što je lakonska »definicija i pojam

Kroz riječ lakonski može se izraziti do ono što se odlikuje svojom kratkoćom, točnošću i jezgrovitošću. Lakonska izjava demantirala je glasine o trudnoći popularne pjevačice.

A riječ se može koristiti i za upućivanje na ona osoba koja komunicira na gore spomenuti, kratki način, usmeno ili pismeno. Juan je lakonski u verbalnoj komunikaciji, ali e-poštom je puno šarmantniji i pričljiviji.

Laconic nije pojam koji u našem jeziku ima super raširenu i popularnu uporabu, odnosno koristi se i prisutan je, ali uglavnom u formalnim razgovorima, dok je u razgovornom jeziku češći da jedan od njegovih sinonima, riječ kratak.

Kad se kaže, kaže se da je nešto kratko, to je zato što se karakterizira ili ističe po tome smanjeno produženjeU međuvremenu se ovo ograničenje ostvaruje s obzirom na vrijeme i prostor. Juan, imam kratko vrijeme popodne ako nas želiš naći u kafiću na uglu fakulteta. Kuća ima vrlo kratku glavnu spavaću sobu.

U polju novinarske informacije, pojam brifa ima posebnu uporabu jer na ovaj način označava oni informativni tekstovi za koje je karakteristično pokazivanje malih dimenzija, predstavljajući dotične informacije na sažet i konkretan način. Ukratko, dakle, nalazimo samo najvažniji dijelovi priče ili događaja.

A druga upotreba koja se daje riječi je da se to ukaže osoba koja je rodom iz Laconije, a regija koja pripada Staroj Grčkoj, ili ako to ne uspije, da se odnosi na sve što je povezano s ovim geografskim dijelom. Može se činiti da se naziva i lakonij. Kao da daje ideju o važnosti ove regije, grad Sparta, jedan od najvažnijih u to vrijeme.

Valja napomenuti da je značenje koje danas pripisujemo izrazu lakonski nastalo u ovom kraju i u to staro vrijeme. Neke legende komentiraju da je tipično svojstvo lakonskog naroda bilo komuniciranje na sažet način.