definicija pregleda

Riječ ček koristi se s misijom izražavanja radnja ispitivanja vrlo pažljivo i pažljivo bilo kojeg predmeta, dokumenta, stvari, između ostalog. Moj odvjetnik zadužen je za pregled svih ugovora koji nastanu. Kad napustite zgradu, zaštitari od vas traže da provjerite torbu kao sigurnosnu mjeru.

A s druge strane, ovaj izraz koristimo za objašnjenje Predaja pitanja, predmeta na drugu analizu s ciljevima: ispravljanje, popravak ili provjera funkcioniranja tog predmeta na pregled. Ponovno ću pregledati Markosov ispit, ne mogu vjerovati da sam, tako izvrstan student, napravio toliko grešaka.

Ovo se značenje te riječi obično koristi u odnosu na strojeve ili elektroničke uređaje koji ne rade kako se očekivalo ili izravno prestaju s radom, a tada je potrebno da odgovarajući stručnjak u tom pitanju, odnosno sa znanjem u vezi s njihovim temeljitim ispitivanjem mehanizam uređaja kako bi riješio njegove probleme ili otkrio što treba učiniti da bi opet ispravno radio.

Bitno je da, bez obzira na to koji pregled treba izvršiti, izvrši ga stručnjak na predmet koji treba pregledati.

Iako izraz pregled predstavlja ponovljenu uporabu u raznim poljima svaki put kada je potrebno situaciju ili prigovor podvrgnuti inspekciji, valja napomenuti da u obrazovni kontekst Ovdje možemo pronaći najviše s ovom akcijom, jer je uobičajena praksa da studenti, prije ispita i nakon što odgovore na sva pitanja i probleme koji su u njemu uključeni, pregledaju svaki od svojih odgovora kako bi izbjegli da nešto ostane bez odgovora ili da se izbjegne isporuka istog s pogreškom koja bi mogla smanjiti ocjenu u nastavnikovoj ocjeni.

Sinonima za ovu riječ ima mnogo, premda se bez sumnje najviše koristimo pregled. S druge strane, riječ zanemariti, je onaj koji se protivi konceptu koji nas se tiče, jer podrazumijeva napuštanje i zanemarivanje nečega ili nekoga.