definicija realnih brojeva

Stvarni brojevi su svi oni koji se mogu predstaviti na brojevnoj liniji. Stoga se brojevi poput -5, - 6/2, 0, 1, 2 ili 3.5 smatraju stvarnima jer se mogu odraziti u slijedu numeričkih prikaza zamišljena crta. Veliko slovo R simbol je koji predstavlja skup stvarnih brojeva.

Primjeri stvarnih brojeva

Stvarni brojevi skup su brojeva i između njih postoji nekoliko podskupina. Dakle, - 6/3 je racionalan broj jer izražava dio nečega, a zauzvrat je stvaran broj jer se može naznačiti na brojevnoj liniji. Ako broj 4 uzmemo kao referencu, suočeni smo s prirodnim brojem, koji je također dio stvarnih brojeva.

Nastavljajući s primjerom broja 4, on nije samo prirodni broj, već je i pozitivan cijeli broj i istodobno racionalan broj (4 je rezultat razlomka 4/1) i sve to bez prestanka biti broj stvaran.

U slučaju kvadratnog korijena iz 9, imamo posla i sa stvarnim brojem, budući da je rezultat 3, odnosno pozitivna cijela vrijednost koja je istodobno racionalna, jer se može izraziti u svom obliku 3/1 .

Klasifikacija stvarnih brojeva

U matematičkom smislu stvarni se brojevi mogu klasificirati na sljedeći način. U prvi odjeljak mogli bismo uključiti skup prirodnih brojeva, predstavljenih velikim N, a koji su 1, 2, 3, 4 itd., Kao i prosti i složeni brojevi, jer su oba jednako prirodna.

S druge strane, imamo cjelobrojne brojeve predstavljene velikim slovom Z, a oni su pak podijeljeni na pozitivne cijele, negativne cijele brojeve i 0. Na taj su način i prirodni brojevi i cijeli brojevi obuhvaćeni skupom racionalnih brojeva predstavljenih glavnim gradom slovo Q.

Što se tiče iracionalnih brojeva, koji su obično predstavljeni slovima ll, oni su oni koji ispunjavaju dvije karakteristike: ne mogu se predstaviti kao razlomak i povremeno imaju infinitivne decimalne brojeve, na primjer broj pi ili zlatni broj (ti su brojevi također stvarni brojevi, jer se mogu uhvatiti na zamišljenoj crti).

Da zaključimo, skup racionalnih brojeva i skup iracionalnih pak čine ukupni skup realnih brojeva.

Fotografije: iStock - asterix0597 / Kenan Olgun