definicija varijance

U teoriji vjerojatnosti i statistici varijanca je ona mjera disperzije koja pokazuje slučajnu varijablu s obzirom na njezino očekivanje. Varijansa je povezana sa standardnom devijacijom ili standardnom devijacijom, koja se označava grčkim slovom koja se naziva sigma i koja će biti kvadratni korijen varijance.

Za izračunavanje varijance bit će potrebno slijediti sljedeće korake: prvo moramo izračunati srednju vrijednost, odnosno prosjek brojeva, zatim za svaki broj moramo oduzeti srednju vrijednost i kvadrat rezultat, a na kraju srednju vrijednost te razlike na kvadrat.

Glavna funkcija i korisnost koje se mogu naći u varijansi su da nam omogućuju da znamo i odredimo što je normalno, što je veliko, što je malo, što je izuzetno veliko ili što je vrlo malo.

Primjerice, ako uzmemo nekoliko pasmina pasa i ideja je odrediti koja je od njih najveća, a koja najmanja, bez sumnje će najbolji način da se sazna odgovor na ovu nepoznatu biti primjena formule varijance .