koja proučava društvene pojave u povijesno-kulturnom kontekstu.