definicija neustrašivog

Riječ podebljano je pojam koji se u našem jeziku može upotrijebiti za to pojedinac koji ne izražava strah od opasnosti koje bi se mogle iznenada pojaviti u životu ili onoga što se tiče izvođenja neke posebne i rizične aktivnosti, na primjer ekstremnog sporta.

Osoba koja se ne boji opasnosti i djeluje hrabro i odvažno

A s druge strane, također je moguće upotrijebiti riječ kada želite izraziti da je netko odvažan, nepromišljen, kada djeluje, ponaša se, što je isto što i reći lakomislen, jer je izložen opasnostima bez nužnih stvari.

Neustrašiva osoba ima izuzetna hrabrost, hrabrost i snaga volje što je ono što će vam olakšati podvrgavanje najtežim okruženjima i situacijama bez straha da ne uspijete u tom pokušaju.

Kako prepreke općenito uzrokuju strah kod ljudi, raspoloženje hrabrosti ono je što omogućava osobi da neutralizira strah i krene naprijed u predloženoj akciji.

Sada treba napomenuti da neustrašiv nije riječ koja se u našem jeziku široko koristi za precizno izražavanje naznačenih problema.

Stvarnost je takva da za izražavanje takve situacije obično koristimo puno popularniji i prošireniji pojam, kao što je hrabar i to je najpriznatiji sinonim riječi.

Koncept hrabrosti je onaj koji obično koristimo kada želimo izraziti da se pojedinac ističe svojom hrabrošću i da stoga ne pokazuje strah kada djeluje ili pred onim što slijedi i s kojim će se morati suočiti.

Za hrabre je prirodno uložiti napore da postigne stvari za sebe ili za okolinu koja ga okružuje.

Tada se neustrašivi, kao i njegov popularniji sinonim, hrabar, mogu koristiti za objašnjavanje onih radnji koje uključuju značajnu hrabrost i odvažnost.

Baciti se u more kako bi spasio život utopljenika je neustrašivo, hrabro.

Neustrašiv je i ulazak u zapaljenu kuću radi spašavanja starca.

Suprotan koncept neustrašivog je razborit, budući da se odnosi na osobu koju karakterizira ponašajte se oprezno i ​​umjereno.

Osoba koja djeluje s ozbiljnim rizicima za vlastiti život i život trećih strana

A s obzirom na drugo značenje koje se pripisuje ovoj riječi, povezano s konceptom bezobzirnosti, o kojem smo gore raspravljali, moramo reći da se ono koristi za kvalificiranje osobe koja pokazuje rizično ponašanje za sebe i za treće strane.

To također govori o ogromnoj lakomislenosti od strane osobe koja je ne uzima u dimenzije, ponaša se iracionalno i bez mjerenja posljedica koje ti nerazumni postupci mogu imati i koja kao takva može izravno ugroziti njezin život, a kao što smo već rekli rekao da su drugi bliski.

Primjerice, osoba koja pod utjecajem alkohola vozi automobil u kojem također putuje s obitelji, a čine ga supruga i dvoje male djece, pokazat će stav poput upravo opisanog.

Jasno je da ako osoba vozi pijana, imat će određene šanse da sudjeluje u nesreći koja ih može ozlijediti ili ubiti, kao i ljude koji putuju s njima.

Spomenuto je jedan od glavnih uzroka prometnih nesreća u svijetu, a unatoč kampanjama i kontrolama, stvarnost je da ova akcija u potpunosti ovisi o savjesti pojedinca, o tome da je ono što čini nepromišljeno i što može prouzročiti ozbiljne štetu njemu i njegovoj obitelji.

Na ovom se profilu ponavljaju radnje koje nikada ne slijede prijedloge i upozorenja na rizike koje radnja koju poduzimaju podrazumijeva.

Iako su ljudi svakodnevno izloženi opasnostima koje možemo i ne možemo kontrolirati, važno je da se u odnosu na prvu ponašamo uvijek savjesno i razborito, izvan svoje hrabrosti i hrabrosti, ili da vjerujemo da nam se nikad ništa loše ne može dogoditi.

Kao što vidimo, ne mora biti neustrašivo može biti vrlina ili nešto pozitivno, može imati i negativnu konotaciju.