definicija članstva

Izraz pripadnost odnosi se na radnju pripadanja, biti dijelom ili u nečijem vlasništvu. Glagol pripadati sam po sebi znači istovremeno integrirati nešto ili biti dio nečega, kao i biti posjed drugog, odnosno odgovarati njihovim naredbama ili zapovijedima. Međutim, izraz pripadnost obično je povezan s prvim od dva značenja koja imaju veze s idejom osjećaja dijelom nečega, neke pojave ili okolnosti, neke skupine ljudi ili nekog prostora.

Čini se da je članstvo uglavnom povezano s pojmom podrijetla i podrijetla. Oba su pojma ono zbog čega se osoba (ili čak životinja) osjeća dijelom grupe vršnjaka prema svom podrijetlu, mjestu ili skupini u kojoj je rođena. Na taj način, osjećaj pripadnosti mjestu, zajednici daje se iz svakodnevnog suživota u tom prostoru i dijeljenja značenja, simbola, tradicije, djelovanja i načina razmišljanja sa svim ostalim članovima. U slučaju životinja, osjećaj pripadnosti ograničen je na stado kojem pripada. Životinja koju čopor napusti ili prezire nesumnjivo je životinja koja gubi dio svog bića.

U slučaju ljudskog bića, očito, pojam pripadnosti postaje mnogo složeniji i nadilazi osjećaj instinkta. Ljudsko biće je ono koje stvara vlastitu društvenu skupinu i svi društveni, kulturni i fizički fenomeni koji se u njoj odvijaju ono su što ujedinjuje sve njene članove i čini da se osjećaju dijelom te cjeline, ali ne i druge skupine.

Pripadnost je danas posebno povezana s idejom nacije, jer je ovo najjasniji predstavnik društvene skupine s kojom se može dijeliti teritorij, politički sustav, povijest, jezik, tradicija i različiti oblici.