definicija ostavine

Riječ imanje povezana je s pojmom društvene podjele kao i s društvenim klasama. Imanje bi se moglo opisati kao skup pojedinaca koji dijele određene karakteristike (više od svega, njihov odnos s proizvodnim sustavima i gospodarskim djelatnostima koje obavljaju) i koji se, dakle, razlikuju od ostalih skupina koje čine skupinu. društvo.

Kada se govori o imanjima, važno je istaknuti da ona postoje od trenutka kad se čovjek organizirao u društvu i uspostavio različite aktivnosti ili zadatke za svakog pojedinca. U tom je smislu podjela po društvenim klasama ili skupinama uvijek bila prisutna u povijesti ljudskog bića, unatoč činjenici da je u nekim povijesnim trenucima njegova marka bila jača nego u drugima.

Imanje koje čine društvo prirodno su organizirane kao rezultat uspostavljanja određenih međusobnih odnosa hijerarhije i moći. U tom smislu posjedi pretpostavljaju postojanje 'važnijih' ljudi od ostalih koji su posvećeni zadacima koji su jednako važniji ili se tradicionalno smatraju relevantnijima, obično onima koji imaju veze s vladom, upravom, religijom itd.

Društvene su klase strukturirane u piramidalnom obliku, zauzimajući vrh onih koji se sastoje od manje članova i koji posjeduju veću moć. Kako se društvene klase približavaju piramidalnoj osnovi, to je veći njihov broj članova i manja je njihova važnost ili moć pri određivanju pitanja relevantnih za društveno funkcioniranje. Općenito, oni koji su bili u osnovi bilo kojeg društva uvijek su bili oni koji su obavljali produktivne zadatke, poput robova, seljaka ili radnika.

Iako trenutno pojam jasno podijeljenih imanja više ne postoji tako snažno, neizbježno je prepoznati socijalne razlike između onih društvenih skupina koje imaju bolje životne uvjete (kao rezultat njihove materijalne imovine, njihove profesionalne izobrazbe, itd.) I onih koji nemaju osigurana sva osnovna prava i koji se teško mogu popeti na društvenu piramidu do viših ešalona.