definicija društvenog razvoja

Koncept društvenog razvoja odnosi se na razvoj i ljudskog kapitala i socijalnog kapitala društva. Podrazumijeva i sastoji se od evolucije ili pozitivne promjene u odnosima između pojedinaca, skupina i institucija društva, a socijalna skrb je budući projekt.

U osnovi, društveni razvoj treba shvatiti kao proces poboljšanja kvalitete života društva. Smatrat će se da zajednica ima visoku kvalitetu života kada njezini stanovnici, u okviru mira, slobode, pravde, demokracije, tolerancije, ravnopravnosti, jednakosti i solidarnosti, imaju široke i ponavljajuće se mogućnosti zadovoljenja svojih potreba i moći. njihove potencijale i znanje s ciljem postizanja budućeg poboljšanja u njihovom životu, u smislu osobnog ispunjenja i u smislu ispunjenja društva u cjelini..

Iako socijalna skrb, čemu društveni razvoj u konačnici teži, ima značajan teret subjektivnosti svojstvene svakom pojedincu, odnosno ono što je za mene dobrobit za drugo dobro ne može biti, i obrnuto, postoji niz čimbenika koji doprinose postizanju istog i da se čak i sa subjektivnostima slučaja ispostavi da je vrlo često čak i u razlikama.

Značaj gospodarstva, zdravstva i obrazovanja u razvoju

Mogućnost pristupa dostojnom i dobro plaćenom poslu prema izvršenim zadacima, pristup pristojnom domu u kojem ćemo živjeti s obitelji i zaštititi ga od rizika koji bi život na ulici podrazumijevao, mogućnost Obrazovati i educirati naše djeca, tako da sutra mogu uživati ​​u boljim mogućnostima za posao, a također mogu imati odgovarajuću zdravstvenu zaštitu koja nam može pomoći u rješavanju i prevladavanju nekih bolesti kako bismo nastavili s našim projektima, ispostavilo se da su neke od osnovnih, osnovnih čimbenici koji će nam omogućiti uživanje krajnjeg cilja, a to je dobrobit, a također su uvjeti bez ekvanoma da se govori o zadovoljavajućem društvenom razvoju u određenom društvu.

Pravda i sloboda ne mogu i ne smiju biti izostavljeni iz društvenog razvoja

Ali nije sve novac, a društveni razvoj znači i da nacija promatra i druga pitanja, pored stanovništva koje može zadovoljiti svoje osnovne potrebe, poput ispravnog provođenja pravde i prisutnosti slobode kako bi građani mogli razmišljati i izražavati se slobodno. Ti su uvjeti također bitni da bi se nacija socijalno razvijala u skladu.

Ministarstvo socijalnog razvoja koje osigurava razvoj svojih građana

Sve dok i kako bi se postigao razvoj zajednice, u većini nacija svijeta postoji portfelj, tajništvo ili ministarstvo, prema potrebi, posebno zaduženo za ovo pitanje, odnosno za razvoj i promicanje javnih politika kako bi se onima s manje resursa olakšalo postignuće ili napredak prema nekoj vrsti razvoja.

Nažalost, u većini društava koja čine svijet nejednakost prevladava nad socijalnom jednakošću, dok je u onim nerazvijenim zemljama jaz između onih s najviše i onih s najmanje strahovito velik. Iz tog je razloga neophodno prisustvo države, kako bi ta pukotina bila što manje bezdana.

I tek tada, kao što smo gore rekli, moguće je smanjiti tu razliku provedbom javnih politika. Ali naravno, država je ogromna i ima mnogo rubova u koje se može odvažiti i upravo je iz tog razloga dostupna za napad na nedostatke putem specijalizacije. Ministarstva socijalnog razvoja bit će posebno zadužena za zadovoljavanje potreba najugroženijeg stanovništva.

U principu, pokušat će napadati problem isporukom subvencija, obično se ova akcija provodi radi pokrivanja potreba koje inače ne bi bile zadovoljene i mogle bi generirati mnoge komplikacije za osobu u njihovom razvoju prema potrebi.

Država u cjelini naklonjena društvenom razvoju

Tada je idealna i preporučljiva stvar da se država putem ovog ministarstva brine o stvaranju potrebnih uvjeta kako bi se ti ljudi mogli umetnuti u društvo, dobiti pristojan posao koji omogućava osobi da se uzdržava i čini isto sa svojom obitelji. Također je potreban posao i općeniti pristup, to jest, ministarstvo za razvoj mora surađivati ​​s drugim ministarskim resorima: radom, gospodarstvom, obrazovanjem, tako da se svi dogovore o javnim politikama koje se dogovaraju o postizanju razvojne socijalne.

Foto Fotolia: Pukach2012