Riznica - definicija, pojam i što je to

Pojam riznica odnosi se na cijelu državnu baštinu. Erario dolazi od latinske riječi erarium, što znači bakar, budući da su u drevnom svijetu novčići uglavnom bili izrađeni od ovog metala. U naše se vrijeme riječ riznica koristi kao sinonim za javno blago.

Povijesno podrijetlo pojma

U rimskoj civilizaciji koncept aerarija već se koristio za označavanje ukupnog novca dobivenog administracijom poreza koji je naplaćivao od građana. U tom su smislu Rimljani koristili nekoliko sličnih koncepata, poput fiskusa, kraljevske komore ili amortizacijske kutije. Svi su bili povezani s idejom države, odnosno organizacije koja upravlja općim interesima građanstva.

Međutim, valja napomenuti da u strogom smislu pojam države kakav danas razumijemo nije bio isti za Rimljane, koji su koristili drugi izraz, rimski narod (Populus Romanus). U svakom slučaju, rimska je civilizacija imala duboko ukorijenjenu ideju pripadnosti organiziranoj zajednici.

Znanstvenici institucija starog Rima tvrde da se aerarij pojavio kao administrativni mehanizam za upravljanje nasljedstvom u onim slučajevima u kojima je netko umro bez oporuke ili bez potomaka, jer je u tim slučajevima novac prelazio u ruke države. S druge strane, valja napomenuti da je pojam aerarija ugrađen u rimsko pravo, ali njegovo istinsko podrijetlo potječe iz grčke civilizacije, jer je u grčkom polisu postojao osjećaj javnosti za razliku od privatnog. Na neki je način ideja aerarija po svom podrijetlu prilično slična trenutnom porezu na nasljedstvo.

Javni aerarij bio je predodređen za financiranje infrastrukture i usluga zajednice, za što je bila potrebna odgovorna osoba, kvestor. Kvestor je bio javni dužnosnik, konkretno sudac koji je bio zadužen za nadzor troškova i isplatu plaća pripadnicima vojske.

Aerarij, primjer nasljeđa rimskog prava

Aerarij Rimljana evoluirao je i danas govorimo o javnoj riznici koja se odnosi na državnu imovinu općenito. Ovaj primjer služi da nas podsjeti da je rimsko pravo više od ostatka prošlosti, jer je vrlo prisutno u trenutnom zakonodavstvu većine država. Tako se u naše dane i dalje koriste opća načela rimskog prava (Alterum non laedere ili ne nanošenje štete drugome, Summ cuique tribuere ili davanje svakome svoje ili pravo pater familia).

Fotografije: iStock - javarman3 / Paolo Cipriani