definicija hlapljivih

Pod hlapljivim se podrazumijevaju oni elementi kojima je zbog njihovih fizičkih karakteristika lako letjeti ili se raspršiti u zraku. Pojam se obično koristi u pitanjima ili pojavama koje imaju veze s fizikom ili znanošću. Međutim, metaforički se može koristiti i za upućivanje na društvene pojave, na primjer kada se misli da osoba ima vrlo nestalne odnose, što znači da su njihovi odnosi ili kontakti s drugim ljudima vrlo nestabilni i da nisu trajni.

Treba pojasniti da je izraz hlapljiv kvalificirani pridjev koji se primjenjuje na određene eksplicitne pojave ili stvari. Hlapljiva je nešto što ispituje karakteristike hlapljivosti, odnosno sposobnost porasta i širenja u zraku. Da bi se nešto moglo smatrati hlapljivim, mora ispunjavati određene karakteristike, posebno vrlo lagano ili malo težine, tako da ga zrak sam može raspršiti ili podići u slučaju da je to potrebno. Osim toga, važno je, na primjer, ako je plinovita tvar, da nema vrlo visoku koncentraciju i tako zrak može biti teži od njega da bi mogao u njemu letjeti.

Kao što je spomenuto, hlapljivo se u većini slučajeva odnosi na fizička ili znanstvena pitanja. Ali pojam se često koristi i za druga pitanja, ona koja uopće nisu znanstvena i koja su više nego išta povezana sa socijalnim aspektima. To je jasno kada se govori o pojavama koje kratko traju i koje su vrlo krhke u odnosu na različite događaje u stvarnosti, na primjer obećanje koje je hlapljivo je obećanje koje ne traje dugo i stoga nije izričito ispunjeno.